Måne Hav Sten

  

For en aarhusianer er Fiskerhuset på Moesgaard Strand ved udmundingen af Giber Å et kendt landmærke. Går man langs stranden fra dette sted sydpå mod Fiskerhage, ser man på stranden og i vandkanten nogle sten med overraskende og markante inskriptioner. ØERNES HAV står der med store bogstaver på en, STORMENES OCEAN på en anden. Stenene er store og mellemstore ægte strandsten, som er vandslebne af havet og har ligget her siden tidernes morgen, men de indgraverede bogstaver er forholdsvis nye.

 


Inskriptionerne er en del af værket ’Måne·Hav·Sten’ skabt af kunstneren Astrid Gjesing i 1998. Værket består af 23 sten, som har fået indgraveret navnene på de såkaldte månehave.

 

I gamle dage troede astronomerne, at de mørkere flader på månen var have og oceaner, og områderne fik med tiden navne – mange af dem med ord, der henviser til fugtige steder, herunder TÅGERNES HAV, BØLGERNES HAV, SKUMHAVET og REGNSKYLLENES HAV. I dag ved vi, at månehavene ikke indeholder vand (i hvert fald ikke på overfladen), men månen påvirker med sin tyngdekraft havene på jorden.

 

’De sten, jeg har valgt at bruge, ligger på stranden i tidevandslinjen’, fortæller kunstneren på sin hjemmeside. ’Således bliver månehavene, der aldrig har indeholdt vand, ved månens egen kraft - tidevandet - fyldt med vand, og gennem sproget forbinder jeg derved månen og vandet’.

 


Det er en smuk tanke, og jeg synes i høj grad, at værket er lykkedes. Nogle af navnene har en poetisk klang, andre giver måske anledning til forundring og eftertanke – NEKTARHAVET, STILHEDENS HAV, KULDENS HAV.

 

Jeg ved i første omgang ikke, om alle 23 sten stadig er på plads, og det afhænger jo under alle omstændigheder af tidevandet og vinden, hvor mange man kan få øje på.

 


Inskriptionerne er skabt på stedet, og der var ifølge flere beskrivelser et vældigt besvær med at få bugseret stenhuggerens maskiner og værktøj ud på stranden, hvor stenene ligger på en cirka 300 meter lang strækning. Men kunstneren fik stor hjælp af både Aarhus Kommune og alle øvrige involverede instanser.

 

KLARHEDENS HAV står der på den sidste af de sten, jeg får øje på under vandreturen den 29. januar. Det err en herlig frisk dag næsten uden vind, hvor havet er blikstille og himlen blå.

 

 

Efter at have opdaget værket vender jeg i februar måned tilbage til stranden for at se, hvor mange af de 23 sten, jeg kan få øje på. I første omgang finder jeg 15, og det er da noget. Men det irriterer mig selvfølgelig ikke at finde flere, og jeg vender tilbage nogle gange for at se, om forholdene ændrer sig.

 

 

Det er bedst at se efter stenene, når vandstanden ved stranden ikke er for høj. Forskellen mellem ebbe og flod er i Aarhusbugten kun omkring 40-50 cm, men vindretningen har også betydning. Jeg opdager, at DMI på instituttes hjemmeside har et Danmarkskort, hvor man kan se vandstanden ved kysterne i løbet af dagen. Det bruger jeg til at planlægge de næste besøg på stranden.

 

Opfindelsernes Hav dukker frem i begyndelsen af marts. Dermed har jeg fundet 18 af de 23 sten.

 

 

Efter flere dage med hård blæst opsøger jeg igen stranden den 17. marts, og nu er der næsten fuldt hus, da 21 af de 23 sten er synlige. Nye for mig er TÅGERNES HAV, DET ØSTLIGE HAV og SKUMHAVET. Nu mangler jeg kun FRUGTBARHEDENS HAV og SKYHAVET.

 

FRUGTBARHEDENS HAV ser jeg første gang den 11. april. Desværre bliver stenen hele tiden overskyllet af bølger, som efterlader sand, der dækker teksten. Nogle dage senere ligger stenen tørt, og nu graver jeg sandet bort, så jeg kan se hele teksten.

 

  

 

Jeg opdaterer min billedserie om værket Måne Hav Sten, når jeg finder flere af de 23 sten. Den 18.4.2019 indeholder serien 22 sten. Jeg mangler kun SKYHAVET.

 

Link til billedserie: Måne Hav Sten


 

Stenene ligger på stranden i denne rækkefølge:

 

1. Tågernes Hav (Mare Vaporum) Sea of Vapours.
2. Fugtighedernes Hav (Mare Humorum) Sea of Moisture.
3. Frugtbarhedens Hav (Mare Fecunditatis) Sea of Fertility.
4. Øernes Hav (Mare Insularum) Sea of Isles.
5. Humboldts Hav (Mare Humboldtianum) Humboldt´s Sea.
6. Det Østlige Hav (Mare Orientale) Eastern Sea.
7. Dommenes Hav (Mare Crisium)  Sea of Crises.
8. Bølgernes Hav (Mare Undarum) Sea of Waves.
9. Nektarhavet (Mare Nectaris) Sea of Nectar.
10. Slangehavet (Mare Anguis) Serpent Sea.
11. Stormenes Ocean (Oceanus Procellarum) Ocean of Storms.
12. Fortrolighedens Hav (Mare Cognitum) Known Sea.
13. Smyths Hav (Mare Smythii) Smyth´s Sea.
14. Grænsehavet (Mare Marginis) Border Sea.
15. Moskvahavet (Mare Moscoviense) Moscow Sea.
16. Stilhedens Hav (Mare Tranquillitatis) Sea of Tranquillity.
17. Skyhavet (Mare Nubium) Sea of Clouds.
18. Kuldens Hav (Mare Frigoris) Sea of Cold.
19. Opfindelsernes Hav (Mare Ingenii) Sea of Longing.
20. Skumhavet (Mare Spumans) Foaming Sea.
21. Regnskyllenes Hav (Mare Imbrium) Sea of Rains.
22. Det Sydlige Hav (Mare Australe) Southern Sea.
23. Klarhedens Hav (Mare Serenitatis) Sea of Serenity.

 

 

Astrid Gjesings værk på stranden ved Fiskerhage er genstand for en del opmærksomhed. Mange kigger interesseret efter stenene, og somme tider ser man, at besøgende laver små fine dekorationer på eksempelvis KLARHEDENS HAV.


31.1.2019 / 7.3.2019 / 17.3.2019 / 18.4.2019 / 2.5.2019

 

Link til kuntneren Astrid Gjesings hjemmeside