Frans Allan Nilsson af Hedebygade 11B i København

 

Malins morfar Frans Allan Nilsson, som i det meste af sit voksne liv bor i Stockholm med mormor Maja Lisa, er efter sigende født i Danmark. Det bliver bekræftet af hans dåbsattest dateret den 3. juni 1927. Morfar Frans Allan Nilsson er født i København den 2. december 1917 og bliver døbt i Kristkirken på Enghave Plads den 3. februar 1918.

 

Frans Allen Nilsson er født i København den 2. december 1917 og bliver døbt i Kristkirken den 3. februar 1918.

 

Frans Allens forældre er skotøjsarbejder Frans Oskar Nilsson og hustru Eva Sofia f. Andersson, og parret er bosiddende kun få minutters gang fra kirken på adressen Hedebygade 11B, 3. sal, på Vesterbro. Etageejendommen Hedebygade 11 eksisterer i 2018 stadig. Side- eller bagbygningen 11B findes ikke længere.

 

Bagsiden af Hedebygade 11 (lige frem) og 11B (til højre) anno 1950.

 

At dømme efter navnene Frans Oskar Nilsson og hustru Eva Sofia f. Andersson er Frans Allans forældre formodentlig født i Sverige. Folketællingen 1921 bekræfter dette.

 

Folketællingen 1921 på adressen Hedebygade 11B.

 

Både Frans Allans forældre og hans to ældre søskende Karls Oskar Sven og Sture Villiam er i følge folketællingen 1921 født i Sverige. Desværre oplyses fødesognet ikke. Jeg prøver, om parret bor på samme adresse Hedebygade 11B ved næste folketælling i 1925, og om oplysningerne i så fald er mere fyldestgørende. Det viser sig heldigvis at være tilfældet.

 

Folketællingen 1925 på adressen Hedebygade 11B.

    

Oplysningerne ved den næste folketælling i 1925 er meget detaljerede og til stor hjælp i den videre søgning. Frans Allans far Frans Oskar Nilsson stammer fra Eslöv i Skåne og er født den 19. juni 1884. Moderen Eva Sofia stammer fra Ronneby i Blekinge og er født den 24. januar 1886. Desuden oplyses fødselsdatoerne for Frans Allans søskende - den 12.5.1912 for Karl Oskar Sven og den 12.5.1913 for Sture William.

 

Jeg slår op i kirkebogen for Kristkirkens sogn for at se, om dåbsoptegnelsen for Frans Allan giver yderligere oplysninger. Det gør den.

 

Frans Allan Nilsson født den 2. december 1917 døbes i Kristkirkens sogn den 3. februar 1918. [Kristkirken 1917-1921, opslag 16

 

Opslaget i kirkebogen bekræfter fødselsdatoen og navnene på forældrene og oplyser samtidig forældrenes alder, henholdsvis 33 og 31 år. Det stemmer med folketællingen ovenfor. Frans Oskar Nilsson er født i 1884 og Eva Sofia i 1886. Desuden oplyser kirkebogen vielsesdato og -sted for forældrene, nemlig 'Ronneby i Sverrig' den 23. december 1911. Denne oplysning giver os mulighed for at springe over Øresund til Ronneby i Blekinge anno 1911.

 

Frans Oskar Nilsson og Eva Sofia Svensson bliver gift i Ronneby den 23.12.1911. [Ronneby 1895-1930, bild 61]

 

Opslaget i Ronneby kirkebog bekræfter de oplysninger om parret, som vi allerede kender, herunder fødselsdatoerne for begge. Desuden korrigeres Eva Sofias fødenavn til Svensson i stedet for Andersson nævnt i danske kilder. Frans Oskar er 'järnvägsarbetare' hjemmehørende i Eslöv, Eva Sofia er af Ronneby. Der er ingen nærmere oplysninger om de to unges baggrund, hverken det præcise fødesogn eller navnene på deres forældre.

 

Heliga Kors kirken i Ronneby, Blekinge.

 

Det er en god ide at have en udskrift af slægtstavlen ved hånden under læsningen af denne krønike: Morfar Frans Allans slægtstavle.

 

Sydsvenske aner

 

Ligesom i Danmark findes kirkebøgerne i Sverige online, og bruger man riksarkivet.se som indgang, er anvendelsen af kirkebøger og lignende kilder fra 1. februar 2018 gratis.

 

Ud over kirkebøger findes på riksarkivet.se en mængde andre digitale kilder, herunder folketællinger hvert tiende år fra 1860 til 1930 og såkaldte Husförhörslängder fra cirka 1780 til 1900.

 

Som noget unikt for det sydsvenske område findes en søgbar Demografisk Databas Södra Sverige, som indeholder en stor mængde indtastede kirkebogsoplysninger. Databasen er desværre ikke komplet, men alligevel anvendelig.

 

Blandt hovedkilderne er endvidere den amerikanske database Family Search, fordi den indeholder en stor mængde svenske data.

 

En søgning på Frans Oskar Nilsson f. 1884 i Family Search giver overraskende detaljerede oplysninger.

 

Frans Oskar Nilsson f. 1884 i Family Search.

 

Navnene på Frans Oskars hustru Eva Sofia Svensson og børnene Karl Oskar Sven og Sture William stemmer med oplysningerne ovenfor, og der er ingen tvivl om, at vi har fat i den rigtige familie. I Family Search opslaget kan man klikke på de enkelte navne og få flere oplysniger.

 

- Frans Oskar er født den 19. juni 1884 og døbt i Västra Sallerup i udkanten af Eslöv.

- Hustruen Eva Sofia Svensson er født den 24. januar 1886 og døbt i Tving ved Ronneby i Blekinge.

- Parrets ældste børn Karl Oskar Sven f. 12.5.1912, Sture William f. 12.5.1913 og Astrid Gabriella Maria f. 12.11.1914 er alle døbt i Västra Sallerup.

 

I det følgende ser vi først på anerne til morfar Frans Allans mor, Eva Sofia Svensson f. 1886.

 

Eva Sofia Svensson af Tving ved Ronneby

 

Morfar Frans Allan Nilssons mor Eva Sofia Svensson stammer fra Blekinge län i den østlige del af Sydsverige. Som vi har set ovenfor i et opslag i Family Search om hendes ægtemand Frans Oskar Nilsson, er Eva Sofia født den 24. januar 1886 og døbt i Tving ved Ronneby.

 

Eva Sofia Svensson er født den 24. januar og bliver døbt den 7. februar 1886. [Tving 1864-1888, bild 503]

 

Eva Sofia Svensson er født den 24. januar og bliver døbt den 7. februar 1886. Forældrene er mølleren Sven Carlsson og hans hustru Ingr(id) Maria Peters(dotter).

 

Slår vi op på Eva Sofia i Demografisk Databas Södra Sverige, oplyses det, at hun er døbt i Eringsboda kirke, altså ikke i Tving, og det viser sig at være korrekt. Eva Sofia er døbt i Eringsboda, og hendes dåb er registreret i både Tvings og Eringsbodas kirkebøger.

 

I Eringsboda står forældrene opført som møller Sven Carlsson og hustru Ingrid Maria Petersdotter fra Enemåla i Tvings församling. Dåbsvidner er 'Hem.-eg. Sven Jönsson med H. Cecilia Nilsdotter fr. Långasjö och Dr. Frans Carlsson fr. Enemåla'. Desuden oplyses, at barnet er 'Döpt af B.M. Attest afsänd den 9. Febr. til Pastorsemb. i Tving'. [Eringsboda 1871-1886, bild 271]

 

Eva Sofia Svensson er født den 24. januar og bliver døbt i Eringsboda den 7. februar 1886. [Eringsboda 1871-1886, bild 271].

 

Møller Sven Carlsson og hustru Ingrid Maria Petersdotter er det første af morfar Frans Allans to bedsteforældrepar. Parret er i følge dåbsoptegnelsen i Eringsboda bosiddende i lokaliten Enemåla mellem de to nævnte kirker Eringsboda og Tving.

 

Interiør med døbefont af Eringsboda kirke.

 

Et opslag i Family Seach på moderens navn henviser til en såkaldt Husförhör-optegnelse i 1894. Ingrid Maria Petersson er her enke og alene med børnene Johan Alfred f. 1878, Anna Elisabeth f. 1882, Eva Sofia f. 1886 og Frans Walfrid f. 1888. Ægtemanden er i følge optegnelsen død den 14.11.1892.

 

Ingrid Maria Petersson er i 1894 enke og alene med fire børn. [Tving Husförhörslängder 1884-1894].

 

Af husforhøret fremgår, at Ingrid Maria Petersdotter er født i Backaryd den 8. april 1848.

 

For at finde tilsvarende oplysninger om Ingrid Marias mand Sven Carlsson slår jeg op i folketællingen 1890. 

 

Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890
Personer i hushållet
Karlsson, Sv., f. 1850 i Tving Blekinge län, Mjölnare
Peters., Ingrid M., f. 1848 i Backaryd Blekinge län
Karl Oscar, f. 1876 i Tving Blekinge län
Johan Alfred, f. 1878 i Tving Blekinge län
Anna Elisabeth, f. 1882 i Tving Blekinge län
Eva Sofi, f. 1886 i Tving Blekinge län
Frans Valfred, f. 1888 i Tving Blekinge län

 

Sven Carlsson er i følge folketællingen født i Tving 1850. Han er altså kun 42 år gammel, da han dør i 1892. Kirkebogen registrerer Sven som 'mjölnare i Långsjömåla' og oplyser, at dødsårsagen er 'lungsot', eller på dansk lungetuberkulose. [Tving 1864-1894, bild 371]

 

Et opslag i Family Search på Sven Nilsson født i 1850 i Tving henviser til et Husförhör i 1884, hvor familien registreres som følger.

 

Sven Carlsson er i 1884 'Quarn ägar', altså mølleejer, i lokaliteten Enemåla. [Tving Husförhörslängder 1876-1884]

 

Husforhøret bekræfter oplysningerne om hustruen Ingrid Maria Petersdotter og de ældste børn. Desuden fremgår det, at Sven Carlson i 1884 er mølleejer, og at han er født i Tving den 1. december 1850. I kolonnen yderst til højre oplyses, at Sven og Ingrid Marie bliver gift den 1. september 1876, altså to måneder efter deres første barn Carl Oskar bliver født den 23. juni.

 

Når jeg googler på lokaliteterne Enemåla og Långasjö sammen med ordet for mølle (kvarn) fremgår det, at der har eksisteret en vandmølle kaldet Långasjö i Tving sogn.

 

Quarnägar Sven Carlsson af Tving

 

Kirkebogen for Tving bekræfter, at Sven Carlsson er født den 1. december 1850.

 

Sven Carlsson er født den 1. december og bliver døbt i Tving kirke den 8. december 1850. [Tving 1843-1863, bild 79]

 

Forældrene er møller Carl Magnus Svensson og hustru Eva Jonasdotter af Alnaryd i Tving sogn. Navnene er lidt utydelige, men bekræftes af en samtidig kopi af kirkebogen. [Tving 1843-1861, bild 62] Kopien nævner ingen dåbsvidner, kun den døbte og navnene på barnets forældre. Svens far Carl Magnus Svensson er altså ligesom sønnen Sven Carlsson møller af erhverv.

 

Møller Carl Magnus Svensson og hustru Eva Jonasdotter er det første af morfar Frans Allans fire oldeforældrepar.

 

I Husförhörslängder 1846-1855 for lokaliteten Alnaryd i Tving sogn finder vi familien i denne optegnelse.

 

Møller Carl Magnus Svenssons familie i lokaliteten Alnaryd i Tvings sogn anno 1855. [Tving Husförhör 1846-1855 Volym III, bild 143]

 

Husforhøret indeholder meget brugbare oplysninger. Carl Magnus Svensson og hustru Eva Jonasdotter stammer fra Algutsboda sogn i Kalmar län. De er født i henholdsvis 1817 og 1811, og Eva er altså seks år ældre end Carl Magnus.

 

Carl Magnus Svensson og Eva Jonasdotter af Algutsboda i Kalmar län

 

Carl Johan Svensson og Eva Jonasdotters første barn datteren Catrine Lise er født i parrets fødesogn Algutsboda i 1844. I 1847 flytter familien til Linneryd sogn i Småland, og her er datteren Emma født i 1847. De næste børn Sven og Mathilde er født i Tving i henholdsvis 1850 og 1853. [Tving Husförhör 1846-1855 Volym III, bild 143]

 

Carl Magnus og Eva bliver gift i Algutsboda den 8. marts 1844, kun et par måneder før datteren Catrine Lise bliver født i maj måned samme år. Kirkebogen registrerer parret som 'Dr. Carl Magnus Svensson fr. Enkeberg under Hufvudhult med Pig. Eva Jonasdotter fr. Mattamåla'. Brudgom og brud er henholdsvis 27 og 33 år gamle. [Algutsboda 1840-1865, bild 19]

 

'Dr.' er en forkortelse for 'Dräng' (=ungkarl). Bruges betegnelserne 'Dräng' og 'Piga' om brudgom og brud, betyder det, at de ikke har været gift før.

 

Carl Magnus Svensson af Algutsboda

 

Algutsboda kirkebog bekræfter fødeårene for Carl Magnus Svensson og Eva Johansdotter.

 

Carl Magnus Svensson er født den 24. november og bliver døbt i Algutsboda kirke den 30. november 1817. [Algutsboda 1816-1837, bild 37]

 

Carl Magnus Svensson er født den 24. november og bliver døbt i Algutsboda kirke den 30. november 1817. Navnene på hans forældre er Sven Carlsson og Sara Magnusdotter fra Hufvudhult. Dette par er det første af morfar Frans Allans 8 tip-oldeforældrepar. [Algutsboda 1816-1837, bild 37]

 

Sven Carlsson og Sara Catharina Magnusdotter med børn i Husförhör 1832.

[Algutsboda Husförhör 1827-1832, bild 386]

 

Husforhøret for lokaliteten Hufvudhult i 1832 oplyser, at Sven Carlsson er født i 1788 og Sara Catharina Magnusdotter i 1795. Samtidig nævnes, at Sara Catharina og børnene Carl Magnus f. 1817, Johanne f. 1821, Lena Cajsa f. 1824 og Anna Lisa f. 1827 alle er født i Algutsboda.

 

Algutsboda kirke, Kalmar län.

 

Da Sara Catharina er født i Algutsboda, går jeg ud fra, at parret også er gift her - og det bliver bekræftet af kirkebogen. 'Dr. Sven Carlsson från Gränö Madesjö' bliver gift med 'Pigan Sara Katrina Magnusdotter från Hufvudhult' den 3. januar 1815. [Algutsboda 1775-1816, bild 319]

 

Brudgommen Sven Carlsson stammer fra Madesjö sogn, og han er født her den 4. juni 1788.

 

Sven Carlsson bliver født den 4. juni og døbt i Madesjö kirke den 8. juni 1788. [Madesjö 1782-1825, bild 39]

 

Sven Carlsson bliver født den 4. juni og døbt i Madesjö kirke den 8. juni 1788. Navnet på faderen er Carl Carlsson af Gränö, men navnet på moderen nævnes ikke. Bostedet for familien er Gränö i Madesjö sogn, og det stemmer jo smukt med oplysningen om Sven Carlsson hjemstavn i forbindelse med brylluppet med Cara Catharina Magnusdotter ovenfor, at han er 'från Gränö Madesjö'. [Madesjö 1782-1825, bild 39]

 

For at finde navnet på moderen slår jeg op i Husförhör for lokaliteten Gränö i Madesjö sogn i 1801.

 

Carl Carlsson og Segrid Olofsdotter med sønnen Sven Carlsson f. 1788 i Husförhör for Gränö anno 1801. [Madesjö Husförhör 1782-1801, bild 88]

 

Husforhøret fortæller både navne og fødeår på Sven Carlssons forældre, og Carl Carlsson f. 1751 og Segrid Olofsdotter f. 1754 er det første af morfar Frans Allans 16 tiptip-oldeforældrepar. Fødeåret for Carl Carlsson er svært at læse, men året 1751 bliver bekræftet i næste Husförhör anno 1814.

 

Carl Carlsson og Segrid Olofsdotter i Gränö har børnene Maria f. 1780, Carl f. 1781, Cajsa f. 1784, Sven f. 1788, Anna Lisa f. 1790, Segrid Kajsa f. 1793 og Magnus f. 1797.

 

Madesjö kirke, Kalmar län.

 

Sven Carlssons hustru Sara Catharina Magnusdotter er i følge Husförhör 1832 født 1795 i Algutsboda.

 

Sara Catharina Magnusdotter er født den 19. august og bliver døbt den 23. august 1795 i Algutsboda kirke. [Algutsboda 1775-1816, bild 179

 

Sara Catharina Magnusdotter er født den 19. august og bliver døbt den 23. august 1795 i Algutsboda kirke. Hendes forældre er Magnus Johansson og Elin Johansdotter af Hufvudhult. Dette par er det andet af morfar Frans Allans 16 tiptip-oldeforældrepar.  [Algutsboda 1775-1816, bild 179]

 

Magnus Johansson og Elin Johansdotter med datteren Sara Catharina f. 1795 i Husförhör for lokaliteten Hufvudhult i 1807. [Algutsboda Husförhör 1799-1807, bild 256]

 

Vi finder familien med fem børn i Husförhör for lokaliteten Hufvudhult anno 1807. Vores ane Sara Catharina f. 1795 er det yngste af børnene. Magnus f. 1757 står opført med efternavnet Jonsson, ikke Johansson. Elin Johansdotter f. 1755 er to år ældre end ægtemanden. [Algutsboda Husförhör 1799-1807, bild 256]

 

Hermed har vi fundet Carl Magnus Svenssons aner i Kalmar län. Det næste er at lave samme undersøgelse vedrørende Carl Magnus Svenssons hustru Eva Jonasdotter f. 1811.

 

Algutsboda og Madesjö ligger i Kalmar län 60-70 km nord for Tving og Ronneby i Blekinge län.

 

Eva Jonasdotter af Algutsboda

 

Vi ved fra Husförhör i lokaliteten Alnaryd i Tvings sogn anno 1855, at Eva Jonasdotter er født i Algutsboda den 10. marts 1811, se ovenfor.

 

Eva Jonasdotter er født den 10. marts og bliver døbt i Algutsboda kirke den 17. marts 1811. [Algutsboda 1775-1816, bild 437]

 

Eva Jonasdotter er født den 10. marts og bliver døbt i Algutsboda kirke den 17. marts 1811. Navnene på hendes forældre er Jonas Petersson og Catrina Carlsdotter fra Selemåla. Dette par er det andet af morfar Frans Allans 8 tip-oldeforældrepar. [Algutsboda 1775-1816, bild 437]

 

I Husförhörslängder 1814-1820 for lokaliteten Selemåla står familien opført som Jonas Petersson f. 1767 og Catrina Carlsdotter f. 1774 med børnene Peter f. 1797, Lena f. 1799, Ingrid f. 1804, Kajsa f. 1808, Eva f. 1811, Christina f. 1814 og Maria f. 1827. [Algutsboda Husförhör 1814-1820, bild 109]

 

Et senere husforhør i 1832 fortæller, at Jonas Petersson er født den 22.10.1766 'Här', altså i Algutsboda sogn. Desuden markerer en bølgestreg ud for de efterfølgende navne, at også hustruen Catrina Carlsdotter er født i Algutsboda. Årstallet er 1774, men der nævnes ingen dato, kun at Katrina i mellemtiden er død, så Jonas Peterson i 1834 er enkemand. [Algutsboda Husförhör 1827-1832, bild 139]

 

Parret bliver gift den 8. maj 1796, og 'Drängen och Skräddaren Jonas Petersson' er af Ingelsmåla, 'Pigan Catharina Carlsdotter' af Selemåla. [Algutsboda 1775-1816, bild 303]

 

Algutsboda kirke, Kalmar län.  

 

Jeg leder efter dåben af Catharina i Algutsboda kirkebog anno 1774 og finder faktisk to pigebørn, som får navnet Catharina og har en far, der hedder Carl. For at finde den rigtige, kigger jeg i Algutsboda Husförhör 1782-1798 under lokaliteten Selemåla, hvor Catharina i følge vielsesoptegnelsen stammer fra.

 

Carl Jönsson og Cajsa Svensdotter med deres datter Catharina f. 1774i Husförhör for lokaliteten Selemåla 1798. [Algutsboda Husförhör 1782-1798, bild 59]

 

Husforhøret i 1798 giver svar på en masse spørgsmål. Catharinas forældre er Carl Jönsson f. 1749 og Cajsa Svensdotter f. 1747. Dette par er det tredje af morfar Frans Allans 16 tiptip-oldeforældrepar.

 

Carl Jönsson og Cajsa Svensdotter har fire børn - Helena f. 1771, vores ane Catharina f. 1774, Maria f. 1777 og Sven f. 1780. Det oplyses, at datteren Catharina er gift, og i en fodnote nævnes hendes mand Jonas Petersson f. 1767 og parrets førstefødte barn Peter f. 1797. Det stemmer jo altsammen med oplysningerne ovenfor.

 

Jeg leder efter dåben af Jonas Petersson i Algutsboda kirkebog anno 1767, men uden resultat. Ved vielsen med Catharina Carlsdotter i 1796 fortæller optegnelsen, at Jonas er af Ingelsmåla - og jeg slår derfor op på denne lokalitet i Algutsboda Husförhör 1782-1798.

 

Jonas Petersson f. 1767 i Husförhör for lokaliteten Ingelsmåle i 1798. [Algutsboda Husförhör 1782-1798, bild 35]

 

Husforhøret i Ingelsmåla i 1798 fortæller, at forældrene til Jonas Petersson f. 1767 er Peter Johansson f. 1720 og hustruen Anna f. 1734. I en note under listen henvises til side 425 i husforhøret, og her gentages de fire navne med tilføjelsen 'Svensdotter' ud for hustruen Anna. [Algutsboda Husförhör 1782-1798, bild 236]

 

Peter Johansson og Anna Svensdotter i Husförhör for lokaliteten Ingelsmåle i 1798. [Algutsboda Husförhör 1782-1798, bild 236]  

 

Peter Johansson f. 1720 og Anna Svensdotter f. 1734 er det fjerde af morfar Frans Allans 16 tiptip-oldeforældrepar.   

 

Hermed har vi undersøgt anerne til morfar Frans Allans morfar Sven Carlsson f. 1850. Alle Svens aner stammer fra Algutsboda eller Madesjö sogne i Kalmar län. Det næste bliver en tilsvarende undersøgelse af anerne til morfar Frans Allans mormor Ingrid Maria Petersdotter f. 1848.

 

Det er en god ide at have en udskrift af slægtstavlen ved hånden under læsningen af denne krønike: Morfar Frans Allans slægtstavle

 

Ingrid Maria Petersdotter af Backaryd

 

Ovenfor har vi set, at morfar Frans Allans mormor Ingrid Maria Petersdotter er født i Backaryd sogn den 8. april 1848. Det bliver bekræftet af kirkebogen.

 

Ingrid Maria Petersdotter er født den 8. april og bliver døbt i Backaryd kirke den 16. april 1848. [Backaryd 1822-1857, bild 210]

 

Forældrene er Peter Jönsson og hustru Bengta Jönsdatter. Dette par er det andet af morfar Frans Allans fire oldeforældrepar. Parret bliver i følge Family Search gift i Ronneby kirke den 7. august 1842.

 

Søndag den 7. august 1842 bliver der i Ronneby kirke lyst første gang for bonden Peter Jönsson af Svarthövdaryd i Tvings sogn og pigen Bengta Jönsdotter i Långgjöl. [Ronneby 1805-1854, bild 226]  

 

Brudgommen er bonden Peter Jönsson af Svarthövdaryd i Tvings sogn. Bruden er pigen Bengta Jönsdotter af Långgjöl i Ronneby sogn. [Ronneby 1805-1854, bild 226]

 

Ved dåben af Ingrid Maria ovenfor oplyses, at familien er bosiddende i lokaliteten Klåvben i Backaryd sogn. Navnet på lokaliteten er vigtig for at slå op i de såkaldte Husförhörslängder, og ved forhøret i 1850 finder vi familien i denne optegnelse.

 

Peter Jönsson og Bengta Jönsdotter i Husförhör 1850. [Backaryd Husförhör 1845-1850, bild 329]

 

Husforhøret oplyser fødselsdatoer og fødesogn for parret. Peter Jönsson er født i Tving den 13. september 1817, Bengta Jönsdotter i Backaryd den 25. februar 1820.

 

Bengta Jönsdotter af Långgjöl i Ronneby sogn  

 

Med disse oplysninger er det nemt at finde dåben af Bengta i Ronneby kirkebog.

 

Bengta Jonsdotter af Långgjöl bliver født den 25. februar og døbt i Ronneby kirke den 5. marts 1820. [Ronneby 1801-1824, bild 304]

 

Bengta Jonsdotter af Långgjöl bliver født den 25. februar og døbt i Ronneby kirke den 5. marts 1820. [Ronneby 1801-1824, bild 304] Navnene på hendes forældre er Jöns Nilsson og Elin Andersdotter. Moderen er 30 år gammel. Det vil sige, Elin Andersdotter er født i 1790.

 

Dette par er det tredje af morfar Frans Allans 8 tip-oldeforældrepar.

 

Jöns Nilsson og Elin Andersdotter bliver i følge Family Search gift i Backaryd den 17. december 1814 og får i den efterfølgende periode seks børn, som alle bliver døbt i Ronneby: Anders f. 1817, Nils f. 1818, vores ane Bengta f. 1820, Cissa f. 1822, Ingjerd f. 1824 og Ingelof f. 1827.

 

Ved trolovelsen den 19. november 1814 karakteriseres de to unge på følgende måde: 'Drängen och Skattebonden Jöns Nilsson uti Långgjöl af Ronneby Socken och Pigan Elin Andersdotter i Skärfgöl (af Backaryd Socken)'. Den ene af de to forlovere er Anders Abramsson i Skärfgöl. Det er formodentlig Elins far. [Backaryd 1813-1848, bild 11] Det bliver bekræftet ved opslag i Backaryd kirkebog.

 

Elin Andersdotter bliver født den 3. februar og døbt i Backaryd kirke den 8. februar 1790. [Backaryd 1758-1821, bild 109]

 

Lokaliteten Skärfgöl i Backaryd sogn staves her med en slags lydskriftt 'Skiarfjöhl'. Elin Andersdotters forældre er Anders Abramsson og hustru Kierstin Månsdotter. Dette par er det femte af morfar Frans Allans 16 tiptip-oldeforældrepar.

 

Baseret på disse oplysninger ser jeg efter Anders Abramsson og Kierstin Månsdotter på lokaliteten Skärfgöl i det ældste Husförhör i Backaryd sogn fra årene 1813-1818.

 

Anders Abramsson og Kierstin Månsdotter i Husförhör for lokaliten Skärgiöl i 1818. [Backaryd Husförhör 1813-1818, bild 141]

 

Husforhøret i 1818 bekræfter navnene på forældrene og fortæller, at Anders Abramsson er født i Backaryd i 1758 og Kierstin Månsdotter i Ronneby i 1762. Anders er tilsyneladende død den 5.2.1816 - og om vores ane datteren Elin noteres, at hun (efter vielsen til Jöns Nilsson) er flyttet til Ronneby den 17.12.1814.

 

Ved Husförhör 1820 på lokaliteten Långgöl i Ronneby sogn finder vi Jöns Nielsson og Elin Andersdotter i denne optegnelse.

 

Jöns Nilsson og Elin Andersdotter i Husförhör for lokaliteten Långgöl 1820. [Ronneby Husförhör 1817-1820, bild 159

 

Husforhøret bekræfter, at Elin Andersdotter er født i Backaryd den 3. februar 1790 og nævner parrets fire børn efter vielsen i 1814: Kerstin f. 1815, Anders f. 1817, Nils f. 1818 og vores ane Bengta f. 1820. Desuden oplyses, at Jöns Nilsson er født i hverken Ronneby eller Backaryd sogn, men i Hjortsberga 1789.

 

Jöns Nilsson bliver døbt i Hjortsberga den 16. august 1789, og navnet på hans far er Nils Svensson i Åstorp.

 

Jöns Nilsson bliver døbt i Hjortsberga den 16. august 1789. [Hjortsberga 1721-1794, bild 66]

 

Skriften i kirkebogen er sjusket, og navnet på moderen nævnes ikke. 'Augustus. Den 16. döptes Torparen Nils Svenssons Drängebarn i Åstorp född den 12. ? Nom Jöns. Främbåren af Hans Carlssons Hustru i Möllery. Test.: Jöns Hindriksson i Åstorp, Åke Matsson ibid.' [Hjortsberga 1721-1794, bild 66]

 

Jöns Nilssons forældre er knyttet til lokaliteten Åstorp ved den store gård Johannishus i Hjortsberga sogn. Vidnerne ved dåben er fra Åstorp eller nærliggende Möllery. For at finde navnet på Jöns Nilssons mor har jeg ledt efter Nils Svensson med hustru i Husförhör anno 1801-1807 for lokaliteten Åstorp i Hjortsberga sogn, men forgæves. Parret har tilsyneladende forladt Åstorp på dette tidspunkt.

 

Kort før Jöns Nilsson bliver gift med Elin Andersdotter i Backaryd den 17. december 1814, nævnes han på lokaliteten Långgöl i Ronneby sogn med fødedatoen 12.8.1789 i Hjortsberga og tilføjelsen, at han stammer fra 'Åstorp under Jonannishus'.

 

Jöns Nilsson i Husförhör for lokaliteten Långgöl i Ronneby sogn 1814. [Ronneby Husförhör 1810-1814, bild 312]

 

I Husförhöret (og ved trolovelsen ovenfor) omtales Jöns Nilsson som 'S.B.', altså 'Skattebonde'. Det betyder, at han ejer den jord, han dyrker. Han er født i Hjortsberga den 12.8.1789 og stammer fra Åstorp under Jonannishus. Efter vielsen med Elin Andersdotter den 17. december 1914 bosætter parret sig i netop Långgöl, se Husförhör 1820 ovenfor.

 

Navnene under oplysningerne om Jöns Nilsson er interessante. Jeg har ikke noget bud på 'Pig. Elsa Jönsdotter Tving 1795' - men jeg tror, at de næste to navne er Jöns Nilssons forældre. Vi ved fra dåbsoptegnelsen, at navnet på Jöns' far er Nils Svensson, og jeg har antaget, at navnet på hans mor kunne være Bengta.

 

Navnene på Jöns Nilsson og Elin Andersdotters første fire børn er Kerstin f. 1815, Anders f. 1817, Nils f. 1818 og vores ane Bengta f. 1820. De tre første er med sikkerhed opkaldt efter mormor Kerstin Månsdotter f. 1762, morfar Anders Abramsson f. 1758 og farfar Nils Svensson f. 1759. Og den fjerde er selvfølgelig opkaldt efter sin farmor, som vi nu kender navnet på: Bengta Andersdotter f. 1753.

 

G.M Nils Svensson f. 1759 og hustru Bengta Andersdotter f. 1753 er det sjette af morfar Frans Allans 12 tiptip-oldeforældrepar.

 

Peter Jönsson af Svarthövdaryd i Tvings sogn 

 

På tilsvarende måde som i afsnittet ovenfor slår jeg op i kirkebogen for at  finde dåben af Bengta Jönsdatters ægtemand Peter Jönsson. I følge Husförhör 1850 ovenfor er Peter Jönsson født i Tving sogn den 13. september 1817.

 

Peter Jönsson af Svarthövdary bliver født den 13. september og døbt i Tving kirke den 21. september 1817. [Tving 1816-1842, bild 105]

 

Peter Jönsson af Svarthövdary bliver født den 13. september og døbt i Tving kirke den 21. september 1817. [Tving 1816-1842, bild 105] Navnene på hans forældre er bonden Jöns Petersson og hustru Bengta Carlsdotter. Moderen er 34 år gammel. Det vil sige, hun er født omkring 1784. Dette par er det fjerde af morfar Frans Allans 8 tip-oldeforældrepar.

 

  

Tving kirke i Blekinge län.

 

Peter Jönssons mor Bengta Carlsdotter er i følge et opslag i Family Search født den 17. april 1784 i Tving sogn, og navnet på hendes far er Carl Pärsson. Det underbygges af, at der optræder en 'Grm. Carl Pärsson' som fadder, da Peter Jönsson bliver døbt i 1817, se optegnelsen ovenfor.

 

Bengta Carlsdotter bliver født den 12. april og døbt i Tving kirke den 18. april 1784. [Tving 1769-1789, bild 118]

 

Bengta Carlsdotter er i følge kirkebogen født den 12. april 1784. Navnet på hendes far er Carl Pärsson i Hillerstorp. Moderen er 21 år, men hendes navn oplyses ikke. [Tving 1769-1789, bild 118]

 

Nogle år senere skriver præsten også moderens navn i kirkebogen, men i første omgang kun fornavnet. Carl Pärssons hustru hedder Kierstin. Det samme gør sig gældende ved adskillige Husförhör, og det er først ved forhøret i 1914, at vi får efternavnet på Bengta Carlsdotters mor, Pärsdotter.

 

Carl Pärsson og Kierstin Pärsdotter ved Husförhör i Hillerstorp anno 1814. [Tving Husförhör 1813-1814, bild 180]

 

Optegnelsen fortæller, at Carl Pärsson er født i 1758 og Kierstin Pärsdotter i 1761. Dette par er det syvende af morfar Frans Allans 16 tiptip-oldeforældrepar. Den tredje person i listen er datteren Ingrid født i 1782.

 

Da Bengta Carlsdotter er født i Tving sogn, gætter jeg på, hun også er blevet gift her, og det viser sig at være korrekt.

 

Jöns Petersson og Bengta Carlsdotter bliver gift i Tving kirke den 21. december 1812. [Tving 1790-1815, bild 44]

 

Jöns Petersson og Bengta Carlsdotter bliver gift i Tving kirke den 21. december 1812. Bengta registreres som Piga af Hillerstorp, og Jöns Petersson som 'Dr. Hemmansegare i Svarthöfdary'. 'Dr.' er en forkortelse for 'Dräng' (=ungkarl), 'Hemmansegare' betyder selvejerbonde.

 

I højre kolonne nævnes Bengtas far bonden Carl Pärsson af Hillerstorp som vidne. Efternavnet er skrevet forkert som 'Larsson', men vi ved fra dåben af Bengta i 1784 (se ovenfor), at hendes far er Carl Pärsson i Hillerstorp. [Tving 1790-1815, bild 44]

 

Jöns Petersson og Bengta Carlsdotter får i følge Family Search følgende børn efter brylluppet i 1812: Peter f. 2.6.1813, Maria f. 24.7.1814, Ingeborg f. 8.11.1815, Peter f. 13.9.1817 og Zachris f. 7.6.1819. Det er Peter II f. 1817, som er vores ane.

 

Tving kirke, Blekinge län.

 

I Husförhör 1821-1825 for lokaliteten Svarthövdary i Tving sogn oplyses, at Jöns Petersson er født i 1776 og Bengta Carlsdotter den 18.4.1884. Fødesognet oplyses ikke, men som vi har set ovenfor, er Bengta født i Tving sogn. Det er Jöns tilsyneladende ikke. Jeg finder ikke hans dåb i Tving kirkebog omkring 1776.

 

De følgende Husförhör gør os ikke klogere med hensyn til Jöns Peterssons baggrund. Han nævnes for sidste gang i Husförhör 1846-1855, hvor det oplyses, at Jöns dør i marts 1850 og Bengta i april 1853.

 

Ved vielsen med Bengta Carlsdotter i 1812 oplyses Jöns Peterson at være Hemmansegare i Svarthöfdary. Jeg tænker derfor, at jeg måske kan finde ham i et Husförhör på lokaliteten Svarthöfdary før vielsen og i så fald sammen med sine forældre. Det viser sig at holde stik.

 

Peter Nilsson og Kerstin Isaksdotter med sønnen Jöns Petersson f. 1776 ved Husförhör i lokaliteten Svarthöfdary i 1812. [Tving Husförhör 1806-1812, bild 56]

 

Husforhøret fortæller os både navn og alder på Jöns Peterssons forældre, og Peter Nilsson f. 1751 og Kerstin Isaksdotter f. 1747 er det ottende af morfar Frans Allans 16 tiptip-oldeforældrepar.  

 

Kort over området ved Ronneby i den sydøstlige del af Blekinge med kirkerne Heliga Kors i Ronneby, Tving, Eringsboda og Backaryd.

 

Hermed har vi afsluttet krøniken om anerne til morfar Frans Allans mor Eva Sofia Svensson f. 1886. Tilbage står derfor at lave en tilsvarende undersøgelse om anerne til morfar Frans Allans far Frans Oskar Nilsson f. 1884.

 

Desværre skal det hurtigt vise sig, at mange spor i Frans Oskar Nilssons slægt er utydelige eller ender blindt.

 

Frans Oskar Nilsson af Eslöv

 

Det er en god ide at have en udskrift af slægtstavlen ved hånden under læsningen af denne krønike: Morfar Frans Allans slægtstavle.

 

I folketællingen 1910 finder vi morfar Frans Allans far Frans Oskar Nilsson i denne husholdning i Eslöv, Malmöhus län.

 

Personer i hushållet
Larsson, Marna, f. 1842 i Gårdstånga Malmöhus län, Uppasserska
Nilsson, Frans Oskar, f. 1884 i Eslöv Malmöhus län, Skoarbetare

 

Ligesom da Frans Oskar med familie senere i livet er bosiddende i Danmark, registreres han her som skoarbejder. Kvinden i husholdningen, Marna Larsson f. 1842 i Gårdstånga, er formodentlig Frans Oskars mor.

 

Marna Larsdotter af Gårdstånga

 

Et opslag i Family Search på Frans Oskar Nilsson f. 1884 bekræfter, at navnet på hans mor er Marna Larsdotter f. den 3.6.1842 og døbt i Gårdstånga sogn. Moderen er på oplysningstidspunktet enke.

 

Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890
Personer i hushållet

Larsdotter, Marna, f. 1842 i Gårdstånga Mlm L., Enka
Karl Otto, f. 1878 i V. Sallerups
Frans Oskar, f. 1884 i V. Sallerups

 

Folketællingen 1890 registrerer enken Marna Larsdotter f. 1842 med sønnerne Karl Otto f. 1878 og Frans Oskar f. 1884, begge i V. Sallerup. Det passer med oplysningerne ovenfor.

 

Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880

Personer i hushållet
Månsson, Nils, f. 1843 i Skarhult Malmöhus län, Arbetare
Larsdotter, Marna, f. 1842 i Gårdstånga Malmöhus län
Magnus, f. 1867 i Borlunda Malmöhus län
Nils, f. 1870 i Borlunda Malmöhus län
Karl Otto, f. 1878 i Västra Sallerup Malmöhus län

 

Samme familie ses i folketællingen 1880, fire år før vores ane Frans Oskar Nilsson bliver født. Navnet på børnenes far og Marna Larsdotters ægtemand er Nils Månsson, født i 1843 i Skarhult sogn. Nils Månsson f. 1843 og Marna Larsdotter f. 1842 er det andet af morfar Frans Allans to bedsteforældrepar.

 

Gårdstånga kirke, Malmöhus län.

 

Flere kilder nævner, at Marna Larsdotter er født i Gårdstånga sogn i juni 1842, men navnet Marna optræder faktisk ikke i denne kirkebog i 1842. Det nærmeste, vi kommer, er Maria døbt i netop juni måned 1842. Da samme Maria faktisk er en Larsdotter, går jeg ud fra, at præsten har skrevet navnet Marna forkert som Maria.

 

Maria Larsdotter døbes i Gårdstånga kirke i juni måned 1842. [Gårdstånga 1839-1852, bild 16]

 

Hele teksten i dåbsoptegnelsen er som følger: "Ryktaren (røgteren) på Hviderup Lars Perssens och des (dennes) Hustru Boel Anderss. flickbarn  - Maria. Gdm. (gudmoder) Pigan Christine Lagerstedt. Fadd.(ere) Stalldreng Niels Hansson och Elna Jönsdtr. alla från Hviderup"

 

Jeg får hjælp i DIS-forum med at tyde præstens kragetæer i kirkebogen, og en af bidragyderne er en svensk kvinde med navnet Eva M. Hun henviser til en optegnelse mange år senere, da Marna Larsson dør i 1929 (se nederst i dette afsnit), og skriver blandt andet følgende: 'Jag undrar om inte dette är Maria. I Skåne er det vanligt, att Maria blir Marna och Marna blir Maria'. [DIS-forum 2018]

 

I Skåne er det altså almindeligt at Maria bliver til Marna - og omvendt. Det er dermed sikkert, at vi har fundet den rigtige kvinde.

 

Navnene på Marna Larsdatters forældre er Lars Persson og Boel Andersdatter. Dette par er det første af morfar Frans Allans fire oldeforældrepar. Lars Persson er i følge kirkebogen 'ryktare' på en gård ved navn 'Hviderup'.

 

Hviderup Slot ved Gårdstånga - i dag kaldet Viderup - anno 2015.

 

Hviderup er en stor herregård, som i starten af 1800-tallet ejes af Baron Sten Malte Ramel. Slottet har over 100 ansatte, og som røgter befinder Lars Persson sig meget langt nede i hierakiet.

 

Lars Persson og Boel Andersdotter nævnt under Hviderup i 1846. [Gårdstångas Husförhörslängder 1841-1846, bild 94]

 

Gårdstångas Husförhörslängder 1841-1846 nævner Lars Persson og Boel Andersdotter med fødeårene 1796 og 8.1.1802, men desværre uden at sætte navn på fødesogne. Desuden nævnes datteren Maria f. 1842 og en ældre datter Bengta f. i Gårdstånga 28.2.1829. [Gårdstångas Husförhörslängder 1841-1846, bild 94]

 

Dåben af Bengta i 1828 bliver bekræftet af kirkebogen. Forældrene er Lars Persson og Boel Andersdotter, og det ser ud som om, Lars Persson også her er ansat på Hviderupgård. Lars er altså røgter på Hviderup i mindst 20 år. [Gårdstånga 1761-1838, bild 147]

 

Husförhör 1831-1836 nævner yderligere to børn af Lars og Boel, Elna f. 1831 og Anders f. 1833. [Gårdstångas Husförhörslängder 1831-1836, bild 85] For om muligt at finde fødesogn for Lars Persson og Boel Andersdotter tjekker jeg efterfølgende Husförhör efter ovenstående 1841-1846, og årgangene 1847-1851 og 1851-1856 har et enslydende bud.

 

Lars Persson og Boel Andersdotter nævnt under Hviderup i 1856. [Gårdstångas Husförhörslängder 1851-1856, bild 95]

 

Optegnelserne fastholder fødeårene 1796 og 1802 for Lars Persson og Boel Andersdotter og oplyser, at de er født i henholdsvis Gårdstånga og Dalby sogne. Jeg åbner først Gårdstånga kirkebog og kan se, at der i perioden 1792 til 1800 er født fem drengebørn, som får navnet Lars. Kun én af disse har en far med navnet Per, kun én er altså en Lars Persson. Han er ikke født i 1796, men i 1799. Det må være vores ane.

 

Men nej. I et Husförhör fra 1814 ser jeg, at den nævnte Lars - hvis far hedder Per Tuvesson - er død som 14-årig i 1813, og jeg står derfor igen på bar bund.

 

Med hensyn til hustruen Boel Andersdotter er der heller ingen held. Dels oplyser husforhøret 1856, at Boel er død den 25. juni 1853, dels ses hendes dåb ikke i Dalby kirkebog i 1802, heller ikke i nabosognene Hällestad, Bonderup, Kyrkheddinge, Bjällerup, Hardeberga, Södra Sandby, Holmby, Odarslöv eller Igelösa.

 

Gårdstånga kirke, Blekinge län.

 

Ved begravelsen i Gårdstånga registreres Boel Andersdotter som 'Ryktare vid Hviiderup Lars Perssons Hustru', 51 år. Det bekræfter, at fødeåret må være 1802, men det fortæller os ikke hvilket sogn. [Gårdtånga 1853-1863, bild 59]

 

Penneføreren ved Husförhör noterer de oplysninger, han får af de adspurgte. Meget tyder på, at vores aner Lars Persson og Boel Andersdotter enten ikke har kendt deres egen præcise baggrund med hensyn til fødselsdato og -sted, eller at de af en eller anden grund har foretrukket at holde disse oplysninger for sig selv.

 

Lars Persson og Boël Andersdotter bliver gift i Gårdstånga den 2. april 1825. [Gårdstånga 1761-1838, bild 262]

 

Tjenestedrengen Lars Persson og pigen Boël Andersdotter bliver gift i Gårdstånga den 2. april 1825. Heller ikke her får vi oplysninger om parrets baggrunde. Det nævnes kun, at begge er bosiddende og ansatte på Hviderup. [Gårdstånga 1761-1838, bild 262]

     

Kort over området ved Eslöv nordøst for Lund i Skåne med kirkerne Västra Sallerup, Gårdstånga og Skarhult.

 

Marna Larsdatter af Västra Sallerup

 

Som nævnt ovenfor er navnet på Marna Larsdotters ægtemand Nils Månsson født i 1843 i Skarhult sogn, Malmöhus län. Før vores ane Frans Oskar f. 19.6.1884 får parret sønnerne Magnus f. 26.12.1867, Nils f. 9.7.1870 og Karl Otto f. 1.11.1878, de to første i Borlunda og den tredje i Västra Sallerup. [Västra Sallerups Husförhörslängder 1880-1886, bild 289]

 

Ved dåben i 1884 af sønnen Frans Oskar omtales Marna Larsdatter som enke.

 

Frans Oscar Nilsson bliver født den 19. juni 1884 og døbt i Västra Sallerup kirke den 3. august. [V. Sallerup 1861-1994, bild 218]

 

Frans Oscar Nilsson bliver født den 19. juni og døbt i Västra Sallerup kirke den 3. august 1884. Med efternavnet Nilsson har Frans Oskar formodentlig navn efter Marna Larsdotters afdøde ægtemand Nils Månsson - men da ægtemanden faktisk er død tre år tidligere den 27. januar 1881, er han ikke far til barnet. Derfor står der 'oäkte!' ved Frans Oskars navn i kirkebogen. Navnet på faderen nævnes ikke. [V. Sallerup 1861-1994, bild 218]

 

Sporet ender altså desværre blindt allerede her. Vi har ingen oplysninger om Frans Oskar Nilssons far og kan derfor heller ikke opspore navnene på det andet af morfar Frans Allans 4 oldeforældrepar.

 

Kirkebogen oplyser, at Marna Larsdotters ægtemand Nils Månsson dør den 27. januar 1881 'Genom olyckshändelse ihjälslagen i Amerika'. [V. Sallerup 1861-1894, bild 87] Ægtemanden har altså mistet livet ved en ulykke i Amerika, og det er jo uendeligt trist for den lille familie, som havde forventet snart at rejse med dampskibet til Amerika for at blive genforenet med deres ægtemand og far.

 

Men det er heldigt for vores ane Frans Oskar Nilsson og alle hans efterkommere. Uægte eller ej var Frans Oskar aldrig kommet til verden, hvis ikke hans mor på tragisk vis havde mistet sin ægtemand i Amarika tre år tidligere.

 

Marna Larsdotter alene med fire børn i 1886. [Västra Sallerups Husförhörslängder 1880-1886, bild 289]

 

Marna Larsdotter er herefter alene med fire børn, og ved det næste husförhör i 1886 får Frans Oskar med betegnelsen 'o.ä Son' stadig prædikatet uægte, se billedet ovenfor. Der er ikke tegn på, at Marna Larsdotter bliver gift igen, men hun sætter sine børn i vej, og ved folketællingen i 1910, året før han bliver gift med Eva Sofia Svensson, bor den nu 26-årige Frans Oskar Nilsson hos sin mor i Eslöv.

 

Personer i hushållet
Larsson, Marna, f. 1842 i Gårdstånga Malmöhus län, Uppasserska
Nilsson, Frans Oskar, f. 1884 i Eslöv Malmöhus län, Skoarbetare

 

Som vi har set i starten af denne krønike udvandrer Frans Oskar Nilsson omkring 1915 med sin familie til København. Marna Larsdotter bliver boende i Eslöv, til hun dør som 87-årig i 1929. [Eslöv 1929-1945, bild 13]

 

Larsson, Marna

Eslöv Kv 110 Stenbocken Hus 6

Död 6/12 1929. Kyrkobokförd i Västra Sallerup (Malmöhus län, Skåne).

Född 3/6 1842 i Gårdstånga (Malmöhus län, Skåne).

Änka (27/1 1881).

 

Västra Sallerup kirke.

 

Sydsvenske aner

 

Morfar Frans Allan Nilsson er født i København i 1917 og vokser op i Hedebygade på Vesterbro, men både hans forældre og alle aner i øvrigt er svenske. Frans Allan har gået i dansk skole og talt flydende dansk, og han har på grund af forældre og søskende formodentlig også været flydende i svensk.

 

Frans Allans forældre Frans Oskar Nilsson og Eva Sofia Svensson har rødder i henholdsvis Skåne og Blekinge/ Kalmar län i Sydsverige. Frans Oskar stammer fra Eslöv i Skåne, Eva Sofia fra Ronneby i Blekinge.

 

På morfar Frans Allans fædrene side ender en af hovedtrådene blindt, fordi hans far Frans Oskar er født uden for ægteskab, og vi ikke kender navnet på hans far. Frans Oskars mor Marna Larsdotter har tre år tidligere mistet sin ægtemand Nils Månsson og er alenemor med tre sønner, da Frans Oskar bliver født i 1884.

 

Morfar Frans Allans mor Eva Sofia Petersdotters slægt har rødder på landet i sognene omkring Ronneby i Blekinge og Algutsboda i Kalmar län. Mændene er typisk bønder, men der er også en skrædder blandt forfædrene, og i en af trådene er både far og søn møllere i Tving sogn. Det er uklart hvilke møller, der er tale om - men denne del af slægten har dybe rødder i Tving og Ronneby sogne i Blekinge.

 

En samlet oversigt over morfar Frans Allans sydsvenske aner findes her: Slægtstavle for Frans Allan Nilsson f. 1917.

 

Kilder:

Riksarkivet: Kyrkoarkiv

Riksarkivet: Folkräkningar

Demografisk Databas Södra Sverige

Family Search