Niels Møller Jensen  

 

Min morfar var murer i Fredericia. Hans navn var Niels Møller Jensen. Niels var den første i sin slægt, som ikke levede af noget i tilknytning til landbruget. Før ham var alle bønder.


Niels var født i 1887 i landsbyen Østerby i Øland sogn nord for Limfjorden. Da jeg gik i gang med hans slægtshistorie, tænkte jeg, det blev interessant at undersøge, om mellemnavnet – Møller – kunne knyttes til en konkret mølle. Hvis en mand blev kaldt Møller, var typisk enten han selv eller hans far eller bedstefar møller af erhverv.


Jeg konstaterer hurtigt, at Møller ikke er et slægtsnavn. Niels’ far er Otto Edvard Jensen f. 1853, og Niels er den eneste af fem søskende, som har Møller som mellemnavn. Otto er selv yngste barn blandt syv søskende, og en af de ældre brødre har Møller som mellemnavn og hedder Niels Møller Jensen som min morfar.


Morfar Niels Møller er altså opkaldt efter sin farbror. Der er på dette tidspunkt ingen møllere i slægten. Både Niels Møllers far og farfar er bønder i henholdsvis Østerby på Øland og i Kettrup ved Fjerritslev i Han Herred.


Farfaren Jens Christian Christensen f. 1801 er gift med Else Marie Nielsdatter f. 1809, hvis morbror ejer nabogården til Jens Christians barndomsgård i Øslev ved Kettrup. Morbroren hedder Christen Nielsen, men kaldes ofte Christen Møller.


Heller ikke Christen Møller f. 1784 er møller af erhverv, men det er hans far. Den nævnte Else Marie Nielsdatters mor Ingeborg Nielsdatter f. 1781 er søster til Christen Møller. Begge er født i Lerup sogn, og navnet på deres far er Niels Jespersen, der ofte kaldes Niels Møller i kirkebogen, fordi han er fæster af en af sognets vandmøller, Mellemmølle.


Der er i 1700-tallet tre møller i Lerup sogn – Øster Mølle, Vester Mølle og den midt imellem, Mellemmølle. Morfar Niels Møllers mellemnavn kan altså spores til hans tipoldefar Niels Møller, som er fæster af Mellemmølle i Lerup sogn fra 1777.

 

 
Jeg har lokaliseret møllen, og i moderniseret udgave findes det gamle møllehus stadig på samme plads, se fotos fra henholdsvis 1930 og 2006.

 


Som nævnt var min morfar Niels Møller Jensen den første i sin slægt, som ikke var ved landbruget. Som ung mand flyttede han fra Han Herred nord for Limfjorden til Middelfart og derfra til Fredericia.


Niels meldte sig ind i murerforbundet den 1. maj 1911, da han blev udlært som murersvend, og han fortsatte med at betale kontingent til den dag, han døde i marts måned 1970.


Jeg har arvet min morfars medlemsbøger. Her kan jeg se, at han i perioder var uden arbejde i vintermånederne. Murerarbejdet gik i stå, så snart det blev frostvejr. Når det skete, fik Niels i 1920’erne og 1930’erne 4 kroner om dagen i understøttelse.


Niels kaldte sig ofte blot Niels Møller, og mange af hans venner og bekendte kendte ham som Møller.

 

17.1.2020