Korporal Peter Westerberg af Fredericia

 

Min mormor Dorthea Jensen f. Andersen – som levede fra 1889 til 1981 – er født og opvokset i Erritsø ved Fredericia, og på grund af nærheden til garnisonsbyen er der en del militærpersoner blandt hendes aner. I flere tilfælde har jeg svært ved at efterspore disse personer – både med hensyn til, hvor de kommer fra og er født, og med hensyn til, hvor de efter en periode i Fredericia forsvinder hen.

 
Et eksempel er korporal Peter Westerberg og hustruen Kirstine Hansdatter, som får døbt en række børn i Fredericia fra 1785 til 1797 og herefter forsvinder som sunket i jorden. De optræder ikke i folketællingen 1801, hverken i Fredericia eller andre steder i kongeriget, og de ses heller ikke i listerne over døde i Fredericias sogne.
 

Jeg har efterlyst hjælp fra andre slægtsforskere et sted på nettet, der hedder DIS-forum, og mange har læst mit opslag, men jeg har ikke fået nogen svar. Nu har jeg selv løst mysteriet.
 

Et større gennembrud kom, da jeg fik fat i en relativt ny bog om emnet - "Geworbne krigskarle. Hvervede soldater i Danmark 1774-1803" (2002) af Karsten Skjold Petersen. Omkring år 1800 bestod den danske hær for størstedelens vedkommende af hvervede soldater, og også min ane, korporal Peter Westerberg f. cirka 1756, var lejesoldat og ansat ved garnisonen i Fredericia fra cirka 1785 til 1798.
 

Karsten Skjold Petersens bog er en ph.d.-afhandling, som i mange detaljer beskriver betingelserne for hvervede soldater, og som har et omfattende noteapparat, der er til stor hjælp i forhold til at finde de relevante kilder. Jeg ved fra mine egne undersøgelser, at Peter Westerberg er korporal ved Jydske Infanteriregiment, som fra 1785 har garnison i Fredericia, og som i 1790 ændrer navn til Fynske Infanteriregiment. Skjold Petersen oplyser i et bilag (side 318), at arkivnavn og nummer for det pågældende regiment er ’12. Bataillon 210.100’. Den oplysning er guld værd.
 

Videre oplyses i bilaget om utrykte kilder i blandt andet Rigsarkivet (side 383), at der for 12. Bataillon findes to ’Af- og tilgangsprotokoller’, der dækker perioden fra 1763 til 1833 og desuden en 'Fortegnelse over gifte officerer, underofficerer og menige 1791-1805'. Her må jeg kunne finde oplysninger om Peter Westerbergs baggrund.
 

Jeg lokaliserer de nævnte arkivalier i Rigsarkivets arkivdatabase Daisy, og da ’Af- og tilgangsprotokollerne’ findes på mikrofilm, får jeg materialet overført til Rigsarkivet i Viborg, hvor jeg kan lede efter mine oplysninger. Desværre er mikrofilmen i så ringe stand, at det meste af teksten er ulæselig. Jeg er nødt til at få fat i de originale protokoller, som kun er til rådighed på arkivets hovedkontor i København. Rigsarkivet fjernlåner ikke materiale fra før 1848.
 

12. Bataillon, Jydske Infanteri Regiment, Af og Tilgangsprotocol fra 1763 til 1790. Rigsarkivet, København.

  

Nogle dage senere får bekræftet i en e-mail, at de bestilte arkivalier nu kan benyttes på læsesalen, og jeg tager derefter turen til København. De originale protokoller er i god stand og nemme at læse, og i løbet af et par timer finder jeg følgende oplysninger om min ane Peter Westerberg:

 
- Peter Westerberg bliver hvervet med rang af musketer til Jydske Infanteriregiment den 23. august 1784
- Han laver en kontrakt på minimum 10 års tjeneste
- Han kommer fra ’Anderslov (Anderslöv?) in Schweden’, altså et sted i Sverige
- Han er 28 år gammel og 69½ tomme høj
- Han overføres den 17. marts 1787 fra det 6. Musketerkompagni til det 5. Musketerkompagni, stadig i samme regiment
- Han avancerer ved samme lejlighed fra Musketer til Korporal
- Den 5. juli 1798 forlader han som 43-årig regimentet i Fredericia, ’fordi han vil søge sin Lykke andenst(eds)’, og rejser ifølge protokollen til ’Sverrig’

 

Peter Westerberg bliver hvervet til Jydske Infanteriregiment den 23. august 1784. Han kommer fra 'Anderslov in Schweden'.
  

Ud over af- og tilgangsprotokollerne findes som nævnt ovenfor en 'Fortegnelse over gifte officerer, underofficerer og menige 1791-1805’, og her er der supplerende oplysninger om Peter Westerberg og hans hustru Kirstine Hansdatter:

 
- Navnet på Peters far er ’Jens Westerberg, Soldat in Gothenburg’
- Navnet på Kirstine far er ’Hans Nielsen, Soldat in Malmo in Schweden’
- Fortegnelsen bekræfter, hvad jeg selv har fundet, at parret får 7 børn, hvoraf de 6 yngste er døbt i Fredericia
- Parrets første barn Hans Peter bliver døbt i Kristiansstad i Sverige den 28.12.1782
 

Alt i alt er der hermed en mængde nye oplysninger og grundlag for at lede videre i relevante svenske kilder.
Parret Peter Westerberg og Kirstine Hansdatter er et af mine 64 3xtip oldeforældrepar og det første, jeg har sporet at have rødder i udlandet, her altså Sverige.

  

9.11.2017