Rus på Momu

 

 

Moesgaard Museum ved Aarhus kom op på højeste niveau, da den nye og imponerende udstillingsbygning åbnede i 2014. De faste udstillinger er i sig selv interessante, og de suppleres løbende med unikke særudstillinger, senest om neandertalerne og fra den 19. januar i år til den 12. september ’RUS – Vikinger i øst’.
 
Moesgaard-folkene er dygtige til at finde gode historier og fornemme genstande, og frem for alt er museet formidlingsmæssigt i særklasse med sin anvendelse af alle virkemidler fra traditionel udstilling af genstande i montrer til et mylder af tekster, videooptagelser, fortællestemmer, levende animationer, lydeffekter og spændende lyssætninger.
 

 

Folkeslaget Rus opstod ved det nuværende Ukraines hovedstad Kiev i 800-tallet. Baseret på samtidige arabiske kilder er forskerne enige om, at kernen i dette folk kom fra Skandinavien. Nordboerne bosatte sig ved flodvejenes vigtigste handelspladser og styrede i flere generationer i Kiev et rige kaldet Rus. Lokalsamfundet var multietnisk, og vikingerne blandedes med slaviske, baltiske og finske stammer.
 
Rus-folket kom efterfølgende til at give navn til Rusland og Belarus og til at danne grundlag for begge disse lande og Ukraine. Arnestedet var omkring Kiev, og Rusland som nation har altså rod i Ukraine. Det er tankevækkende i forhold til den aktuelle tvist mellem Vesten og Rusland om netop forholdet til Ukraine.
 
Vikingerne, der rejste mod øst, drog ud efter sølv. De var handelsfolk, men brugte også sværdet, når det var formålstjenligt. Varerne, de solgte, var dyreskind og slaver. Skindene blev købt billigt af jægerfolk på handelspladserne ved Østersøen, og slaverne blev brutalt indfanget i områderne ved floderne under rejsen sydpå.
 
Vikingernes lette og fladbundede både var ideelle til flodsejladsen, også når de ved vanskelige passager måtte bæres eller slæbes over land.
 
Varerne blev solgt langt nede ad floden og i Konstantinopel ved Sortehavet. Slavehandlen var særdeles indbringende i 800- og 900-årene, og mange af nordboerne blev rige af store mængder arabisk sølv. Nogle bosatte sig ved handelspladserne, andre drog hjem med deres nyvundne rigdomme.
 

 

Mange steder ved flodvejene har vikingerne efterladt sig spor i form af våben og gravgaver af nordisk oprindelse eller stil, og der er sågar gjort fund af indridsede runetegn i marmorvæggen i Hagia Sophia katedralen i Konstantinopel.
 
Udstillingen på Moesgaard Museum er rig på gode historier og mageløse fund, og den er helt sikkert en rejse værd. Langt størstedelen af de udstillede genstande er lånt hos lokale museer, ikke mindst i de baltiske lande og Ukraine, og der er altså tale om ting, der aldrig før har været udstillet på vore kanter.
   

 

3.2.2022