Anders Nielsen og Maren Erichsdatter af Siekjær

Anders Nielsen og Maren Erichsdatter af Siekjær.

 

Fæsteprotokoller fra godset Sønderskov i perioden 1719-1796 findes som nævnt i elektronisk form på nettet, og i registret over periodens protokoller fortæller et opslag på navnet Johannes Andersen, at han stammer fra Sikier og den 28. december 1767 underskriver et fæste 'på et sted i Hvolvad (=Hulvad) kaldet Høyhuset, som Hans Christensen beboede'. Årstallet passer med, at vores Johannes Andersen året efter gifter sig med Ingeborg Knudsdatter, og at parret efterfølgende er bosiddende i Hulvad.

 

Hjemstedet Sikier (i dag Sekær) er en lokalitet i Brørups nabosogn mod vest, Holsted, og det er måske her vi skal finde Johannes' forældre. Vi har set ovenfor, at Johannes er 80 år gammel, da han dør i 1807, og han må derfor være født omkring 1827. Det viser sig at være korrekt. Johannes Andersen er døbt i Holsted kirke i januar 1728. [Holsted 1703-1758 ny udgave, opslag 52] Navnet på hans far er 'Anders Nielsen af Siekjær'. Dermed har vi flere ting, der peger i samme retning, og som stemmer med oplysningerne ovenfor. Fornavnet på faderen er Anders, fødselstidspunktet er januar 1728 og hjemstedet Sikier/ Siekjær.

 

Dom. 2 p. Ephiphania (= 2. søndag efter Hellig tre Konger, dvs. den 18. januar 1728) blev Anders Nielsens Drengebarn af Siekjær døbt og kaldet Johannes. Patrini: Christen ? og Hustru af Siekjær. [Holsted 1703-1758 ny udgave, opslag 52].  

 

For at finde flere oplysninger om Johannes Andersens far Anders Nielsen og forhåbentlig sætte navn på Johannes' mor leder jeg bagud i kirkebogen fra dåben af Johannes i 1728. Både 'Anders Nielsen af Siekjær' og 'Anders Nielsens Hustru af Siekjær' nævnes flere gange i kirkebogen blandt fadderne ved dåbshandlinger i Holsted kirke - og parret får selv døbt en række børn i perioden: Niels f. 1725 (min antagelse ovenfor, at 'Niels Andersen af Sikier' er en bror til Johannes Andersen, er altså korrekt), Anna Margrethe f. 1724, Anna f. 1720, en datter (navn ulæseligt) f. 1718 og Karen f. 1715. [Holsted 1703-1758 ny udgave, opslag 50, 48, 44, 41, 38]

 

Siderne i Holsted sogns ældste kirkebog er meget kompakte og teksten ofte skrevet med løs hånd, så det er ikke nemt at stave sig igennem de mange navne og optegnelser, men det er trods alt muligt - selv om vi her er langt tilbage i tiden. I 1715 ser det ud som om, jeg har fundet Anders Nielsen i listen over copulerede.

 

Klip fra Holsted kirkebog 1715: Den 13. Maji bleve Anders Nielsen Soldat (...) og Maren ?datter i Sdr. Holsted Copulerede. [Holsted 1703-1758 ny udgave, opslag 125] 

 

Det er svært med sikkerhed at tyde efternavnet på bruden, men jeg er så heldig, at Holsted kirkebog også indeholder en liste over trolovede - og her træder navnet Maren Erichsdatter helt tydeligt frem.

 

Domin: Sexagesima bleve Anders Nielsøn og Maren Erichsdatter af Sdr Holsted desponserede. [Holsted 1703-1758 ny udgave, opslag 111]

 

Med hjælp fra en skriftkyndig i DIS-forum får jeg tydet de to tekster som følger, først forlovelsen: 'Domin: Sexagesima bleve Anders Nielsøn og Maren Erichsdatter af Sdr Holsted desponserede. Fæste-mandens Cautions-mand (...) Nissøn af (...) og Hans Thomasøn (resten ulæseligt)'. 'Domin Sexagesima' betyder den 8. søndag før påske, hvilket i 1715 svarer til den 24. februar. Dernæst vielsen: '(Man)dagen den 13. Maji bleve Anders Nielsen Soldat ved Landemilitien og Maren Erichsdatter i Sdr. Holsted copulerede'.   

 

Dermed har vi navne på endnu et af farmor Matheas 3xtip oldeforældrepar. Anders Nielsen og Maren Erichsdatter, begge formodentlig født omkring 1690.

 

På denne baggrund bliver optegnelsen ved dåben af parrets datter Karen den 2. juni 1715, altså kun tre uger efter vielsen, interessant. Den bekræfter, at Anders Nielsen og Maren Erichsdatter nu er bosiddende i Siekjær et par kilometer nordvest for Holsted kirke - og listen over faddere er rent ud forbløffende.

 

Klip fra Holsted kirkebog 1715, da Anders Nielsens Pigebarn bliver døbt og kaldet Karen. [Holsted 1703-1758 ny udgave, opslag 38]

 

Efter yderligere hjælp fra en skriftkyndig i DIS-forum kan jeg gengive hele teksten fra dåben af datteren Karen som følger: 'Domin: Exaudi blef Anders Nielsøns Pige-Barn af Siekjær døbt i Holsted Kirke og kaldet Karen. Faddere: Monsr: Johannes Møller fra Endrupholm, Par..ste-Skriveren Sr Niels Jacobsøn på Øllufgaard, Monsr Stephan Andersøn fra Endrupholm, Min Kiereste Birgitte Schurmann, og Madselle Anna Erichsdatter Svitzer fra Endrupholm'. [Holsted 1703-1758 ny udgave, opslag 38] 'Domin: Exaudi' betyder den 6. søndag efter påske, hvilket i 1715 er den 2. juni.

 

I slægtsforskningen er jeg vant til, at fadderne ved dåbshandlinger i landsbysamfundene er familie og venner fra nærmeste omegn, men her er der i udtalt grad tale om folk af betydeligt højere stand end jævne fæstebønder. Det er åbenbart ikke nogen hvemsomhelst, Anders har giftet sig med. Hustruen er Maren Erichsdatter - og den sidstnævnte blandt fadderne, Madselle Anna Erichsdatter Svitzer fra Endrupholm, må være Marens søster.

  

Anders Nielsen og Anne Dorthe Johannesdatter af Siekjær.

 

Fremmødet af repræsentanter fra herregården Endrupholm ved dåben af Karen er betydeligt, men i min sammenhæng i nærværende krønike spiller begivenheden reelt ingen rolle. Meget tyder nemlig på, at Maren Erichsdatter forsvinder ud af billedet efter denne dåb, og at hun ikke er mor til min ane Johannes Andersen f. 1728.

 

Anders Nielsen og hustru får som nævnt ovenfor følgende børn i perioden efter brylluppet i 1715: Karen f. 1715, en datter (navn ulæseligt) f. 1718, Anna f. 1720, Anna Margrethe f. 1724 (dør som spæd), Niels f. 1725 og Johannes f. 1728. [Holsted 1703-1758 ny udgave, opslag 38, 41, 44, 48, 50 og 52] Allerede ved dåben af datter nummer to (hvis navn er ulæseligt) i 1718 består gruppen af faddere kun af naboer og venner fra Siekjær og nærmeste omegn. Der er ingen repræsentation fra Endrupholm eller andre fornemme steder, og det samme gør sig gældende også ved de efterfølgende dåbshandlinger for de øvrige børn.

  

Feria Visitatio Mariæ (= den 2. juli) blev Anders Nielsens Liig af Siekjær, i hans Alders 43de Aar, begravet. [Holsted 1703-1758 ny udgave, opslag 95]

 

Johannes Andersen er vores ane og samtidig parrets sidste barn. Johannes bliver døbt den 18. januar 1728. Senere samme år dør hans far Anders Nielsen kun 43 år gammel og bliver begravet fra Holsted kirke den 2. juli 1728. [Holsted 1703-1758 ny udgave, opslag 95] Dermed er hustruen alene med 5 børn alderen fra 0 til 13 år. Det normale i den situation er, at enken hurtigt bliver gift igen, og det tror jeg også er tilfældet for Anders Nielsens hustru. Men problemet er, at jeg ikke kan se noget i kirkebogen, der bekræfter dette.

 

Da jeg leder efter Anders Nielsens hustru i listen over begravede i sognet støder jeg i 1745 på en optegnelse, der nævner begravelsen 'Dom 23. p Trinitatis' (= 21. november) af 'Peder Michelsens Stifdatter Karen Andersdatter af Siekier gl: 30 Aar og 6 maaneder'. [Holsted 1703-1758 ny udgave, opslag 104] Alderen passer præcist med ovennævnte Karen f. 1715 (og døbt den 2. juni), også tilhørsstedet – den lille flække Siekjær. Desuden kan betegnelsen ’steddatter’ tyde på, at Anders Nielsens hustru faktisk har giftet sig igen, efter husbonden dør i 1728.
  
Jeg tjekker igen listen over copulerede i sognet og kan se, at nævnte Peder Michelsen bliver gift i 1729, præcis på årsdagen for Anders Nielsens begravelse i 1728, ikke med Maren Erichsdatter, men med en kvinde, der har navnet Anne Dorthe Johannesdatter.

 

Feria Visitat: Mariæ blev Peder Michelsen fra Kjøbenhoe (tidligere navn for Københoved i Skrave sogn) og Anna Dorthe Johannisdatter af Siekjær copulerede. [Holsted 1703-1758 ny udgave, opslag 129] 

 

Jeg tror, det er denne kvinde, der er mor til Johannes. Det forklarer i så fald navnet Johannes – han er dermed opkaldt efter sin morfar – og det forklarer, hvorfor Johannes senere – efter giftermålet i 1768 med Ingeborg Knudsdatter – navngiver sin første datter f. 1769 Anne Dorthe. Datteren dør som spæd, og Johannes genbruger derefter navnet Anne Dorthe til datter nummer tre f. 1773. Navnet er efter traditionen vigtigt, fordi datteren dermed er opkaldt efter sin farmor, Anne Dorthe Johannesdatter.

 

Klip fra Brørup kirkebog 1769: Den 13. søndag post Trinitatis døbes Johannes Andersens barn af Hulvad Skov kaldet Anne Dorthe. Blandt fadderne nævnes Niels Andersens hustru af Siekier. [Brørup 1698-1792 ny udgave, opslag 96]

 
Det eneste problem er, at jeg ikke kan se Maren Erichsdatter i listen over begravede i Holsted sogn i perioden 1715 til 1727. Hun kan principielt være begravet fra en anden kirke, men det ville være højst usædvanligt. Det andet er, at jeg heller ikke har fundet vielsen af Anders Nielsen med Anne Dorthe Johannesdatter – men det kan forklares med, at Anders har hentet sin nye hustru i et andet sogn, og at vielsen er foregået der. Det er der ikke noget usædvanligt ved.

 

Anne Dorthe Johannesdatter af Siekjær dør i 1748 og bliver begravet fra Holsted kirke den 13. maj i en alder af 56 år 7 uger og 2 dage. [Holsted 1703-1758 ny udgave, opslag 105] Det betyder, at hun er født i marts måned 1692.

 

Året efter nævner kirkebogen, at en yderligere steddatter til Peder Michelsen, Anna Andersdatter af Siekjær 'gl. 27 Aar og 5 måneder' bliver begravet fra Holsted kirke den 26. maj 1749. [Holsted 1703-1758 ny udgave, opslag 106] Det passer med Anders Nielsen datter Anna Andersdatter af Siekjær født i december 1720 og er et yderligere indicium for, at Anne Dorthe Johannesdatter er vores ane. Peder Michelsen selv dør som 55-årig i 1755. [Holsted 1703-1758 ny udgave, opslag 109]

 

Efter hele denne lange udredning er jeg sikker på, at Anders Nielsen f. 1685 og Anne Dorthe Johannesdatter f. 1692 er endnu et af farmor Matheas 32 3xtip oldeforældrepar.