Jeremias Michelsen af Samsø  

 

En af de største fornøjelser ved slægtsforskning er, når det lykkes at løse en af de store gåder. Somme tider er der ingen spor efter en persons baggrund. Hvor er vedkommende født, hvem er forældrene?


På min farfars mødrene side er et af hans oldeforældrepar Thomas Jensen Thorsen f. 1793 og hustru Ulrikke Jeremiasdatter f. 1797. Ulrikkes far er Jeremias Jensen Bruun født cirka 1764. Jeremias er søn af parret Jens Olesen Bruun, som er skovfoged ved herregården Estrup ved Vejen, og hustru Amalie Spormann.

 

Eller rettere, da Jeremias bliver konfirmeret i 1781, nævnes det i kirkebogen, at han er Jens Bruuns stedsøn. Samtidig står han opført med efternavnet Michelsen, ikke Jensen eller Bruun. Normalt vil dette betyde, at Jeremias Michelsen er Amalie Spormanns søn fra et tidligere ægteskab.

 

 

Men der er noget, der ikke rimer. Amalie Spormann bliver gift i Tørring kirke i 1770 med Jens Olesen Bruun. Parret kaldes i kirkebogen ’unge Folk’, altså ugifte. Hvis Amalie havde været gift tidligere, og hendes mand var død, ville hun stå som enke.


Sønnen Jeremias er 6-7 år gammel, da moderen bliver gift med Jens Bruun. Amalie Spormann er datter af Johan Spormann, som er skovfoged ved godset Stougaard uden for landsbyen Tørring i Skanderborg amt.


Da moderen ikke har været gift tidligere, må Jeremias være født uden for ægteskab. Han er ikke døbt i Tørring, heller ikke i et af nabosognene. Det er mystisk. At søge videre sogn for sogn i det øvrige Jylland er som at lede efter en nål i en meget stor høstak.


Næste gang, jeg har fat i det samme hjørne af slægten, får jeg en idé. Kirkebogen fortæller, at Amalie Spormanns storesøster Hedvig i 1757 bliver gift med Peder Nissen af Vimmersbøl. Måske er gravide Amalie Spormann – for at undgå sladder og andet – blevet sendt på ophold hos sin søster og har født barnet der.


Wimmersbüll er en lokalitet i Süderlügum sogn få kilometer syd for den nuværende dansk-tyske grænse, og sognets kirkebøger er derfor ikke tilgængelige på det danske rigsarkivs arkivalieronline. Forleden opdagede jeg, at kirkebøgerne i Slesvig nu (mod betaling) kan ses på adressen archion.de.


 

Og minsandten. Jeremias er døbt i Süderlügum den 18. maj 1764. I kirkebogen står han opført som ’unehelicher Sohn’ (uægte søn) af ’Verwalter Jeremias Michelsen zu Samsöe in Jüthland und Amalie Johanns Tochter aus dem Kirchspiel Törring in Jüthland’. Det fremgår samtidig, at barnemoderen har været i tvivl om, hvad hun skulle kalde barnet. 'Johann Jorgen' er streget over og erstattet af 'Jeremias', se vedlagte.


Mysteriet er løst. Jeremias’ biologiske far er Jeremias Michelsen af Samsø. Nærmere undersøgelser viser, at Jeremias Michelsens far Rasmus Michelsen på dette tidspunkt i 1700-tallet er forvalter på gården Ørnslund ved Brattingsborg gods på Samsø.

 

Ørnslund ved herregården Brattingsborg på Samsø, juni 2009.


Rasmus Michelsen lader sig somme tider repræsentere af sin søn Jeremias, og det er formodentlig i denne egenskab, at sønnen i 1763 har besøgt godset Stougaard i Tørring sogn, hvor Amalies far er skovfoged.


Hvorfor de to unge ikke får hinanden, vides ikke. Som forvalter på godset Gjorslev på Sjælland bliver Jeremias Michelsen i 1767 i København gift med Anne Cathrine Kalkou. Amalie Spormann bliver i 1770 gift med Jens Olesen Bruun. Parret bosætter sig i Vejen, hvor Jens Bruun er skovfoged.


Sønnen Jeremias, der er døbt med samme navn som sin biologiske far, Jeremias Michelsen, bruger i sit voksne liv efternavnene fra sin stedfar og registreres i kirkebogen og andre steder som Jeremias Jensen Bruun f. 1764.

 

24.10.2019