andersen - jensen

Seneste ændring: 9. AUGUST 2018

 

erritsø og han herred

Mormor Dorthea Andersens slægt har dybe rødder i egnen omkring Erritsø ved Fredericia. Hendes forældre er tømrer og husmand Peter Andersen og hustru Kirstine Christiansen, begge født i Erritsø. Krøniken Andersen af Erritsø sporer deres rødder tilbage til Dortheas otte tipoldeforældrepar i midten af 1700-tallet. Mange af forfædrene er landbrugere eller håndværkere - og en del er militærfolk tilknyttet garnisonen i fæstningsbyen Fredericia. Peter Andersens far, Anders Bertelsen, får i midten af 1800-tallet tilnavnet Konstawel, og siden da har slægten i Erritsø i folkemunde været kendt under denne betegnelse, og en moderne stikvej ved Peter og Kirstines gamle hus hedder i dag Konstabelvej.

Krøniken, som indeholder mange billeder og illustrationer, rundes af med et længere afsnit om mormor Dorthea og morfar Niels Møllers liv og levned i Fredericia by. Dortheas historie har titlen Andersen af Erritsø. 

 

Peter og Kirstines husmandssted i Sanddal ved Erritsø, cirka 1935.

Morfar Niels Møller Jensen stammer fra Han Herred nord for Limfjorden og har bosat sig i Fredericia-området i starten af 1910'erne. Hans forældre er husmand Otto Edvard Jensen født i Kettrup ved Aggersborg og hustru Ane Johanne Mortensdatter født i Østerby på Øland.

Krøniken Mølleren af Han Herred sporer deres rødder tilbage til Niels' otte tip-oldeforældrepar i midten af 1700-tallet. De allerfleste af forfædrene er landbrugere eller håndværkere - og som morfar Niels' mellemnavn Møller antyder er flere af dem faktisk møllere af erhverv. I løbet af krøniken undersøges det blandt andet, om navnet Møller kan spores til en bestemt lokalitet i Han Herred.

Niels' historie har titlen Mølleren af Han Herred. Krøniken er illustreret og suppleres af tre billedserier fra rundture i Han Herred. Links til billedserierne findes på siden Fotoalbum.