Stenen over tipoldeforældrene Lars og Dorthea.

  

Af Niels Jørgen Dinnesen

 

Denne artikel er udsendt i nyt layout: larsdynnesen_dortheajoergensdatter_stenen.html