dinnesen.com

LARSEN AF SVALLERUP


Af Niels Jørgen Dinnesen

 

Solveigs mor Ruth Debora Larsen er født i Randers den 28. maj 1922 som datter af broderiforhandler Niels Frederik Larsen og hustru Petra Kristence Jensen. Kirkebogen for Randers Sct. Peder sogn fortæller, at forældreparret er bosiddende i Raadmandsgade 8 – og ved at slå op på denne adresse i folketællingen 1921, får jeg oplyst følgende om Ruths forældre:
 
Niels Frederik Larsen født den 17.4.1880 i Svallerup sogn ved Kalundborg.
Petra Christence Larsen født den 18.10.1883 i Munkdrup.

 

Niels Frederik Larsen, Petra Kristence Larsen f. Jensen og den yngste søn Orla, cirka 1925. Billedet stammer fra Petras datter, Ruth Skyttes gemmer. Bag på billedet har Ruth skrevet "Mine forældre og Orla. Niels Frederik Larsen, Petra Kristence født Jensen".

 

 

Niels Frederik og Petra er Solveigs morfar og mormor. Mormor Petras slægt er beskrevet i krøniken "Kristence af Kristrup". I det følgende kigger vi nu på baggrunden for morfar Niels Frederik Larsen, efter sigende født i Svallerup sogn i Holbæk amt den 17. april 1880.

 

Morfar Niels Frederik Larsens baggrund.

Niels Frederik Larsen er ganske rigtigt født i Svallerup den 17. april 1880. Forældrene er husmand og skrædder Lars Larsen og hustru Ellen Pedersen. [Svallerup 1877-1891, opslag 2]

 

Gammelt postkort fra Svallerup, Kalundborg amt.

 

Nu kan vi finde familien i folketællingen 1880.
 
Holbæk, Ars, Svallerup, Svallerup Sogn, Svallerup By, Et Hus, 22, FT-1880, d2908
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Larsen 41  Gift Husfader, Skrædder  Bjerre, Svallerup Sogn, Holbæk Amt
Ellen Pedersen 39  Gift Hans Hustru  Rørby Sogn, Holbæk Amt
Lars Peter Larsen 16  Ugift Deres Barn  Ugerløse Sogn, Holbæk Amt
Johan Peter Larsen 7  Ugift Deres Barn  Bjerre, Svallerup Sogn, Holbæk Amt
Christian Larsen 5  Ugift Deres Barn  Svallerup Sogn, Holbæk Amt
Vilhelm Larsen 3  Ugift Deres Barn  Svallerup Sogn, Holbæk Amt
Johanne Christine Larsen 12  Ugift Deres Barn  Bjerre, Svallerup Sogn, Holbæk Amt
Lovise Amalie Larsen 9  Ugift Deres Barn  Rørby Sogn, Holbæk Amt
Marie Larsen 2  Ugift Deres Barn  Svallerup Sogn, Holbæk Amt
 
Forældrene er begge omkring 40 år, og Niels Frederik har ikke mindre end syv søskende, da han bliver født - fire brødre og tre søstre. Efter Niels Frederik får parret i følge FT 1890 (på arkivalieronline.dk) yderligere et barn, Anne Sofie født i 1882, og har dermed ni i alt. Faderen Lars Larsen f. 1839 er husmand og skrædder og barnefødt i Svallerup sogn, moderen Ellen Pedersen f. 1840 stammer fra nabosognet Rørby - begge i Ars herred lidt syd for Kalundborg. Parret bliver gift i Rørby kirke den 29. oktober 1862. [Rørby 1859-1891, opslag 278]

 

Moderne kort over egnen syd for Kalundborg - med lokaliteterne Svallerup, Rørby, Ubby, Jerslev og Lille Fuglede.


Morfar Niels Frederik Larsens mødrene slægt.

Ellen Pedersen er født den 6. oktober 1840 i Rørby som datter af husmand Peder Johansen og hustru Sidse Christiansdatter. [Rørby 1828-1843, opslag 148]


Ellen Pedersen født den 6. oktober 1840. [Rørby 1828-1843, opslag 148]

 

Holbæk, Ars, Rørby, Rørbye Bye, et Huus, 4, FT-1845, C5805
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Johansen 35  Gift  Huusmand Ubye Holb. Amt [Ubby Sogn, Holbæk Amt]
Sidse Christiansdatter 39  Gift  hans Kone Her i Sognet [Rørby Sogn, Holbæk Amt]
Ane Mette Pedersen 7  Ugift  deres Børn Ubye [Ubby Sogn, Holbæk Amt]
Ellen Pedersen 5  Ugift  deres Børn Her i Sognet [Rørby Sogn, Holbæk Amt]
Birthe Marie Pedersen 2  Ugift  deres Børn Her i Sognet [Rørby Sogn, Holbæk Amt]

 

Parret Peder Johansen f. 1809 og Sidse Christensdatter f. 1806 er det første af morfar Niels Frederiks to bedsteforældrepar. Parrets ældste datter Ane Mette er født i Ubby, og Peder og Sidse bliver formodentlig gift i dette sogn omkring 1836 - men listen over copulerede i præcis denne periode er desværre helt ulæselig i Ubby kirkebog, se 1812-1836, opslag 222-223. Jeg har også tjekket Rørby kirkebog, her findes vielsen med sikkerhed ikke. Parret er registreret i folketællingerne op gennem 1800-tallet, stadig bosiddende i Rørby, i 1880 som henholdsvis 70 og 74 år gamle. Efterfølgende fortæller kirkebogen, at Sidse lever indtil 1884 og Peder indtil 1889. [Rørby 1859-1891, opslag 375 og 408]

 

Peder Johansens baggrund.

 

Ellen Pedersens far Peder Johansen er født i 1809 i Ubby sogn som søn af husmand Johan Jørgensen og hustru Maren Hansdatter. [Ubby 1804-1814, opslag 71]

 

Holbæk, Ars, Ubby, Kjelleklinte bye, et huus, 6, FT-1834, C5820
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Johan Jørgensen 57  Gift  husmand, lever mest af sin jord 
Maren Hansdatter 51  Gift  hans kone 
Hans Johansen 15  Ugift  Deres børn 
Ane Kirstine Johansdatter 21  Ugift  Deres børn


Johan Jørgensen f. 1777 og Maren Hansdatter f. 1783 er det første af morfar Niels Frederiks fire oldeforældrepar. Parret ses ikke at være gift i Ubby sogn. De er registeret som henholdvis 63 og 55 i Ubby sogn ved folketællingen 1840, men ikke i 1845 eller efterfølgende. Lad os forsøge, om vi kan få hold på nogle flere detaljer og finde forældrene til Johan Jørgensen og Maren Hansdatter.

 

Kirkebogen fortæller, at Johan Jørgensen dør som 64-årig i 1841. Det bekræfter, at han er født omkring 1777, men vi ved ikke i hvilket sogn. Folketællingerne medtager første gang oplysninger om fødesogn i 1845, altså efter Johan er død, så her får vi ikke noget forærende. Men måske kan det lede os på sporet at søge på kombinationen af navn og alder. Johan Jørgensen er ikke noget unikt navn, men det er heller ikke voldsomt almindeligt. Jeg søger først i FT 1801, hvor Johan har været omkring 24 år gammel og udvider søgningen til hele Ars herred, som ud over Ubby omfatter nabosognene Svallerup, Rørby og Lille og Store Fuglede. Her er der kun en Johan Jørgensen på cirka den rigtige alder, nemlig 24. Han er i tjeneste på en gård i landsbyen Jerslev i Lille Fuglede sogn. Så gentager jeg søgningen, stadig i Ars herred, i 1787-tællingen, hvor Johan er fjorten år yngre, altså 10. Og igen: Der er kun en Johan Jørgensen på den rigtige alder. Han er 10 år og bor hos sine forældre i landsbyen Kjerbye i Rørby sogn.

 

Gammelt postkort med Rørby kirke og præsteård.

 

Holbæk, Ars, Rørby, Kjerbye, , 109, FT-1787, C1292

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Jørgen Hansen 50 Gift Mand Huusmand

Cathrine Johansdatter 39 Gift Kone

Johann Jørgensen 10 Ugift Børn

Hans Jørgensen 4 Ugift Børn

Karen Jørgensdatter 1 Ugift Børn

 

Johan stammer altså fra Rørby sogn, og hans forældre er Jørgen Hansen født 1737 og Cathrine Johansdatter født 1748. Dette par er det første af morfar Niels Frederiks otte tip oldeforældrepar. Hvis man kigger på børnenes navne kan man se nogle fine sammenhænge. Johan er opkaldt efter sin morfar, og lillebror Hans efter sin farfar... Desværre er kirkebøgerne fra Rørby søgn før 1812 brændt, så det er ikke muligt at finde dåbsregistreringen for Johan omkring 1777, heller ikke at undersøge om hans forældre Jørgen Hansen og Cathrine Johansdatter er blevet gift i Rørby kirke. Men det er de nok - og ud fra alderen på børnene i folketællingen 1787 sikkert omkring 1775. Parret lever stadig ved næste folketælling i 1801, men nu har alle børnene i mellemtiden forladt reden.

 

Holbæk, Ars, Rørby, Rørbye, , 33, FT-1801, B6423

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Jørgen Hansen 64 Gift mand husmand uden jord og arbejdsmand

Kathrine Johansdatter 53 Gift hans kone

 

Men tilbage til Johan Jørgensen og Maren Hansdatter, det første af morfar Niels Frederiks fire oldeforældrepar. Vores ane, Peder Johansen, er formodentlig parrets ældste barn - og da han er født omkring 1809 antager jeg, at Johan og Maren er blevet gift nogle få år før dette tidspunkt. Som tidligere nævnt ses deres bryllup ikke i Ubby kirkebog - men vi ved fra folketællingen 1801, at Johan som 24-årig på dette tidspunkt er i tjeneste i Lille Fuglede sogn, måske parret er blevet gift i dette sogn? Det viser sig at holde stik. Johan Jørgen og Maren Hansdatter bliver gift i Lille Fuglede kirke den 7. august 1803. [Ll. Fuglede 1771-1815, opslag 49]

 

Klip fra Ll. Fuglede kirkebog 1803: Parret Johan Jørgensen og Maren Hansdatter bliver trolovet den 22. juli og gift i kirken den 7. august 1803.

 

Teksten i kirkebogen fortæller, at Johan Jørgensen og Maren Hansdatter bliver trolovet den 22. juli og gift i kirken den 7. august 1803. Begge er i tjeneste hos gårdejer Peder Jensen af Jerslev - og forloverne er samme Peder Jensen og desuden Christen Hansen, begge af Jerslev. [Ll. Fuglede 1771-1815, opslag 49] Kort efter giftermålet flytter parret til Ubby, hvor Johan er husmand, og hvor sønnen Peder Johansen bliver født i 1809.

 

Lille Fuglede kirke anno 2008.

 

Vi mangler i denne tråd at kigge nærmere på baggrunden for Peder Johansens mor, Maren Hansdatter. Vi har tidligere set, at husbonden Johan dør i 1841, og at heller ikke Maren optræder i Ubby sogn ved den efterfølgende folketælling i 1841. Hun står ikke opført blandt de døde i sognet i perioden 1840 til 1845, så måske hun som enke er kommet på aftægt hos et af børnene i et andet sogn...?

 

Holbæk, Ars, Rørby, Kjærbye Bye, et Huus, 53, FT-1845, C5805

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Jens Nielsen 30 Gift Huusmand Tystrup Sorøe Amt

Ane Kirstine Johansdatter 30 Gift hans Kone Ubye Holb. Amt

Johanne Jensen 5 Ugift deres Børn Ubye Holb. Amt

Johan Jensen 3 Ugift deres Børn Ubye Holb. Amt

Maren Hansdatter 61 Enke Konens Moder Ubye Holb. Amt

 

Det viser sig at holde stik. Maren Hansdatter er nu 61 år gammel og bor på aftægt hos datteren Ane Kirstine Johansdatter i landsbyen Kjærbye i Rørby sogn. Marens ægtemand og Ane Kirstines far, Johan Jørgensen, er død fire år tidligere - men hans navn bliver videreført i slægten gennem børnebørnene - en pige på fem, der hedder Johanne, og en dreng på 3, der hedder Johan. Ved den efterfølgende folketælling i 1850 bor Maren fortsat hos samme familie i Rørby. Hun er på dette tidspunkt 66 år gammel. Kirkebogen oplyser efterfølgende, at Maren Hansdatter - "Enke efter Husmand Johan Jørgensen af Kielleklinte" - dør i 1857, 74 år gammel. [Rørby 1843-1858, opslag 167]

 

Med hensyn til Maren Hansdatters baggrund giver folketællingen 1845 ovenfor den oplysning, at hun er født i Ubby. Nu må det være muligt at finde navnene på hendes forældre.

 

Holbæk, Ars, Ubby, Kielleklinte, , 100, FT-1787, C1293
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Sørensen 54 Gift Mand Husmand tiener Bonden
Ellen Nielsdatter 40 Gift Kone
Kirsten Hansdatter 11 Ugift Deres Børn i sidste Egteskab
Maren Hansdatter 4 Ugift Deres Børn i sidste Egteskab

 

Vi ved fra de senere folketællinger, at Maren er født omkring 1783, og det passer jo med, at hun er fire år gammel her i 1787. Hendes forældre er Hans Sørensen født 1733 og Ellen Nielsdatter født 1747. Dette par er det andet af morfar Niels Frederiks otte tip oldeforældrepar. De to hjemmeboende børn i familien, Kirsten på 11 og Maren på 4, oplyses at være 'Børn i sidste Egteskab'. Husfaderen Hans er fjorten år ældre end hustruen, og han har sikkert været gift tidligere og har nok også børn i sit første ægteskab. Parret bliver gift i Ubby kirke den 21. juni 1775.

 

 

Hans Sørensen og Ellen Nielsdatter bliver gift i Ubby kirke den 21. juni 1775. [Ubby 1775-1814, opslag 184]

 

Kirkebogen fortæller, at 'Enkemanden Hans Sørensen af Kielleklinte' den 16. maj 1775 bliver trolovet med 'Pigen Ellen Nielsdatter af Ubye' - og at parret efterfølgende bliver gift i Ubby kirke den 21. juni samme år. [Ubby 1775-1814, opslag 184] Hans er i følge folketællingen 1787 husmand, som 'tiener Bonden', og der har nok været små kår og hårdt arbejde for den lille familie i lokaliteten Kielleklinte uden for landsbyen Ubby her i slutningen af 1700-tallet. Hans Sørensen dør i 1797, og er i følge kirkebogen 66 år gammel, dvs. vi må korrigere hans fødselsår fra 1733 til 1731. [Ubby 1775-184, opslag 234]

 

Ellen Nielsdatter er 50 år på dette tidspunkt, og hun bliver kort efter gift igen.

 

Holbæk, Ars, Ubby, Kelleklinte, , 21, FT-1801, B6426

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Søren Pedersen 35 Gift mand huusmand med jord

Ellen Nielsdatter 56 Gift hans kone

 

I 1801 bor Ellen stadig i Kielleklinte, nu sammen med den tyve år yngre Søren Pedersen, der er 'Huusmand med Jord'. Datteren Maren Hansdatter er samme år som 18-årig i tjeneste hos bonde og gårdmand Ole Pedersen og hans hustru Karen Marcusdatter, også i Kielleklinte.

 

En sten i kirkemuren fortæller, at Ubby kirke er 'bygt af Esbern Snare' i året 1179.

 

Dermed har vi været rundt om baggrunden for morfar Niels Frederiks morfar, Peder Johansen født 1809 i Ubby. Vi har fundet Peder Johansens forældre og bedsteforældre og har dermed sat navne på det første af morfar Niels Frederiks fire oldeforældrepar og på de to første af hans otte tip oldeforældrepar. Nu kigger vi på baggrunden for Peder Johansens hustru, Sidse Christensdatter født 1805 i Ubby.

 

Oldemor Sidse Christensdatters baggrund.

Ellen Pedersens mor Sidse Christiansdatter er født den 26. oktober 1805 i Ubby som datter af husmand Christen Larsen og hustru Sidse Nielsdatter. [Ubby 1775-1814, opslag 74]

 

Sidse Christiansdatter døbt i Ubby kirke den første søndag i advent i året 1805. 


"Den 1ste Dec. som var 1ste Søndag i Advent lod Hsm: Christen Larsen og Hustrue Cidse Nielsdatter af Ubye deres den 26. Octobr: fødte og 27de ejusdm hjemmedøbte Datter Cidse frembære i Kirken til sin Hjemmedaabs Confirmation. Hun blev baaren af Pigen Ellen Nielsdatter af Ubye. Vidnerne vare: Anne Larsdatter, Hsm: Jacob Larsens Hustrue af Svallerup, Gdm: Peder Roelsen, Gdm: Hans Larsen og Jens Nielsen af Ubye. Cidse. Samme Dag Moderen introduceret". [Ubby 1775-1814, opslag 74] Den lille nyfødte - som er forældreparrets første barn - får altså samme fornavn som sin mor, Sidse, her dog stavet med C - Cidse. Ved næste folketælling 1834 er Sidse for længst flyttet hjemmefra, hun er som 29-årig og stadig ugift i tjeneste på en gård i Ubby - og vi finder hendes forældre og de yngste af børnene i denne husstand i Ubby sogn.

 

Holbæk, Ars, Ubby, Ubye bye, et huus, 48, FT-1834, C5820
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Larsen 58  Gift  husmand, lever af sin jordlod 
Sidse Nielsdatter 54  Gift  hans kone 
Niels Christensen 13  Ugift  Deres børn 
Søren Christensen 11  Ugift  Deres børn

 

Christen Larsen f. 1776 og Sidse Nielsdatter f. 1780 er det andet af morfar Niels Frederiks fire oldeforældrepar. Christen og Sidse bliver gift i Ubby kirke den 9. november 1804. [Ubby 1775-1814, opslag 206] Christen er i følge kirkebogen 'af Svallerup', Sidse er hjemmefødt i Ubby. Der er lidt tvivl om stavemåden af pigenavnet, det skrives for både mor og datter op gennem 1800-tallet skiftevis som Cidse eller Sidse.

 

Parret er registreret også i de næste folketællinger 1840, 1845 og 1850, og vi får derved bekræftet, at Christen stammer fra Svallerup og Sidse fra Ubby.

 

Holbæk, Ars, Ubby, Ubye, 1 Huus, 44F1, FT-1845, C5810
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Larsen 70 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod Svallerup S. Holbek A.
Sidse Nielsdatter 65 Gift hans Kone Her i S.
Marie Christensdatter 26 Ugift deres Datter, Væverske Her i S.
Johanne Christensdatter 28 Ugift Huusfaders Datter, lever af sine Hænders Gjerning. Her i S.
Ellen Pedersdatter 4 Ugift hendes Barn Her i S.

 

Datteren Johanne står opført som 'Huusfaders Datter', mens søsteren Marie kaldes 'deres Datter' - men det er en fejl. Begge er også hustruen Sidses børn. Da Johanne bliver døbt i 1816, fortæller kirkebogen, at forældreparrets navne er Christen Larsen og Sidse Nielsdatter. [Ubby 1812-1836, opslag 36]

 

Holbæk, Ars, Ubby, Ubby by, 1 hus, 51, FT-1850, C8428

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Christen Larsen 75 Gift Husmand og daglejer Svallerup Sogn, Holbæk Amt

Sidse Nielsdatter 70 Gift Hans Hustru Her i Sognet

Niels Christensen 29 Ugift Deres søn, skræder Her i Sognet

Peder Christensen 37 Gift indsidder, tøffelmager Her i Sognet

Karen Olsdatter 37 Gift Hans Hustru Svallerup Sogn, Holbæk Amt

Niels Pedersen 3 Ugift Deres barn Her i Sognet

Karen Marie Pedersdatter 1 Ugift Deres barn Her i Sognet

 

Ved folketællingen i 1860 er Christen Larsen som 84-årig registeret som enkemand, og opslag i kirkebogen for Ubby sogn fortæller, at hustruen Sidse Nielsdatter dør i 1853 og Christen i 1863.

 

Ud fra aldersangivelserne i folketællingerne antager jeg, at Christen Larsen er født omkring 1776, dvs. han må være omkring 11 år gammel ved folketællingen 1787, og her er der i Svallerup sogn kun en Christen Larsen på cirka den rigtige alder. 

 

Holbæk, Ars, Svallerup, Svallerup Bye, , 41, FT-1787, C2842

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Lars Jacobsen 65 Gift Mand Huusmand

Johanne Christensdatter 45 Gift Hans Kone

Christen Larsen 11 Ugift Deres fælles Barn

Lars Larsen 8 Ugift Deres fælles Barn

Jacob Larsen 7 Ugift Deres fælles Barn

Karen Johanses 63 Enke Indsidder Inderste  


Et yderligere tegn på, at vi har fundet den rigtige Christen, ses af dåbsoptegnelsen ovenfor, da Christen Larsen og Sidse Nielsdatter i 1805 døber deres første barn, datteren Sidse. Her nævnes blandt vidnerne 'Hsm: Jacob Larsens Hustrue af Svallerup', og som det fremgår af folketællingen 1787 ovenfor: Jacob Larsen er Christens fire år yngre lillebror.

 

Christens forældre er altså med sikkerhed Lars Jacobsen født 1722 og Johanne Christensdatter født 1742. Dette par er det tredje af morfar Niels Frederiks otte tip oldeforældrepar.  Lars er tyve år ældre end hustruen, og dette er hans andet ægteskab. Parret bliver gift i Svallerup kirke den 8. oktober 1772. [Svallerup 1771-1814, opslag 41] Ingen af de to optræder i den efterfølgende folketælling 1801.

 

Ubby kirke, Holbæk amt.

 

Christen Larsens hustru Sidse Nielsdatter født 1780 stammer som nævnt fra Ubby sogn. Men nu bliver det kompliceret - der er faktisk tre piger i Ubby sogn ved navn Sidse/Cidse Nielsdatter, som alle er født i perioden 1779 til 1781... Jeg er aldrig stødt på pigenavnet Sidse i et jysk landsogn i samme periode, men her på Sjælland er navnet særdeles udbredt. Og det bliver værre endnu, for to af de tre piger med samme navn og på cirka samme alder har en far, der gudhjælpemig også har det samme navn, nemlig Niels Nielsen. Begge er husmænd i Ubby. Den tredje Sidse har en far, der hedder Niels Sørensen, som er gårdmand. Jeg kigger på trolovelsesoptegnelsen, da Christen Larsen og Sidse Nielsdatter bliver gift i Ubby kirke den 9. november 1804, se billedet med klip fra kirkebogen nedenfor. [Ubby 1775-1814, opslag 206]

 

Klip fra Ubby kirkebog 1804: Ungkarl Christen Larsen af Svallerup og Pigen Cidse Nielsdatter af Ubby bliver trolovet den 9. september og gift i kirken den 9. november. En af forloverne er Niels Nielsen, Huusmand i Ubby. [Ubby 1775-1814, opslag 206]

 

Her optræder en Niels Nielsen Huusmand i Ubby som forlover og vidne. Det må være Sidses far - og vi kan dermed udelukke den af de tre Sidser, hvis far hedder Niels Sørensen. (Hun bliver i øvrigt gift året efter i samme kirke, jeg tør næsten ikke nævne det: med 'Ungkarl Niels Nielsen', og her optræder ganske rigtigt Gdm Niels Sørensen som et af vidnerne, se samme opslag [206] i kirkebogen).

 

Tilbage er disse to piger med samme navn, Cidse Nielsdatter:

 

Holbæk, Ars, Ubby, Udbye, , 31, FT-1787, C1293
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Nielsen 60 Gift Mand Husmand tiener Bonden
Maren Sørensdatter 46 Gift Kone
Cidse Nielsdatter 8 Ugift Deres Børn
Birte Nielsdatter 5 Ugift Deres Børn
Ana Nielsdatter 1 Ugift Deres Børn


Holbæk, Ars, Ubby, Udbye, , 59, FT-1787, C1293
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Nielsen 40 Gift Mand Husmand tiener Bonden
Birte Madsdatter 42 Gift Kone
Cidse Nielsdatter 7 Ugift Deres Børn
Ellen Nielsdatter 4 Ugift Deres Børn
Jens Nielsen 1 Ugift Deres Børn

 

Her er vi så måske alligevel heldige. Den ene Niels Nielsen er 60 år i 1787 og lever derfor næppe længe nok til at kunne være vidne ved sin datters trolovelse i året 1804, det vil sige 17 år senere, hvor Niels i så fald skulle være næsten 80... Jeg satser derfor på den anden Niels Nielsen med hustru Birthe Madsdatter og to små søskende til Sidse, Ellen Nielsdatter og Jens Nielsen. Et yderligere tegn på, at vi har fundet den rigtige Sidse, ses af dåbsoptegnelsen ovenfor, da Christen Larsen og Sidse Nielsdatter i 1805 døber deres første barn, datteren Sidse. Barnet bliver 'baaren af Pigen Ellen Nielsdatter af Ubye' - og Ellen Nielsdatter er jo præcis navnet på Sidses tre år yngre lillesøster i folketællingen 1787 ovenfor. Efterfølgende finder vi samme familie i denne husstand ved folketællingen 1801.

 

Holbæk, Ars, Ubby, Ubye, , 37, FT-1801, B6426
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Nielsen 54 Gift mand huusmand uden jord, gaaer i dagleje
Birthe Madsdatter 54 Gift hans kone
Cidse Nielsdatter 21 Ugift deres datter

 

Sidse Nielsdatters forældre er altså med sikkerhed Niels Nielsen født 1747 og Birthe Madsdatter født 1746. Dette par er det fjerde af morfar Niels Frederiks otte tip oldeforældrepar. Parret bliver trolovet den 18. juli 1777 og gift i Ubby kirke den 3. oktober samme år. Kirkebogen oplyser, at begge er 'af Ubby'. [Ubby 1775-1814, opslag 186]

 

Den 18. Juli trolovet ungkarl Niels Nielsen med Pigen Birthe Madsdatter, begge af Ubye. Copulerede den 3. Oct. [Ubby 1775-1814, opslag 186] 

 

Som det ses af det foregående stammer Niels Frederiks mødrene slægt, både bedsteforældre, oldeforældre og tipoldeforældre fra nabosognene Svallerup, Rørby og Ubby i Ars herred, Holbæk amt. Alle er husmænd og landbrugere - og alle tilsyneladende retskafne mænd og kvinder, der lever et nøjsomt liv med tætte familiebånd på landet i eller uden for de små landsbyer i Ars herred syd for Kalundborg på Sjælland.


Moderne kort over egnen omkring Rørby, Svallerup, Ubby, Jerslev og Kelleklinte.

 

Morfar Niels Frederik Larsens fædrene slægt.
 
Holbæk, Ars, Svallerup, Svallerup Sogn, Svallerup By, Et Hus, 22, FT-1880, d2908
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Larsen 41  Gift Husfader, Skrædder  Bjerre, Svallerup Sogn, Holbæk Amt
Ellen Pedersen 39  Gift Hans Hustru  Rørby Sogn, Holbæk Amt
Lars Peter Larsen 16  Ugift Deres Barn  Ugerløse Sogn, Holbæk Amt
Johan Peter Larsen 7  Ugift Deres Barn  Bjerre, Svallerup Sogn, Holbæk Amt
Christian Larsen 5  Ugift Deres Barn  Svallerup Sogn, Holbæk Amt
Vilhelm Larsen 3  Ugift Deres Barn  Svallerup Sogn, Holbæk Amt
Johanne Christine Larsen 12  Ugift Deres Barn  Bjerre, Svallerup Sogn, Holbæk Amt
Lovise Amalie Larsen 9  Ugift Deres Barn  Rørby Sogn, Holbæk Amt
Marie Larsen 2  Ugift Deres Barn  Svallerup Sogn, Holbæk Amt


Som det fremgår af folketællingen 1880 ovenfor er Niels Frederiks far Lars Larsen f. 1838 husmand og skrædder og formodentlig barnefødt i Svallerup sogn. Det viser sig at være korrekt. Lars er født den 10. februar 1838 som søn af husmand Lars Larsen Toft og hustru Karen Johansdatter. (Svallerup 1813-1838, opslag 80]
 
Holbæk, Ars, Svallerup, Bjergbye, Et Huus, 111, FT-1840, C6143
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Larsen 68  Gift  Huusmand, lever af sin jordlod 
Karen Johansdatter 41  Gift  Hans kone 
Søren Larsen 5  Ugift  Deres børn 
Lars Larsen 2  Ugift  Deres børn 
Ellen Larsdatter 9  Ugift  Deres børn
 
Lars Larsens forældre og dermed det andet af morfar Niels Frederik Larsens to bedsteforældrepar er Lars Larsen f. 1772 og Karen Johansdatter f. 1798. Gamle Lars Larsen er ikke mindre end 27 år ældre end hustruen, og han har formodentlig været gift tidligere. Næste folketælling i 1845, hvor gamle Lars er 74 og hustruen 45, fortæller, at Lars stammer fra Ubby sogn og Karen Johansdatter fra Store Fuglede, stadig i Ars herred. Da parret bliver gift i Store Fuglede kirke den 2. juli 1830, omtaler kirkebogen brudgom og brud således: "Enkemand Lars Larsøn i Bjerge, 56 Aar. Boelsmand Søren Jensens Enke Karen Johansdatter 31 Aar i Store Fuglede Sogn, Tystrup". [Store Fuglede 1812-1858, opslag 222]
 

Store Fuglede kirke. Hvorfor er alle sjællandske kirker hvidkalkede...?

 

Morfar Niels Frederiks farfar Lars Larsen bliver døbt i Ubby kirke den 15. maj 1772 - og hans far hedder minsandten også Lars Larsen. [Ubby 1728-1774, opslag 184] Ved folketællingen i 1787 femten år senere finder vi familien i denne husstand i Ubby sogn.
 
Holbæk, Ars, Ubby, Udbye, , 15, FT-1787, C1293
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Larsen 47  Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeb: 
Bodil Larsdatter 42  Gift Madmoder  
Marie Larsdatter 20  Ugift Deres Børn  
Lars Larsen 14  Ugift Deres Børn  
Maren Larsdatter 9  Ugift Deres Børn  
Ana Larsdatter 7  Ugift Deres Børn  
Karen Larsdatter 4  Ugift Deres Børn  
Dinis Danielsen 33  Ugift Tienestekarl National Soldat
 
Lars Larsen f. 1740 og Bodil Larsdatter f. 1745 er det tredje af morfar Niels Frederiks fire oldeforældrepar. Også denne ældste Lars Larsen er bonde og gårdbeboer. Hvis man googler på 'Ubby lokalhistorie' får man et link til en oversigt over 'gårde og slægter i Ubby', og her fremgår det, at Lars Larsen og Bodil Larsdatter fra 1767 driver 'Matr. nr. 16 i Ubby, Solhøjgaard, Gl. hartkorn: 5-5-0-1½ Adresse: Hovvej 36'. Jeg har ledt i samme oversigt efter henvisninger til nogle af de andre Ubby-aner nævnt ovenfor, men forgæves. De er alle sammen husmænd, der tjener bonden. Lars Larsen er det første eksempel i disse tråde af slægten på en bonde, der er selvejer. Solhøjgaard overdrages i 1792 til Hans Jensen, der er gift med Marie Larsdatter født 1767, en datter af Lars Larsen. Gården findes faktisk den dag i dag på adressen Hovvej 36 og med samme navn, Solhøjgaard. Stedet er i dag, året 2010, kattepension.

 

Lars Larsen optræder ikke i den næste folketælling 1801. Han er formodentlig død, før datteren og svigersønnen overtager gården i 1792. Men netop opslaget med døde i 1791-1792 mangler i kirkebogen, og jeg finder ham ikke i listen over døde i Ubby sogn. Hvis han er hjemmefødt i Ubby kan jeg måske finde hans dåb omkring 1740, men her ser jeg ikke nogen Lars, hvis far hedder Lars. Ud fra alderen på den ældste datter Marie i ovenstående kirkebog, antager jeg, at Lars Larsen og Bodil Larsdatter bliver gift omkring år 1767 eller tidligere, men optegnelsen ses ikke i Ubby kirkebog. Hvad nu? Jeg kender ikke Lars Larsens hjemsogn og har ikke noget spor til at finde hans forældre... Vi mangler altså at sætte navne på det femte af morfar Niels Frederiks otte tip oldeforældrepar.

 

Lars Larsen og Bodil Larsdatter bliver gift i Lille Fuglede kirde den 11. oktober 1765.

 

Da Lars Larsen og Bodil Larsdatter døber deres første barn Marie Larsdatter i 1767 sker det i Ubby kirke. [Ubby 1728-1774, opslag 160] Det er ved den lejlighed Niels Larsens hustru i Lille Fuglede, der bærer barnet. Hun er sikkert en slægtning, måske Lars og Bodil bliver gift i Fuglede? Det viser sig minsandten at være tilfældet. Parret bliver gift den 11. oktober 1765 i Lille Fuglede kirke, og deres navne skrives ved den lejlighed i kirkebogen som 'Lars Lauritsen af Ubye og Bodil Lauritsdatter af L. Fuglede'. [Lille Fuglede 1640-1771, opslag 263] I forhold til Lars hjælper denne oplysning dog ikke. Jeg nærlæser igen dåbsregistret i Ubby kirkebog i perioden 1736 til 1744, men finder stadig ingen Lars/Laurs/Laurits, hvis far hedder Laurits/Laurs/Lars - så Lars er altså ikke født i dette sogn. Men måske kan jeg være heldig at finde Bodil Larsdatter i Lille Fuglede kirkebog....? Ud fra aldersangivelserne i folketællingerne er hun født omkring 1743-1745.

 

På dette tidspunkt i historien er kirkebogen ikke nem at orientere sig i. Skriften er både krøllet og mange steder falmet - og det bidrager også til forvirringen, at samme bog indeholder lister over døbte, copulerede og døde fra både Lille og Store Fuglede sogne. Jeg finder først en Bodil i Store Fuglede 1743. Hun er uægte, moderen hedder Lisbeth Nielsdatter - men navnet på faderen er ikke nævnt. [Lille Fuglede 1640-1771, opslag 211] Andetsteds i kirkebogen fremgår dog, at Lisbeth har gjort sig skyldig i 'Leiermaal med Ola Pedersen, tjenende i Gaarden med hende' [samme, opslag 224] - så det er ikke den rigtige person, jeg har fat i. Denne Bodil er en Olasdatter, ikke en Larsdatter...

 

Lars Andersen og Anne Nielsdatter døber deres datter Bodil den 10. marts 1743 i Lille Fuglede kirke.

 

Men i listen fra Lille Fuglede finder jeg den rigtige. Året er stadig 1743 - og i optegnelsen står følgende: "1743: Dom Reminisc. (=2. sønd. i fasten= 10. marts i 1743) Lars Anders(en) og Anne Nielsd. Bodil i L: Fugl: Test: Niels Skræders Kone i Jordløse, Niels Hvalsøs Kone i Lille Fugl: Peder Anders(en)s Kone, Ole ?Hans(en)? og i Lille Fugl. og Konens Broder ?Peder? Niels(en) i Jordløse". [samme, opslag 249] Bodil Larsdatters forældre er altså Lars Andersen og Anne Nielsdatter i Lille Fuglede. Dette par er det sjette af morfar Niels Frederiks otte tip oldeforældrepar.   

 

Morfar Niels Frederik Larsens farmor Karen Johansdatter er i følge folketællingen 1845 født i Store Fuglede sogn omkring 1798. Det viser sig også at holde stik. Karen Johansdatter er født den 22. april 1799 som datter af Johan Nielsen og Johanne Hansdatter. [Store Fuglede 1771-1815, opslag 23] Familien ses kort efter i folketællingen 1801.
 
Holbæk, Ars, Store Fuglede, Flintrup, , 22, FT-1801, B6424
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Johan Nielsen 32 Gift mand jordløs huusmand, nationalsoldat og daglejer
Johanne Hansdatter 31 Gift hans kone
Karen Johansdatter 2 Ugift deres datter
Karen Jensdatter 66 Enke konens moder nyder ophold hos manden
 
Johan Nielsen f. 1769 og Johanne Hansdatter f. 1770 er det fjerde og sidste af morfar Niels Frederiks fire oldeforældrepar. Parret ses ikke at være gift i Store Fuglede sogn.

 

Folketællingen 1801 ovenfor fortæller, at Johanne Hansdatters mor er Karen Jensdatter. Hun er enke og 66 år gammel. I den foregående folketælling 1787 er der i hele Ars herred kun én Karen Jensdatter, som er cirka 52 år gammel, og hvis mand hedder Hans. Vi finder hende i denne familie i landsbyen Flintrup i Store Fuglede sogn:

 

Holbæk, Ars, Store Fuglede, Flinstrup Bye, , 71, FT-1787, C2841
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Larsen 57 Gift Mand Huusm: o. Hiulmand
Karen Jensdatter 50 Gift Hans Kone
Inger Hansdatter 24 Ugift Begges Børn
Anne Hansdatter 15 Ugift Begges Børn

 

Johanne Hansdatters forældre er altså Hans Larsen født 1730 og Karen Jensdatter født 1737. Dette par er den syvende af morfar Niels Frederiks otte tip oldeforældrepar. Datteren Johanne er 17 år på dette tidspunkt. Hun er i følge samme folketælling i tjeneste hos gårdmand Jørgen Jensen i Ugerløse i Rørby sogn. Gården er matrikel nr. 14 i Ugerløse, Rosemosegård. Det kan man se i en oversigt på nettet over gårde og slægter i Ugerløse.

 

Kort fra 1796 over landsbyen Ugerløse.

 

Lillesøsteren Anne Hansdatter er den, der bærer barnet, da Johanne Hansdatter og Johan Nielsen i 1799 døber deres datter Karen Johansdatter i Store Fuglede kirke. Optegnelsen lyder ved den lejlighed som følger: "Rogate, Husm. i Fuglede Johan Nielsen og Johanne Hansdatters Datter (født d 22 Apr:) blev døbt med Navn Karen. Konens Syster Anne Hansdatter h: Niels Hans: ib. bar, Søren Christoffersens Kone Cathrine Marie Poulsdatter, barnets Morbroder Niels Hansen, Jens Olsen og Peder Hansen alle af Flintrup". [Store Fuglede 1771-1815, opslag 23]

 

Hans Larsen f. 1730 dør i perioden mellem de to folketællinger 1787 og 1801, og i 1801 bor enken Karen Jensdatter f. 1737 på aftægt hos sin datter og svigersøn i Store Fuglede.

 

Holbæk, Ars, Store Fuglede, Flintrup, , 22, FT-1801, B6424

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Johan Nielsen 32 Gift mand jordløs huusmand, nationalsoldat og daglejer

Johanne Hansdatter 31 Gift hans kone

Karen Johansdatter 2 Ugift deres datter

Karen Jensdatter 66 Enke konens moder nyder ophold hos manden  

 

Kirkebogen oplyser efterfølgende, at Karen Jensdatter, 'Enke af Flintrup', dør i 1802. [Store Fuglede 1771-1815, opslag 41]  

 

Vi mangler nu kun at få styr på baggrunden for Johanne Hansdatters mand Johan Nielsen født cirka 1769. Det ser ikke ud som om, Johans familie deltager i dåben af den ældste datter Karen i 1799, heller ikke ved de efterfølgende dåbshandlinger, da døtrene Else og Maren bliver født i henholdsvis 1802 og 1804. Den ældste datter, vores ane, hedder som nævnt Karen, det vil sige, hun er opkaldt efter Johanne Hansdatters mor, Karen Jensdatter. Datter nummer to født i 1802 får navnet Else, hun er sandsynligvis opkaldt efter Johans mor. I så fald kender vi i det mindste fornavnene på Johan Nielsens forældre, Niels og Else - men umiddelbart har jeg ikke noget bud på fødesognet. Jeg ved kun, at Johan er født omkring 1769. Det fremgår af ovennævnte folketælling 1801, hvor Johan er 32 - og i øvrigt af optegnelsen i kirkebogen, da Johan mange år senere dør i 1839. Her oplyses, at han er 69 - men heller ikke her er fødesognet nævnt. [Store Fuglede 1818-1859, opslag 393] Hustruen Johanne Hansdatter dør i øvrigt samme år, få uger før Johan. Også hun er da 69 år gammel. [Store Fuglede 1818-1859, opslag 417]

 

Store Fuglede kirke, Holbæk Amt.

 

Johan er altså født i 1769 eller 1770. Ved folketællingen 1787 findes der i hele Ars herred ingen Johan Nielsen, heller med med alternative stavemåder, på omkring 17-18 år. Faktisk er der på dette tidspunkt i hele Holbæk amt kun en eneste Johan Nielsen på cirka den rigtige alder. Han er 17 år gammel i tjeneste hos gårdejer Jens Larsen i Sæby sogn.

 

Holbæk, Løve, Sæby, Hallebye, , 62, FT-1787, C0911
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Larsen 32 Gift Huusbond Bonde og Gaard-Beboere
Anne Olufsdatter 36 Gift Madmoder
Anne Jensdatter 6 Ugift Deres Børn
Kirsten Jensdatter 3 Ugift Deres Børn
Johan Nielsen 17 Ugift Tieneste-Folk
Anne Nielsdatter 15 Ugift Tieneste-Folk

 

Dette kan meget vel være den Johan Nielsen, vi leder efter - men optegnelsen bringer os jo ikke nærmere navnene på hans forældre. Jeg har kigget i kirkebogen, og den nævnte Johan er ikke født i Sæby sogn. Han bliver konfirmeret her det samme år som folketællingen, altså 1787, og kaldes ved den lejlighed 'Gaardmands Jens Larsens Dreng Johan'. [Sæby 1784-1814, opslag 162] Vi ved, at vores Johan Nielsen sandsynligvis i anden halvdel af 1790'erne bliver gift med Johanne Hansdatter, som er hjemmefødt i landsbyen Flintrup i Store Fuglede sogn. Men jeg har ikke fundet vielsesoptegnelsen i kirkebogen, hverken i Store eller Lille Fuglede. Det er underligt, for det er meget tit sådan, at det unge pars bryllup finder sted i netop brudens hjemmesogn. Nabosognene til Store Fuglede er Ubby og Svalleup. I Ubby finder jeg heller ikke parrets vielse - men minsandten: De bliver trolovet og gift i Svallerup.

 

Johan Nielsen og Johanne Hansdatter trolovet i Svallerup den 24. juli 1797.[Svallerup 1771-1814, opslag 17]

 

Trolovelsen finder sted i Svallerup den 24. juli 1797, og forlovernes navne er Friederich Jensen og Rasmus Pedersen. Johan Nielsen er 'af Store Fuglede', Johanne Hansdatter 'af Biere'. [Svallerup 1771-1814, opslag 17] Ud over trolovelsesprotokollen opføres parret også i vielsesregistret.

 


Johan Nielsen og Johanne Hansdatter bliver gift - som årets brudepar nummer 2 - i Svallerup kirke den 13. september 1797. [Svallerup 1753-1815, opslag 145]

 

Brylluppet finder sted et par måneder efter trolovelsen - den 13. september 1797. Johan Nielsen oplyses her at være 'af Thystrup', en landsby i Store Fuglede sogn, og Johanne Hansdatter 'af Biere', ligeledes en landsby i Store Fuglede sogn. Noget kan altså tyde på, at også Johan Nielsen er født og opvokset på denne egn i den sydlige del af Ars herred. Landsbyen Tystrup ligger i den sydlige udkant af Store Fuglede sogn, men Johans dåb ses ikke i denne kirkebog, heller ikke i Svallerup eller i nabosognene syd for Halleby Å, Bakkendrup og Gørlev. Jeg indstiller derfor i denne omgang søgningen. Vi kender ikke Johan Nielsens forældre og mangler altså at sætte navne på det ottende og sidste af morfar Niels Frederiks otte tip oldeforældrepar.

 

Svallerup kirke, Holbæk amt.

 

Dermed har vi afsluttet dette kig ned i anegalleriet for Solveigs morfar Niels Frederik Larsen. Vi har fundet hans forældre og hans fire bedsteforældrene og otte oldeforældre. Desuden har vi sat navne på seks af hans otte tip oldeforældrepar. Alle er landbrugere i Ars herred syd for Kalundborg på Sjælland. Niels Frederiks far er skrædder - og måske er dette erhverv inspirationen til, at Niels Frederik selv som voksen bliver rejsende i broderi.

 

Petra Kristence Jensen af Kristrup møder Niels Frederik Larsen af Svallerup.

 

Hvordan Niels Frederik Larsen født i Svallerup på Sjælland og Petra Kristence Jensen født i Kristrup uden for Randers i Jylland overhovedet møder hinanden og bliver kærester, er jeg ikke klar over. Begge er ret unge, da det sker. Parrets første barn Elna er født den 4. juni 1904 - det betyder, at Niels Frederik og Petra har mødt hinanden i 1903, hvor han er 23 og hun 19.

 

 

Petra Kristence Jensen, cirka 1902.  

 

Da Niels Frederik jo senere har beskæftigelse som handelsrejsende, er jeg hidtil gået ud fra, at de to unge bliver kærester på Petras hjemmebane, altså i Kristrup i Randers amt, men nærlæser man kirkebogen, da datteren Elna bliver døbt i Kristrup kirke, er der tegn på, at parret måske har mødt hinanden på Sjælland.

 

Optegnelsen i Kristrup kirkebog, da Elna Laurelia Larsen bliver døbt den 1. februar 1905. [Kristrup 1904-1917, opslag 156]

 

Da mormor Petra og morfar Niels Frederiks første barn Elna bliver døbt i Kristrup kirke den 1. februar 1905, indeholder kirkebogen en mængde oplysninger. [Kristrup 1904-1917, opslag 156] Elna er født den 4. juni 1904, hendes fulde navn er Elna Laurelia Larsen. Dåbsdagen er den 1. februar 1905, altså otte måneder efter fødslen. Forældrene er 'Ugift Petra Kristence Jensen, 19 Aar, Munkdrup' og 'Tjenestekarl Niels Frederik Larsen, Uelstrup, angav sig som Barnefader'. Videre fortælles det, at 'NB. Forældrene ægteviede i Kristrup Kirke den 1. Februar 1905' - eller med andre ord: Forældrene bliver gift den samme dag, som datteren bliver døbt, nemlig den 1. februar 1905. Elna er tidligere blevet 'Hjemmedøbt i Rørby paa Sjælland (af Sognepræsten?) den 24. September 1904'. Rørby er nabosognet til Svallerup, hvor Niels Frederik er født - og hvis det er rigtigt, at Elna tidligere er blevet hjemmedøbt der, så kan det meget vel tænkes, at det faktisk er på barnefaderens hjemegn, at de to unge har mødt hinanden.

 

Fadderne ved dåben i Kristrup 1905 oplyses at være: 'Barnets Moder, Gaardejer Søren Sørensens Hustru i Lem, Gaardejer Søren Sørensen i Lem, Gaardejer Hans Jensen i Munkdrup, Barnets Fader'. Hans Jensen i Munkdrup er, som vi har set i  krøniken "Kristence af Kristrup", Petras far. Som en yderligere tilføjelse står der i kirkebogens yderste kolonne til højre, at 'Moderen opholdt sig i Munkdrup Timaanedersdagen før Barnets Fødsel.' Udtrykket Timaanedersdagen har jeg ikke hørt før - men forklaringen er i følge Københavs Stadsarkiv følgende: "Ophold ved timånedersdagen var det sted, hvor moderen til børn udenfor ægteskab opholdt sig 10 måneder før fødslen. Dersom der skete moderen noget, var det i den kommune barnet var forsørgelsesberettiget. Dette begreb blev indført for at undgå, at gravide kvinder blev kastebold mellem forskellige landsogne, hvor hun endnu ikke havde opnået ret til forsørgelse". I forhold til vores historie betyder optegnelsen i kirkebogen, at Petra opholdt sig i Munkdrup i Kristrup sogn, da barnet blev undfanget - og det er altså i Jylland, Petra og Niels Frederik har mødt hinanden.

 

Kristrup kirke, Randers amt.

 

Et opslag i Rørby kirkebog bekræfter, at Elna ganske rigtigt bliver hjemmedøbt i dette sogn den 24. september 1904. Forældrene er 'Ugift Petra Kristence Jensen af Munkdrup, udlagt Barnefader Arbejdsmand Niels Frederik Larsen af Munkdrup'. Dåben foretages af 'Sognepræsten i det midlertidige Hjem i Rørby'. Stadig i følge kirkebogen er baggrunden følgende: 'Barnet hjemmedøbtes paa Grund af Sygdom under Moderens Besøg i Rørby'. Senere er tilføjet, at Elna efterfølgende blev fremstillet i Kristrup kirke den 1. februar 1905, og at forældrene blev ægteviede i Kristrup samme dato i følge attest af 2. februar. [Rørby 1892-1909, opslag 90].

 

Den unge nybagte moder Petra er altså med sit tre måneder gamle spædbarn på besøg i Rørby syd for Kalundborg på Sjælland. Om hun er rejst hen til svigerfamilien sammen med sin tilkomne eller er kommet for at stille ham til ansvar og hente ham hjem til Munkdrup, ved vi ikke. Men faktum er under alle omstændigheder, at parret bliver gift den 1. februar 1905 i Kristrup kirke - og i den efterfølgende periode får en større børneflok, herunder Solveigs mor Ruth født i 1822. Resten, som man siger, er historie.

 

Niels Frederik Larsens grav på Stilling kirkegård. På stenen står 'født i Svallerup 17.4.1880. død i Stilling 17.5.1941'. Billedet stammer sandsynligvis fra begravelsen af hustruen Petra Kristence cirka 1960.

 

Historien om Ruths mødrene slægt findes i krøniken "Kristence af Kristrup".

 

Kilder:
Kirkebøger på Statens Arkivers Arkivalieronline.
Folketællinger i Dansk Demografisk Database.
dis-danmark.dk.
Ancestry.com.

Slægtstavle findes her: Slægtstavle.
 
Påbegyndt i oktober 2009 - med mange justeringer og udvidelser i december 2010 og november 2011. Fotos af Hans Jensen, Petra Kristence og Niels Frederik tilføjet i april 2012.

  

Ruth Debora Larsen, 1943.