skytte - larsen

Seneste ændring: 9. AUGUST 2018

 
Foto fra Samsø, juni 2009

samsø, djursland, sjælland, randers amt

Solveigs forældre er Valter Elo Skytte født i marts 1919 i Aarhus og Ruth Debora Larsen født i maj 1922 i Randers.

I forhold til slægten har jeg hidtil forsket i mine egne aner og været varsom med at begynde at åbne andre skabe og skuffer. Men nu gør jeg det alligevel, dels fordi jeg er født nysgerrig, dels fordi jeg ganske enkelt synes, slægtsforskning er sjovt.

Jeg kan godt lide at kigge i gamle annaler og er fascineret af den systematik og logiske tankevirksomhed, som kræves for at finde ledetrådene og skabe overblik over sammenhængene. Nogle koblinger til næste led er nemme, andre mere dunkle – og ofte løber man ind i rene mysterier, som det til gengæld er så meget desto mere tilfredsstillende at løse. Selve det at lede er det mest fascinerende.

I slægtsforskningen er det altid muligt at polere nogle hjørner og måske grave et lag dybere, men en dag står man alligevel med en krønike, som kun med stort besvær kan forfines yderligere. Sådan har jeg det med begge mine forældres slægter. Jeg har gravet så dybt, som jeg kan på nuværende tidspunkt, og det er ikke oplagt, hvor jeg eventuelt skal lede videre.
 
Derfor får jeg den idé at kigge på Solveigs slægt. En dag i 2009 er der nogen, der nævner, at Solveigs far engang har sagt, at Skytte-slægten stammer fra Samsø. Gad vide, om det kan efterprøves...?

Valters far er Hjalmar Arnold Skytte, døbt i Kolt kirke i 1896. Historien om Skytte-slægten og farfar Hjalmars baggrund er beskrevet i krøniken ”Skiøtt af Samsø”.

 

Familien Skytte cirka 1937. Forrest til venstre farmor Anna Elisabeth, forrest til højre farfar Hjalmar Arnold.

Valters mor er Anna Elisabeth Pedersen, født i januar 1895 i Mørke sogn. Historien om farmor Anna Elisabeths slægt er fortalt i krøniken ”Jonasdatter af Ugelbølle”.

Mormor Petra Kristence cirka 1902. (Jeg mangler et foto af morfar Niels Frederik)

Ruths mor er Petra Kristence Jensen, født i Munkdrup ved Randers i 1884. Mormor Petras baggrund er beskrevet i krøniken ”Kristence af Kristrup”. Ruths far er Niels Frederik Larsen, født i Svallerup sogn på Sjælland i 1880. Morfar Niels Frederiks baggrund er beskrevet i historien ”Larsen af Svallerup”.
Anetavler findes i A4- størrelse i disse pdf-filer: Stamtræ Valter, Stamtræ Ruth.