Breve fra Emma.

 I forbindelse med Jørgens død i december 1935. 

Nedenfor gengives tre breve fra Emma Ravn f. Dinnesen i Bramminge til søsteren Dorthea Schlosser f. Dinnesen i Aarhus. Brevene er udaterede, men stammer fra perioden efter Jørgen Dinnesens død i 1935. For den opmærksomme læser fortæller brevene en lille historie om boet efter Jørgen og Laura i Bramminge, herunder hvordan og hvorfor det blev netop Laura og Jørgens to børn Emma og Jens, der overtog boet.

 

Originalbrevene tilhører Schlosser-familien i Århus.

 

1.

Kære Søster.

 

En lille Hilsen fra os hernede og vil du saa sende en Fuldmagt saa vi kan faa Boet gjort op. Jens og jeg var i Ribe i Tirsdags for at faa at vide hvordan Sagerne stod, og det var knap saa godt, cirka 2000 Kr Gæld. Det kan ingen af os udrede for at beholde Haven, og saa skal det gaa til Auktion. Hvis saa Banken, som har første Pant, overtager den kan vi maaske købe den hvis ikke den da bliver for dyr. Jeg kan hilse fra Otto, han har lige været hjemme en Smut i dag, og vi har saa drøftet Sagerne og synes det er bedst paa denne Maade. Saa kommer al Gælden væk. Møblerne skal vi saa se at redde. Nu skriver du nok med det samme da vi skal møde igen i Ribe paa Mandag.

 

Venlig hilsen fra os alle.

Emma.

 

saa skriver du Fuldmagten og sender hurtigst

 

2.

Kære Søster.

 

Du har nok ikke forstået mit Brev rigtig. Jeg synes ellers det var helt godt som jeg skrev, men nu prøver vi igen. Altså, der er i alt (John iberegnet):

 

Brun København - cirka 700 kr.

Skov Vamdrup - cirka 800 kr.

Guldlistefabrik - 43 kr.

og saa Banken her - 500 kr.

 

Banken har 1ste Prioritet i Haven, som saadan skal den have sit Tilgodehavende først. For at undgå, at vi skal betale noget, skal det hele til Auktion, og saa byder Banken først og hvis den saa bliver tilstået Banken, kan vi købe den tilbage igen. Al Gælden falder bort paa den Maade. Hvis der saa er nogen af os der køber Haven tilbage bagefter bliver det en Sag mellem Vedkommende og Banken, saa du er selvfølgelig udenfor det. Du skal bare skrive at du giver os Lov at forhandle paa dine Vegne. Jeg kan godt sende en Afskrift af Ottos Fuldmagt med, saa kan du se hvordan du omtrent skal skrive.

 

Fuldmagt. Undertegnede - - - der paa Grund af Tjenesteforhindringer ikke kan møde i Skifteretten bemyndiger herved mine Søskende til at træffe endelig Afgørelse i Arvesagen angaaende mine Forældres Dødsbo. Otto Fr. Dinnesen.

 

Nu haaber jeg det er rigtig god Held med Lotteriet og Hilsen til jer alle.

Emma.

 

Er der noget du særlig ønsker saa skriv, saa skal jeg se.

Brillerne skal du faa. Har du prøvet Fars eller er det ligemeget hvilke du faar?

Vinni har jeg tænkt paa, sig det til hende.

 

Undertegnede giver herved min Søster Fru Emma Ravn af Bramminge i Samraad med mine øvrige Søskende Fuldmagt til at varetage mine Interesser i Dødsboet efter min afdøde Fader Jørgen J. Dinnesen og Moder Laura M. Dinnesen, Bramminge.

 

3.

Kære Søster.

 

Tak for Brevet. Du længes vel efter at høre hvordan Sagerne staar herhjemme, ikke saa dårlig som vi i Øjeblikket troede, jeg syntes ikke jeg kunne se nogen Udvej af det hele, men det gaar endda.

 

Vi var jo saa i Ribe alle undtagen Lars. Han kom ikke som vi havde bestemt, men vi fik saa Oplysning i Ribe at han havde været der om Lørdagen, efter vor Mening for at se om det var sandt vi havde fortalt ham. Han havde frasagt sig Retten til noget og ville ikke befatte sig med det. Der blev saa bestemt at Jens og jeg, for vore Udlæg til Begravelsesomkostninger, kunne få Indboet, og det sagde vi jo selvfølgelig ja til, og som saadan er Indboet vort Eje, det kommer altså ikke til Auktion.

 

I aftes var Sognefogeden og Politiet derhjemme for at notere op, hvor meget der var derhjemme, om der var mere end for 260 Kr. som vi havde opgivet Begravelsen kostede, men de var meget flinke, fik det kun op til 244 Kr. Vi havde samlet en Del hernede til mig af de forskellige Ting, ellers havde det blevet alt for meget for dem at opnotere. Hvad der blev over Summen 260 Kr. skulle gaa til Kreditorerne, saa var det jo om at faa det formindsket uden det blev alt for meget at se. Saa du kan nok forstaa at vi rystede lidt indtil det var ovre. Du skrev at du ikke kunne forstaa at Far havde lavet saa megen Gæld i de sidste Aar, det har han heller ikke. Gælden er cirka 20 Aar gammel, men den er Tinglyst, og saa bliver den aldrig for gammel.

 

Haven regner vi med, at Jens faar igen, i alle Tilfælde maa han flytte Drivhuset og de andre Huse og Hønsene, hvis han ikke faar Haven igen. Det var hans fødselsdag i Gaar. Thorvalds var her henne i Aftes, jeg skal til at sy Balkjoler til Pigerne, de skal have Afdansningsbal i denne Maaned. Jeg er forresten ved at faa lidt at bestille igen. To kjoler har jeg syet og to er under Opsejling, og saa skal jeg vaske, og saa skal alt flyttes hjemmefra, saa Arbejde mangler jeg sjældent, men det er jo ikke alt der giver Penge.

 

Du skriver om flere Fødselsdage, jeg tror nok det er min een af dine Vaskedage, saa kan du selv regne ud.

 

Kærlig Hilsen til jer alle.

Emma og Rasmus.