P.S. Krøyer og Marie Krøyer i Stenbjerg, Thy, 1889 

 

Et af mine favoritbilleder af P.S. Krøyer er det lille maleri ‘Landskab ved Stenbjerg med Maane’. Jeg har set det på Skagens Museum, senest under et besøg på museet i sommeren 2019. Jeg ved, Krøyer har malet mange andre steder end Skagen, men lokaliteten Stenbjerg har altid undret mig. Hvad mon har bragt Krøyer til netop Stenbjerg i 1889?

 

Landskab med måne.
 

På en tur til Thy i foråret 2023, hvor jeg overnattede på Stenbjerg Kro, gik det op for mig, at Krøyer har opholdt sig længere tid i Stenbjerg. Han og hustruen Marie fejrede deres hvedebrødsdage her, efter de blev gift i juli 1889. De boede på kroen i to måneder fra den 7. august til den 8. oktober og malede begge under opholdet, Krøyer blandt andet det smukke ’Landskab med Maane’. Parret lejede et større område på kroen og indrettede både bolig og atelier.

 

Jeg ledte efter flere oplysninger på nettet og opdagede, at den snoede vej med månen er en skitse til et meget stort billede, som Krøyer malede i Stenbjerg. Det store billede kan ses på et lille privat kunstmuseum ved Aabenraa med navnet Panbo.

 

Skitsen er olie på træ med målene 23 x 32 cm. Billedet tilhører Skagens Museum.

 

 

 

 

Jeg skrev oplysningen om Panbo bag øret, og har siden besøgt museet, som i høj grad er en rejse værd. Titlen på det store maleri er 'Augustaften i Thy'. Det har målene 124 x 226 cm og fylder en hel væg.

 

I forhold til skitsen har Krøyer forrykket sit standpunkt en smule og får derved en markant klitbakke med i forgrunden. Desuden er tilføjet to personer, en mand med to køer i baggrunden og midt i billedet en gammel kone med strikketøj og en kurv på ryggen.

 

Synsretningen er mod syd i forhold til Stenbjerg Kro. Klitrækken og havet ses i højre side af billedet. Jeg har ledt efter Krøyers snoede vej, da jeg besøgte Stenbjerg i foråret, men landskabet er i dag dækket af træbevoksning med høje fyrretræer, og vejen er derfor skjult.

 

Til Michael Ancher skrev Krøyer: 'Jeg maler et stort Klitlandskab - hvad det skal blive til maa Guderne vide, først i de sidste Dage har vi haft Vejr til det. Her er for resten en udmærket Natur. Det er ubetinget det smukkeste Klitlandskab jeg har set.

 

Skagens Museum råder over en tredje skitse til til store billede. Billedet har titlen 'Vej i Stenbjergs klitter. Gråvejr'. (1889) Jeg har ikke set det på museet og ved ikke, om det er udstillet. Her gengives det fra bogen 'Krøyer i internationalt lys', s. 269. (2011)

 

 

Billedet er olie på lærred med målene 28 x 46 cm. Motivet er set i gråvejr, og både personer og kreaturer mangler. Månen ses heller ikke.

 

På nettet har jeg fundet et fjerde billede af samme landskab ved Stenbjerg. Også dette har titlen 'Augustaften i Thy'. (1889). Maleriet er i privateje, hvor vides ikke.

 

 

Billedet ligner i høj grad det store billede. Vi ser klitbakken i forgrunden, den snoede vej, månen og manden eller drengen med de to køer, men kvinden med kurven er udeladt. Dimensionerne er større end for de to andre skitser, 38 x 60 cm. Jeg synes, dette billede er meget vellykket. Jeg er vild med den vej.

 

Efter at have set Krøyers arbejder med landskabsbilledet sætter jeg mig for at finde andre malerier fra parrets ophold i Stenbjerg.

 

Krøyer levede fra 1851 til 1909, og i 1923 udgav H. Chr. Christensens en omfangsrig fortegnelse over Krøyers oliemalerier indeholdende 803 titler. Fortegnelsen er ikke uden fejl, men alligevel værdifuld. Den er det mest komplette, der findes.

 

Tre af de fire billeder ovenfor ses i fortegnelsen med numrene 416, 417 og 418. Gråvejsbilledet mangler.

 

Nedenfor nævnes numrene hos H. Chr. Christensen (HCC), når de pågældende billeder er med i listen.

 

Sørens portrætter af hustruen Marie Krøyer.

 

 

 

Under opholdet i Stenbjerg maler P.S. Krøyer en række smukke portrætter af hustruen Marie Krøyer.
 
’Interiør. Kunstnerens hustru’ viser Marie, der med et spejl i hånden er i færd med at sætte sit hår. Billedet er signeret ’S Krøyer Stenbjerg Septbr 1889’ og har teksten ’Til Marie’ indridset øverst til højre. Billedet tilhører Den Hirschsprungske Samling og er olie på træ med målene 35 x 25 cm. HCC 422.
 
I ’Portræt af kunstnerens hustru Marie’ har Krøyer i et øjebliksbillede fanget en smilende Marie, der ser på maleren (og os) med et lyst og glad blik. Maleriet er i privateje. Det er olie på lærred, 41 x 53 cm. HCC 428 (fejldateret 1890).
 
Det tredje portræt 'Marie Krøyer. Stenbjerg' viser Marie i en blåviolet kjole med foldede hænder og et fraværende blik. Billedet blev bragt med til Tyskland efter opholdet i Stenbjerg og givet til Maries forældre i anledning af deres sølvbryllup. Maleriet er signeret ’S Krøyer Stenbjerg – 89’ og har dedikationen ’Til Papa og Mutting, 17. oktober 1889, Severin’. Billedet tilhører Skagens Museum. Det er olie på lærred, 46 x 28 cm. HCC 423.

   

Kompositorisk er portrætterne bemærkelsesværdigt forskellige. Krøyer er en mester både i at fange nuet og lægge et originalt snit.

 

Strand og hav.

 

 

Når vejret tillader det, maler begge udendørs, P.S. Krøyer blandt andet nogle billeder på stranden. Ovenfor ses et billede fra Stenbjerg Landingsplads med Marie og parrets hund Hvaps i kanten af motivet. Titlen er 'Marie Krøyer maler på Stenbjerg Strand'.

 

Billedet er signeret ’SK Stenbjerg – 89’ og tilhører Skagens Museum. Det er olie på træ, 24 x 33 cm. HCC 388 (fejldateret 1887). 

 

Maleriet er en smuk skildring af Stenbjerg Landingsplads, hvor fiskerbådene bliver trukket op på stranden. Placeringen af Marie og hunden helt ude i kanten af billedet er usædvanlig, men er set før hos Krøyer.

 

 

Billedet 'Strandparti, Stenbjerg' af landingspladsen uden Marie og hunden er usigneret og giver indtryk af at være en hurtig skitse. Maleriet er olie på lærred og måler 28 x 46 cm. Det blev senest solgt hos Bruun Rasmussen i september 2023 for 190.000 kroner. Køberen er ikke oplyst.

 

Det er tydeligt, at ’Strandparti’ er malet samme sted som billedet med Marie og hunden. I begge billeder ses fiskerbådene, der er trukket op på stranden. 
 

I H. Chr. Christensens fortegnelse over P.S. Krøyers oliemalerier er billedet opført under året 1895 og registreret som '556. Blæst. Skagens Nordstrand', men i forbindelse med auktionen hos Bruun Rasmussen i september 2023 blev lokaliteten og dateringen korrigeret til Stenbjerg 1889. HCC 556 (fejldateret 1895).

 

Et andet billede, som er registreret forkert i H. Chr. Christensens fortegnelse, er dette. Det optræder i listen for 1889, men med lokaliteten Skagens Nordstrand, og det er ikke korrekt. Billedet er malet i Stenbjerg.

 

 

  

H. Chr. Christensen skriver følgende: ’414. Brænding paa Skagens Nordstrand. Lange Søer løbe fra venstre Side op over Stranden. Et par Skumflager er fløjet op over Sandet. Solskin.’

  

Lokaliteten Skagens Nordstrand har været knyttet til maleriet i alle årene, senest da billedet med titlen ’Brænding, Skagens Nordstrand’ blev solgt hos Bruun Rasmussen i november 2011.

  

De næste 9 billeder i fortegnelsen, fra nr. 415 til 423, angives alle at være malet i Stenbjerg, og det er dette billede også. Motivmæssigt minder maleriet om de øvrige kendte malerier fra Stenbjerg Strand, som vises i denne artikel.

  

Desuden er Krøyer i følge Jesper Svenningsens ’Kronologi over Krøyers lív & færden’ i museumskataloget ’Krøyer i internationalt lys’ (2011) slet ikke i Skagen i 1889. I vinteren og forårsmånederne opholder han sig i Paris, hvor han i maj bliver forlovet med Marie Triepcke.

  

Der er ikke noget, der tyder på, at Krøyer har været i Skagen i 1889, og selv hvis han var, er det usandsynligt, at han der har malet et og kun et billede, der motivmæssigt minder slående om billederne fra Stenbjerg Strand.

  

Titlen på dette maleri skal ændres til ’414. Brænding, Stenbjerg Strand’. Billedet er i privateje. Det er olie på træ, og målene er 24 x 32 cm. HCC 414 (forkert lokalitet).

 

'Strandstudie' med stævnen af en båd i venstre side af billedet har den samme stemning af brænding og blæst som ’Strandparti' og 'Brænding'. H. Chr. Christensen nævner '415. Strandstudie. Regnluft' med målene 13 x 21 cm, og eksperterne går ud, at dette er billedet med båden i strandkanten.

 

Maleriet er signeret 'SK - 89' og er altså helt sikkert fra Stenbjerg. Men ordet 'regnluft' i fortegnelsen er overraskende. Det viste billede er ligesom de tre øvrige ovenfor malet i solskin.

 

 

Maleriet er i privateje og blev senest solgt hos Bruun Rasmussen i 2006 for 220.000 kroner. Billedet er olie på træ, og målene er kun 13 x 21 cm.

 

H. Chr. Christensens fortegnelse over Krøyers oliemalerier udkom i 1923, altså for 100 år siden. Fortegnelsen er ikke uden fejl, men alligevel værdifuld. Den er det mest komplette, der findes.

 

Tre af billederne ovenfor registreres med forkert lokalitet eller årstal, men de er med i listen, og samlet indeholder fortegnelsen 12 af de 13 Krøyer malerier vist i denne artikel.

   

Christensen nævner yderligere to malerier fra opholdet i Stenbjerg, '419. Barhovedet, lys ung Fiskerpige. Studiehovede. Steensbjerg 22. Aug.' med målene 29 x 22 cm. Jeg har ikke fundet dette billede.

 

 

Det andet billede ses ovenfor. '420. Jagthund siddende paa en Avis. Hvaps. Stenbjerg 13. Septbr.' Billedets dimensioner er 32 x 24 cm. Maleriet er set hos artnet.com. Det er signeret 'SK Stenbjerg 13. Sept. 89'.

 

Selvportræt.

 

Ud over de viste billeder maler Krøer et selvportræt under opholdet i Stenbjerg.

 

 

Billedet er signeret S Krøyer og dateret Stenbjerg den 25. september 1889. Værket tilhører Skagens Museum. Det er olie på træ, og dimensionerne er 26 x 20 cm. Krøyer er 38 år på dette tidspunkt og ser frisk og ungdommelig ud. Det er et flot billede. HCC 421.

 

Hermed kendes i alt 13 billeder malet af P.S. Krøyer under opholdet i Stenbjerg i 1889.

 

Marie Krøyer i Stenbjerg.

 

Under parrets hvedebrødsdage i Stenbjerg i Thy fra 7. august til 8. oktober 1889 maler både P.S. Krøyer og hustruen Marie. Jeg har set mange af Sørens billeder, men det er mere uvist hvilke billeder, Marie malede.
 
Der er almindelig enighed om, at et af dem er selvportrættet, der anvendes som signatur og forsidebillede på den aktuelle Marie Krøyer udstilling i Den Hirschsprungske Samling. Det er et originalt og meget flot maleri med et helt særligt lys. Skyggen over det ene øje giver udtrykket en original intensitet. Selvportrættet er Maries mesterværk.
 

Maleriet er signeret 'MK 89', og bag på værket er noteret 'Selvportræt af Maria Kroyer/ aug: 1889'. Det er olie på træ med dimensionerne 27 x 21 cm. Billedet tilhører Skagens Museum.

 

 

Skyernes flugt.

 

Et andet maleri af Marie er et udendørs billede med titlen ’Skyernes flugt’. Jeg tror, dette billede har en speciel historie.

 

Et af Sørens billeder fra Stenbjerg viser Marie på stranden i færd med at male, se nedenfor. Titlen er ’Marie Krøyer maler på Stenbjerg Strand', og maleriet tilhører Skagens Museum. Billedet er signeret ’SK Stenbjerg – 89’.

 

 

Marie har ryggen mod vandet og ansigtet vendt mod klitrækken. Jeg tror, hun er i gang med netop ’Skyernes flugt’, som ses nedenfor. På marie-kroyer.dk er ’Skyernes flugt’ tidssat til 1889 uden angivelse af lokaliteten, men Tonni Arnold skriver i bogen 'Kunsten i Marie Krøyers liv' (2002), at det er malet i Stenbjerg.

 

Under sin research til den nævnte bog fandt Tonni Arnold på et loft i Dalarna i Sverige en pakke med glemte Marie Krøyer værker, 40 malerier og 20 tegninger, som ingen havde set i mange år. Et af malerierne er 'Skyernes flugt'.      

 

 

Maries staffeli står i kanten af Sørens billede, og kun et lille hjørne af hendes maleri er synligt. Farven ligner en blå himmel.
 
’Skyernes flugt’ er i privateje og har dimensionerne 30 x 48 cm. Det er tilsyneladende usigneret.
 
Det ville have været flot at kunne se de to billeder sammen i den aktuelle Marie Krøyer udstilling, men billedet af skyerne er ikke med på udstillingen. Museumsinspektør Mette Bøgh Jensen fra Skagens Museum oplyser, at museerne efterlyste billedet i både Danmark og Sverige, men ejerne meldte sig ikke.

 

Hvis det var lykkedes at låne billedet, var det næppe blevet vist sammen med P.S. Krøyers 'Marie Krøyer maler på Stenbjerg Strand'. I følge Mette Bøgh Jensen er det uvist, hvor og hvornår billedet af skyerne er malet, og museerne ser ikke en sammenhæng.

  

Det forstår jeg ikke. For Tonni Arnold i bogen 'Kunsten i Marie Krøyers liv' og for mig er sammenhængen mellem de to malerier både smuk og indlysende.

 

Interiør med kone der spinder.
 

Med på udstillingen Marie Krøyer, som blev vist først i Skagen og efterfølgende i efteråret 2023 i Den Hischsprungske Samling, er to billeder af en kone, der spinder. Det ene billede er et forstudie med kun den gamle kvinde.

 

I det andet ses konen, der spinder, sammen med en ung pige. Udstillingskataloget daterer de to malerier til 1889, og hvis et er korrekt, er billederne malet i Stenbjerg. 

   

 

Studiet er olie på træ med dimensionerne 27 x 20,5 cm. Dette billede er i privateje.

 

 

'Interiør med kone der spinder' er olie på træ med dimensionerne 54 x 45,5 cm. Billedet tilhører Skagens Museum.

 

Dateringen af de to billeder til 1889 er baseret på følgende tekst i et brev af den 7. september 1889 fra P.S. Krøyer til Michael Ancher: 'Marie maler et Interiør med en gammel Kone og en lille Pige, lige begyndt - meget malerisk Motiv'.

   

Kildehenvisninger:

'Krøyer i internationalt lys', udstillingskatalog (2011).

Tonni Arnold: 'Kunsten i Marie Krøyers liv' (2002).

'Marie Krøyer', udstillingskatalog (2023).

H. Chr. Christensen: 'P. S. Krøyer. Fortegnelse over hans oliemalerier' (1923).

Anna og Michael Ancher: Breve og fotografier (2018), bind 2, 1885-1897.

marie-kroyer.dk

 

Skrevet den 11. oktober 2023. Opdateret den 7. december 2023.

 

 

 

Flag Counter