Anders Morten Pallesen af Skørring

  

Min morfar Niels Møller Jensen boede hele sit voksne liv i Fredericia - men han er født i Øland sogn nord for Limfjorden. Tre af hans fire oldeforældrepar har rødder i Han Herred omkring Øland. Det fjerde par er indvandrere med baggrund i det midtjyske og længere væk.


Mellemnavnet Møller er ikke noget slægtsnavn. Hverken hans far eller mor har dette navn. Måske skyldes Niels’ mellemnavn, at hans forældre har vidst, der var møllere blandt slægtens aner. I hvert fald er det påfaldende, at fire af min morfars forfædre er møllere, to på fædrene side og to på mødrene, i fire lokaliteter - henholdsvis Lerup og Haverslev nord for Limfjorden, Klode Mølle i Midtjylland og Skørring Mølle i Randers Amt.

 

Rosenholm Å ved Skørring Mølle den 9. maj 2018.


Siden den seneste revision af min morfars krønike for et år siden har jeg villet besøge egnen omkring Skørring, og det lykkedes forleden. Jeg kan godt lide at se de steder, hvor forfædrene har levet og foretrækker at gøre disse ture på cykel, så jeg kommer tæt på landskabet.


Morfar Niels Møllers oldefar Anders Mortensen Pallesen var fæster af Skørring Vandmølle fra 1785 til 1797. Anders var gift med Ellen Katrine Rasmusdatter, og seks af parrets ti børn er døbt i en af nærområdets tre kirker, Skørring, Krogsbæk og Søby. De fire sidste er døbt i Aggersborg og Brovst, efter familien i 1799 flyttede til Han Herred nord for Limfjorden.

 

Møllegaarden ved Skørring, den 9. maj 2018.


På min tur er Skørring Kirke en skuffelse. Den er bygget i 1887, efter den 700 år gamle kampestenskirke var brudt ned, og den er dermed alt for ny i forhold til Anders Pallesen. Også den gamle middelalderkirke ved Krogsbæk er væk. Kun stengærdet omkring kirkegården er intakt. Mellem de to lokaliteter ses uden for Skørring en gård på præcis den matrikel ved Rosenholm Å, hvor møllen lå i gamle dage. Gården kaldes stadig Møllegården. På Anders Pallesens tid tilhørte møllen herregården Rosenholm.


Søby gamle kirke er intakt og i god stand. Som mange andre jyske kampestenskirker er den bygget i 1100-tallet. Jeg parkerer min cykel og beder graveren låse døren til kirken op, så jeg kan få et kig indenfor. Kirkerummet er enkelt og flot med en fornem portal af rå kampesten ind til kor og alter. Døbefonten er lige så gammel som kirken. Her blev min morfars bedstefar Morten Andersen døbt den 7. juni 1798.

 

Søby Kirke, den 9. maj 2018.


På Anders Mortensen Pallesens tid var det ofte en god forretning at være møller. Ud over mølleriet, hvor bønderne mod betaling kunne få malet deres korn, var møllen også et landbrug med betydelige jorder. Mange møller havde desuden krohold og eget brændevins-brænderi. Mølleren havde derfor en vis status i landsbysamfundet, og det er karakteristisk, at Anders Pallesen tituleres ’Seigneur’ i kirkebogen, når han og hustruen døber deres børn.

 

"Døbt i Schiøring Kirke (den 7. december 1787) Seigneur Pallesens Datter paa Schiøring Mølle kaldet Johanne-Marie-Catrine baaret af Madme Møeballe fra Hornslet. Faddere: Forvalter Bagger fra Rosenholm, Skovrider Graner fra Hestehavehuset, Seigneur Møballe fra Hornslet – og Rasmus Mortensen fra Schiøring Mølle”.


Anders Pallesens hustru Ellen Katrine Rasmusdatter er heller ikke nogen hvemsomhelst. Hun er datter af kromanden i Nim i Skanderborg Amt, Rasmus Lucassen, der er søn af en velstående skomagermester i Odense, Niels Rasmussen Lucas. Parret bliver gift i brudens hjemby Nim, da Anders er møller i Skørring - og de to unge kan næppe have mødt hinanden tilfældigt. Der er 75 km fra Skørring til Nim, altså flere dagsrejser efter datidens målestok.


Jeg har helt styr på Ellen Katrine Rasmusdatters aner, både på fædrene og mødrene side - men trods ihærdig søgen er det ikke lykkedes at finde baggrunden for Anders Mortensen Pallesen. Der er ingen henvisninger til hans herkomst i hverken kirkebøger, fæsteprotokoller eller i skifteprotokollen, da han dør som 78-årig i Røgild ved Brovst i 1831. Jeg ved derfor ikke, hvor han er født, og kender ikke hans forældre. Det irriterer mig grænseløst. I alle andre tråde i min morfars slægt har jeg sporet anerne to-tre generationer længere tilbage end i tilfældet Anders Mortensen Pallesen.


Rapsmarker og oldtidshøje ved Søby den 9. maj 2018.

 

Alligevel havde jeg den 9. maj en fin tur i forårssolen til Skørring, Krogsbæk og Søby. Naturen var overalt lysegrøn med gyldne indslag af rapsmarker og mælkebøtter i fuldt flor. Samtidig fik jeg på cyklen nogle gode kilometer i benene.

 

Henvisninger:

Morfar Niels Mølles slægtskrønike: Mølleren af Han Herred.

Fotoserie fra cykeltur til Skørring og Søby: Skørring og Søby den 9. maj 2018.


17.5.2018