Dengang vi var bønder  

 

Går vi 3-4 generationer tilbage i slægten, var et stort flertal af forfædrene beskæftiget ved landbruget. I 1800-tallet lykkedes det for nogle at blive bønder med egen jord, men før den tid var al landbrugsjorden ejet af godsejere og herremænd.


Jævne bønder og husmænd lejede jord og gård af herremanden gennem en kontrakt kaldet et fæstebrev. For at få gården til rådighed skulle bonden betale en årlig afgift og stille sin arbejdskraft til rådighed for godsejeren, når han blev bedt om det.


I et hjørne af min slægt drives den samme gård i landsbyen Drostrup i Læborg sogn igennem tre generationer af Mads Knudsen fra 1664 til 1703, sønnen Niels Madsen indtil 1742 og derefter sønnen Laurids Nielsen indtil cirka 1775. Jeg har lokaliseret stedet, og der ligger i dag stadig en gård på samme plads.


Laurids Nielsens ældste søn Niels Lauridsen f. 1743 er min ane. Han overlader gården i Drostrup til sin lillebror Anders f. 1747 og forlader selv sognet for at bosætte sig i Vejen, hvor han i 1771 bliver gift med Maren Hansdatter f. 1747.

 


Niels Lauridsen nævnes i et brev fra kammerassessor Lautrup fra herregården Estrup til Rentekammeret i 1785 som en af de fire i Vejen, ’der kommer til at bebo Byens længst fraliggende Grund og skal optage udyrket Jord og Hede’. De fire er Hans Iversen (Lille Skovgaard, Søren Hansen (Store Skovgaard, siden Dortheasminde), Hans Jensen (Store Dalgaard), Niels Lauridsen (Lundgaard).


Niels Lauridsen og familie starter altså bogstaveligt talt helt fra grunden. De står i 1785 over for med håndkraft og simple redskaber at skulle optage udyrket jord og hede.


Ifølge en kilde på vejenminiby.dk bliver ’Lundgaard i 1798 købt fra Estrup af Fæsteren Niels Lauridsen, Hartkorn 2-4, 800 Rd. Efter Forældrenes Død overtog Sønnen, Hans Nielsen, Gaarden 1812. Solgt 1837 til Sønnen Niels Hansen, samme Hartkorn, for 1072 Rd. r. S. og Aftægt. 138 Td. Land’. Sønnen Hans Nielsen f. 1783 er min ane. Han er min oldemor Laura Marie Jensens morfar.


Projektet med at forvandle udyrket jord og hede til landbrugsjord lykkes altså fra 1785 for Niels Lauridsen, og i 1798 køber han Lundgaard med bygninger og 138 tønder land fra herregården Estrup for 800 rigsdaler. I 1837 opgøres værdien til 1072 rigsdaler.

 


Lundgaard eksisterer i 2019 som moderne kursus- og konferencecenter og musikstudio. Blandt andre Allan Olsen, Johnny Madsen, Poul Krebs og en mængde andre danske og udenlandske kunstnere har indspillet i Lundgaard Recording Studios. En stråtækt bygning på området er meget gammel og kan tænkes at være fra Hans Nielsens tid i de første årtier af 1800-tallet.

 

15.10.2019