Anders Nielsen af Ribe.

Outtake fra ’Tilfældets mystik 1’ (2008).

 

 

Tilbage til Dinnesen galleriet  

 

Af Niels Jørgen Dinnesen.

 

 

Et af mysterierne i forbindelse med kortlægningen af farmor Matheas slægt i Ribe amt har været at finde forældrene til Anders Nielsen af Ribe, som den 19. november 1825 bliver gift med Birthe Marie Jørgensdatter i Hunderup kirke. Købstaden Ribe er i starten af 1800-tallet et langt større og mere dynamisk samfund end et lille landsbysogn som Hunderup, og det at finde forældrene til en ung mand, der har forladt byen, er i høj grad som at lede efter en nål i en høstak. I lang tid arbejdede jeg med den hypotese, at Anders er søn af snedker Rasmus Nielsen i Ribe, og det lykkedes faktisk at finde nogle på én gang besnærende og mulige sammenhænge. Men jeg havde overset et vigtigt spor og endte med til slut at måtte forkaste den oprindelige teori og starte forfra. I den endelige udgave af Tilfældets mystik 1 er den første version af krøniken om dette hjørne af slægten derfor afløst af et andet og mere sikkert link til den ældre generation. Sporingen af den mulige forbindelse til snedker Rasmus Nielsen og hans hustru Dorthe Hansdatter er imidlertid så god en historie, at jeg har valgt at bevare den som parentetisk baggrundsmateriale. /Niels J. Dinnesen 9. maj 2008.

  

  

Anders Nielsen af Ribe.

  

Faderen til Matheas bedstemor Mette Andersdatter er som sagt Anders Nielsen født cirka 1796 i Ribe. Anders og hustru Birthe Marie Jørgensdatter bliver gift i Hunderup kirke den 19. november 1825.

  

Gift i Hunderup kirke den 19. november 1825: Ungkarl Anders Nielsen af Ribe, 29 år, og pigen Birthe Maria Jørgensdatter, 33 år. [19]

  

I folketællingen 1801 er der i hele Ribe herred registreret i alt to drengebørn med navnet Anders Nielsen og under 10 år gamle – den ene er 1 år og bosiddende i Farup sogn, og den anden 5 år og bosiddende i Ribe. Folketællingen registrerer yderligere en Anders, som muligvis kunne være den, vi leder efter. Efternavnet er ikke opgivet, men han er 6 år gammel, og hans far hedder Niels Andersen og er bosiddende i Ribe købstad. Opslag i kirkebogen (begge udgaver) fortæller dog, at navnet på denne dreng er Andreas og ikke Anders. [Ribe Sankt Katharine 1779-1808, opslag 96]. Tilbage er kun én Anders Nielsen i den relevante alder.

 

Ribe, Ribe, Ribe Købstad, 4. fjerding, , 63, FT-1801, B6799
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Rasmus Rasmus Nielsen 34 Gift husbond snedker
Dorthe Hansdatter 33 Gift hans hustru [Rasmus Nielsen]
Niels Nielsen 10 Ugift deres barn [Rasmus Nielsen/Dorthe Hansdatter]
Hans Nielsen 7 Ugift deres barn [Rasmus Nielsen/Dorthe Hansdatter]
Anders Andres Nielsen 5 Ugift deres barn [Rasmus Nielsen/Dorthe Hansdatter]
Mads Nielsen 2 Ugift deres barn [Rasmus Nielsen/Dorthe Hansdatter]
Jens Nielsen 1 Ugift deres barn [Rasmus Nielsen/Dorthe Hansdatter]
Hans Christian – 24 Ugift tjenestekarl snedkersvend
Mads Friderichsen 22 Ugift tjenestekarl snedkersvend
Else Hansdatter 11 Ugift tjenestepige
Johanne Hansdatter 80 Enke husbondens moder [Rasmus Nielsen]  

 

Hvis de øvrige oplysninger ovenfor er korrekte – herunder at Anders, da han bliver gift i 1825 i følge kirkebogen er ”af Ribe” og 29 år gammel – så må han være identisk med Anders Nielsen, 5 år gammel, i denne registrering fra folketællingen 1801. Hans far er snedker og med sin familie bosiddende i Ribe købstad. Og vi har dermed sat navne på det sjette af Matheas otte tipoldeforældrepar, Rasmus Nielsen født 1767 og Dorthe Hansdatter født 1768.

     Sjovt nok hedder alle børnene Nielsen til efternavn ligesom faderen – sandsynligvis udtryk for, at man i købstaden Ribe på dette tidspunkt har forladt den gamle skik med at give børnene efternavn baseret på faderens fornavn. Ved den næste folketælling i 1834, altså 33 år senere, er Rasmus Nielsen som 67-årig snedkermester og bosiddende i Ribe købstad på ”Ribe Vejrmølle”. Han er gift for anden gang med Johanne Marie Poulsdatter, som er 44 år gammel og dermed jævnaldrende med Rasmus’ ældste søn Niels. Parret har i 1834 seks hjemmeboende børn mellem 2 og 10 – og Rasmus bliver i årenes løb på den måde far til en anselig børneflok.

     Et opslag i kirkebogen for Ribe domsogn bekræfter, at Anders Nielsen er født i 1796, og at hans forældre hedder Rasmus Nielsen og Dorthe Hansdatter. [Ribe domsogn 1786-1814, opslag 169]. Ud fra folketællingen ovenfor, som fortæller at parrets ældste barn som 10-årig i 1801 er født i 1791, gætter jeg på, at Rasmus og Dorthe bliver gift omkring 1790, og det viser sig at være korrekt.

 

Klip fra kirkebogen for Ribe domsogn. Ungkarl Rasmus Nielsen bliver trolovet med pigen Dorthe Hansdatter i marts måned 1790, og parret bliver efterfølgende gift i april samme år. [Ribe domsogn 1786-1814, opslag 15]

 

Den komplette transskription af teksten i kirkebogen lyder som følger: ”9 Marts 1790 begjærte Ungkarl Rasmus Nielsen af Ribe at troloves og ægtevies til Pigen Dorthe Hansdatter tjenende hos Hr. Justitsraad Fritsch her. De fremstilte er underskrevene Mænd som (tryge?) forlovere som: At der aldeles intet, som efter loven og Anordningerne kand hindre dette Ægteskab. Hvilket vi hermed tilstaar under vore Hænders Underskrift. Ribe ut Supra Niels Jensen Snedker, Knud Hansen Sadelmager  Den 9 Marti 1790 blev ovennævnte Ungkarl Rasmus Nielsen Fog Snedkersvend trolovet af Hr Pallesen til Pigen Dorthe Hansdatter af Ribe og d. 8. April samme Aar copuleret. Betalt efter Rectors qvittering til Skolen 3 Mark”.

     Ved folketællingen 1787, tre år før det nævnte ægteskab, finder vi Rasmus Nielsen i denne husholdning i Ribe købstad.

  

Ribe, Ribe, Ribe Købstad, Ribe Købstad, Skivbroe Gade 6, , FT-1787, C4624

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Niels Jensen 49 Gift Huusbonde Snediker

Johanne Hansdatter 64 Gift Hans Koun

Rasmus Nielsen 21 Ugift Deris Søn Lære Dreng

Marie Lorentsdatter 19 Ugift Tieneste Pige

Peter Juul 26 Ugift Indqvartered Corporal her ved Regimentet

 

Rasmus bor som 21-årig læredreng hjemme hos forældrene i Skivbroe Gade 6, Ribe. Faderen er snedker. Vi har dermed både navne og omtrentlige fødeår på begge Rasmus Nielsens forældre – og Niels Jensen f. 1738 og Johanne Hansdatter f. 1723 er det ellevte af farmor Matheas 16 tiptip oldeforældrepar. Parret bliver gift i Ribe Domkirke den 7. november 1765. [Ribe Domsogn 1700-1786, opslag 227].

     Tilbage i denne gren af slægten er at finde forældrene til Rasmus Nielsens hustru, Dorthe Hansdatter. Folketællingen 1787 hjælper os ikke. Den bekræfter kun, at Dorthe – som nævnt i kirkebogen i forbindelse med trolovelsen – på dette tidspunkt er i tjeneste hos ’Justice Raad, Doctor og Stifts Fycicus Andreas Frausing Fridsch’ i Store Gade 2, Ribe. Justitsråden har en stor husholdning med hustru, seks børn og seks tjenestefolk. Jeg må altså lede efter Dorthe i kirkebogen. Der er to sogne i Ribe, henholdsvis Ribe Domsogn og Ribe Sankt Katharine – begge har i forhold til landsognene mange flere registreringer pr. år., ofte i størrelsesordenen 30-40 børnefødsler. Til gengæld er bøgerne velholdte, systematisk opdelte og skrevet med flot penneføring – og fra flere perioder i 1700-tallet er endda bevaret to udgaver af dåbsregistrene ført af henholdsvis præsten og kordegnen. Der er ingen Dorthe, hvis far hedder Hans, i kirkebogen for Ribe Domsogn i årene 1767, 1768 og 1769. Men i kirkebogen for Sankt Katherine sogn finder jeg i begyndelsen af året 1768 en Dorothea, datter af Hans Jensen, og i slutningen af samme år en Dorthe, datter af  Hans Sørensen.  [Ribe Sankt Katherine 1753-1772, opslag 157 og 162]. Sidstnævnte dør dog, kun to år gammel, i februar måned 1771 (Ribe Sankt Katharina 1733-1783, opslag 75), og faderen Hans Sørensen Kræmer videregiver efterfølgende navnet Dorthe til en datter født i december 1775. Tilbage er derfor blot én mulighed, Hans Jensens Dorothea døbt den 21. februar 1768 i den gamle klosterkirke, Sct. Catharinae kirke, kun et stenkast fra byens domkirke.

 

Klip fra Ribe Sankt Katharina hovedkirkebog 1768: ”Hans Jensen Tved af Ribe en datter døbt og kaldet Dorothea. Faddere: Knud Sadelmagers Hustru, Kirsten Mortensdatter, samt Jomfr. Else Marie Frøesig Frederica Fyen, Hans Sadelmager”. [Ribe Sankt Katharina 1753-1772, opslag 157].

 

Den omstændighed, at navnet er opført som Dorothea og ikke Dorthe, gør, at jeg er nødt til at efterkontrollere oplysningerne. Jeg mangler et slående argument for at kunne være sikker på, at Hans Jensens datter født 1768 er den samme som den Dorthe Hansdatter, der i 1790 bliver gift med Rasmus Nielsen. Desværre findes der i den relevante periode ikke nogen fortegnelse over konfirmerede i Ribe Sankt Katharina sogn; ellers var det værd at kontrollere, om Hans Jensens datter dér havde navnet Dorthe. Men måske kan jeg bruge den fyldige tekst fra trolovelsen – citeret ovenfor – til et eller andet. Forloverne er Niels Jensen Snedker og Knud Hansen Sadelmager. Niels Jensen er brudgommen Rasmus Nielsens far, jfr. folketællingen ovenfor, hvor Niels Jensen er registreret som ’Snediker’. Det vil sige, at den anden underskriver af trolovelseserklæringen, Knud Hansen, må være brudens forlover. Måske jeg kan finde en forbindelse mellem Dorthes forlover Knud Hansen og faderen til nævnte Dorothea, Hans Jensen...? Jeg læser igen teksten fra dåben i 1768: ”Hans Jensen Tved af Ribe en datter døbt og kaldet Dorothea. Faddere: Knud Sadelmagers Hustru...” Heureka! Den førstnævnte af fadderne er jo netop Knud Sadelmagers Hustru, altså hustruen til den Knud Hansen Sadelmager, som 22 år senere er Dorthes forlover ved trolovelsen med Rasmus Nielsen. Der er ikke længere nogen tvivl – Hans Jensen Tved er Dorthe Hansdatters far.

     Nu behøver jeg blot at slå efter i folketællingen 1787 for at finde navne og andre oplysninger på begge Dorthe Hansdatters forældre.

 

Ribe, Ribe, Ribe Købstad, Ribe Købstad, Graabrødre Gade 10, , FT-1787, C4624

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Hans Jensen Twed 75 Gift Huusbonde Daglønner

Karen Madsdatter 53 Gift Hans Koun

Maren Hansdatter 26 Ugift Deris Datter

 

Hans Jensen Tved er i 1787 blevet 75 år gammel og bor sammen med hustruen Karen Madsdatter og datteren Maren Hansdatter på adressen Graabrødre Gade 10, Ribe. Det ekstra efternavn Tved henviser til landsbyen Tved lidt uden for Ribe, og Hans er sandsynligvis født dér. Hans Jensen Tved f. 1712 og Karen Madsdatter f. 1734 er det tolvte af Matheas 16 tiptip oldeforældrepar. Parret bliver trolovet i Ribe den 13. august 1761 – og gift den 24. september samme år i Ribe Sct. Catharinae kirke. [Ribe Sankt Katharina 1685-1767, opslag 134].