Skakbrætsten i jyske kirker

 

Flere danske middelalderkirker har nogle gådefulde skakbrætsten indbygget i kirkernes udvendige murværk. Stenene har mørke og lyse kvadratiske felter og ligner et skakbræt.
 
Stenene findes i 48 kirker i et afgrænset bælte fra Thy og Han Herred ned gennem Nordjylland til Tilst og Mejlby nord for Aarhus.
 
Jeg er stødt på stenene i forbindelse med slægtsforskning. Min morfar stammer fra Han Herred nord for Limfjorden, og ved Kettrup findes inden for få kilometer skakbrætsten i fire kirker.
 
Der er almindelig enighed om, at stenene er blevet til samtidig med kirkebyggeriet i 1200-årene, men ingen ved, hvorfor de er lavet. I den folkelige overlevering kendes stenene mange steder som 'fandens spillebræt'.
 

 

 

Nors kirke i Thy har et flot eksemplar over døren til tårnet.
 
Antallet af felter i stenene varierer meget. Et komplet skakbræt har 8x8 og i alt 64 felter. Skakspillet er bragt hertil af vikingerne og er omkring år 1200 faktisk kendt i Danmark.
 
Kun få skakbrætsten har præcis 64 felter. Nogle har færre, måske fordi de er kløvet, før de blev sat muren. Stenen i Nors kirke i Thy har 16x8 felter, svarende til to skakbrætter.
 
 Det er påfaldende og interessant.
 
Efter besøget ved Nors kirket, kørte vi på turen rundt i Thy gennem landsbyen Sønderhå. Midt i byen kom vi forbi den flotte gamle kirke, der ligger markant på en forhøjning.
 

 

’Der er en mere!’ udbrød min kone med høj stemme. ’Hvad mener du?’, spurgte jeg. ’En skakbrætsten. Jeg så den tydeligt’. Jeg vendte bilen, og vi kørte tilbage til kirken.

Og ganske rigtigt. Sønderhå kirke har en flot skakbrætsten midt i sydmuren. Vi slog op på siden skakbraetsten.dk, der dokumenterer fænomenet.

Om Sønderhå kirke fortæller siden, at der her findes ikke mindre end 4 af de gådefulde sten, og det beskrives desuden hvor i murene, de findes. Det tog lidt tid, og vi var rundt om kirken et par gange, men vi fandt alle 4.

 

 

Den mest markante sten i sydmuren har ligesom stenen i Nors kirke 16x8 felter, svarende til to skakbrætter. De tre øvrige har færre felter og er måske blevet kløvet, før de blev sat i muren.

 

I alt kendes 67 skakbrætsten.

 

Fænomenet dokumenteres på siden skakbraetsten.dk.

 

 

5.4.2023