Kragelund, Klode mølle og Højris

  

I dejligt oktober-vejr har jeg været på slægtsforskningstur til egnen omkring Engesvang og Kragelund midtvejs mellem Silkeborg og Ikast i Midtjylland. En af mine aner, Niels Jørgensen Møller, var en stor mand på denne egn omkring år 1700. Niels Jørgensen født cirka 1650 er en af mine 5xtip oldefædre. Han var gift med Anna Andersdatter og overtog i 1693 Klode mølle fra sin hustrus far, Anders Sørensen.

 

Højris.

 

Det gik godt for mølle-forretningen, og Niels Jørgensen begyndte de følgende år at opkøbe gårde på egnen. Kronen på værket kom, da han i 1705 erhvervede Højris gård og gods i Ikast sogn, altså en veritabel herregård. Jeg har fundet en del møllere blandt mine aner, men Niels Jørgensen er den eneste godsejer.
 

Fornøjelsen ved at være herremand blev kun kort, fremgår det af en artikel skrevet i 1964 af Erik Broch og offentliggjort på engesvangarkiv.dk. Året efter blev Niels Jørgensen hovedpersonen i det ofte omtalte morddrama i Klode mølle 1706. En skibsmand, Niels Pedersen, var på vej nordfra til Flensborg og tog tirsdag den 18. maj 1706 om aftenen ind i Klode mølle for at vente på vognlejlighed til Slesvig. Natten mellem onsdag og torsdag slog han den 20. maj 1706 mølleren og møllerkonen ned. Konen kom sig af de svære sår, men Niels Jørgensen døde på stedet. Morderen blev efterfølgende fanget og dømt til døden. Han blev henrettet på en bakke nær ved møllen.
 

Inden Niels Jørgensen blev myrdet i 1706, havde han med hustruen Anna Andersdatter heldigvis sat børn i verden, ellers havde jeg ikke skrevet disse linjer i dag. Parrets ældste søn Jørgen Nielsen født cirka 1685 er min ane. Sammen med sin bror Niels Nielsen arvede Jørgen Klode Mølle i 1707. Senere købte Jørgen broderen ud og drev derefter fra 1726 til sin død i 1740 møllen ved Skygge Å nord for Engesvang. Niels Jørgensens enke Anna Andersdatter giftede sig i 1709 med Christen Madsen og ejede fortsat Højris frem til 1737.
 

Klode Mølle.

 

Både Højris gods og Klode mølle eksisterer den dag i dag, og nu har jeg fået syn for sagn. Højris ligger i udkanten af Ikast og anvendes siden 1943 som plejehjem. Hovedbygningen er blevet ændret en del gange siden Niels Jørgensens tid, men er velbevaret og i flot stand. Den oprindelige Klode mølle brændte i 1836, og gården blev herefter flyttet cirka 100 meter til den placering, den har i dag. Stuehuset er bevaret og ligger tæt ved den gamle hovedvej 13 et par kilometer nord for Engesvang.
 

Et tredje hus fra tiden, som er velbevaret, er Kragelund kirke. Her blev både Niels Jørgensen og sønnen Jørgen Nielsen i årene omkring år 1700 døbt, gift og begravet. Kirken er en flot kampestensbygning fra cirka 1150. Våbenhuset er bygget omkring 1450 af granitkvadre og billedsten fra den nedlagte Engesvang kirke. Der var ikke brug for kirken i Engesvang, da sognet uddøde under den sorte død i første halvdel af 1400-tallet.
 

Kragelund kirke.

 

Den myrdede Niels Jørgensen blev begravet på Kragelund kirkegård, hvor der i jorden på nordsiden af kirken blev lagt en stor flad sandsten over ham. Stenen er desværre i løbet af 1800-årene smuldret bort.
[Jeg lægger et par billeder fra turen i en separat mappe.]

 
I anledning af 300 året for mordet opførtes af amatørskuespillere fra Engesvang i 2006 et skuespil om det blodige drama. Scenen var placeret på en mark i nærheden af Klode mølle. Min søster, som bor i Bording tæt ved Engesvang, så forestillingen sammen med nogle venner - men uden at vide, at hovedpersonen i stykket, og den der brutalt bliver myrdet, er hendes egen 5xtip oldefar Niels Jørgensen.

 
Det havde ellers været en god historie, som nok kunne have imponeret de omkringsiddende.

 

17.10.2017

 

Fotoserie: Kragelund, Klode mølle og Højris

Slægtskrønike: Mølleren af Han Herred