Nielsen af Frederitz

  

I 2021 har slægtsforsker Peter Sandbøl stillet et stort materiale til rådighed om nogle af mormor Dortheas aner i Fredericia. Materialet supplerer i meget høj grad mine egne oplysninger. Peter Sandbøl nedstammer ligesom jeg fra Susanne Henriette Westerberg og Carl Christian Nielsen, han fra parrets datter Sophie Kirstine Caroline f. 1822, jeg fra Johanne Frederikke f. 1824.

 

Oplysningerne er så omfattende, at jeg har valgt at samle dem i to bilag til mormor Dortheas krønike - et om efterkommere af parret Peter Westerberg og Kirstine Hansdatter og et andet om efterkommere af Susanne Henriette Westerberg og Carl Christian Nielsen.

 

Dette bilag handler om Nielsen-familien og indeholder detaljer om vores ane Johanne Frederikke Nielsens søskende, inklusive i flere tilfælde også oplysninger om deres børn og børnebørn.

 

Da børnenes mor Susanne Henriette Dorthea Westerberg dør som 42-årig i 1836 har hun og ægtemanden Carl Christian Nielsen følgende børn:

 

Niels Christian Nielsen f. 1820
Sophie Cirstine Caroline Nielsen f. 1822

Johanne Frederikke Nielsen f. 1824
Juliane Marie Nielsen f. 1829
Hans Peter Nielsen f. 1832

Anne Cathrine Nielsen f. 1834

 

Niels Christian er født i København, Sophie Kirstine og Johanne Frederikke i Aalborg og Juliane Marie, Hans Peter og Anne Cathrine i Fredericia.

 

 

 

Ved dåben af Johanne Frederikke i Aalborg Budolfi i februar 1824 registreres barnefaderen som Underofficer Carl Christian Nielsen Frederitz. [Aalborg Budolfi fødte k 1822-1829, opslag 9]

 

Peter Sandbøl har forsøgt at spore, hvad der sker med børnene, efter de mister deres mor i 1836, og baseret på dette materiale følger nedenfor nogle afsnit om Johanne Frederikke Nielsens søskende.

  

Sophie Kirstine Caroline og Johanne Frederikke.

 

De større piger, Sophie Kirstine Caroline f. 1822 og Johanne Frederikke f. 1824, er ved folketællingen i 1840 begge ’i tjeneste’, Sophie i Fredericia og Johanne Frederikke på en gård i Erritsø by.

 

Sophie Kirstine Caroline bliver konfirmeret i Michaelis kirke den 2. april 1837. [Michaelis konfirmerede k 1832-1849, opslag 16] Hun er tjenestepige i Fredericia i 1840, og ved folketællingen 1845 er hun i tjeneste hos gårdmand Niels Hansen Schjødt i landsbyen Trelde i Vejlby sogn.

 

Ældre foto af Vejlby kirke i landsbyen Egeskov nord for Fredericia. [fredericiahistorie.dk]

 

I Vejlby bliver Sophie Kirstine Caroline Nielsen den 27. juni 1845 gift med hjulersvend Niels Laursen af Trelde f. 1816, og parret får i løbet af de næste år en større børneflok.

 

Vejle, Elbo, Vejlby, Trelde, 1 Hus, 75, FT-1860, D8259
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Niels Laursen 45 G Indsidder, Dagleier, Husfader Ærritzø, Veile Amt
Sophie Kirstine Karoline Nielsen 39 G *hans Kone Aalborg
Jens Nielsen 15 U *deres Barn Veilby, Veile Amt
Johanne Dorthea Nielsen 13 U *deres Barn Veilby, Veile Amt
Carl Christian Nielsen 11 U *deres Barn Veilby, Veile Amt
Laurs Peter Nielsen 6 U *deres Barn Veilby, Veile Amt
Ane Marie 1 U *deres Barn Veilby, Veile Amt

 

Familien lever i trange kår, men det ser ud som om, Sophie Caroline er kommet godt i vej. Der er kun få kilometer fra Trelde til Erritsø, og i marts 1848 deltager 'Johanne Nielsen af Erritsø' blandt fadderne ved dåben af Carolines datter Johanne Dorthea i Vejlby kirke.

 

'Johanne Nielsen af Erritsø' ses blandt fadderne ved dåben i marts 1848 af Carolines datter Johanne Dorthea i Vejby kirke. [Vejlby fødte k 1835-1853, opslag 26]  

 

Tilsvarende nævnes i 1857 Sophie Carolines ægtemand 'Hmd Niels Laursen fra Kirstineberg' blandt fadderne ved dåben af Johanne Frederikke Nielsens datter Dorthea i Erritsø kirke. [Erritsø fødte k 1852-1871, opslag 9]

 

De to søstre bevarer altså kontakten.

 

Ved folketællingen 1840 er Johanne Frederikke som nævnt tjenestepige på en gård hos Jens Jensen i Erritsø.

 

Vejle, Elbo, Erritsø, Erritsøe Bye, En Gaard, 68, FT-1840, C7327
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Jens Jensen 53 Gift Gaardmand
Mette Kirstine Jensdatter 30 Gift Hans Kone
Marie Jensen 2 Ugift Deres Barn
Johanne Frederikke Nielsen 17 Ugift Tjenestepige

 

Hun fortsætter de kommende år som tjenestepige på forskellige gårde i samme område, og i 1850 er hun som 26-årig hos Iver Jensen Holt og hans familie i Erritsø.

 

Tre år efter bliver Johanne Frederikke i 1853 gift med Christian Poulsen Breindahl. Christian er et godt parti for Johanne, og i forhold til hendes baggrund ved konfirmationen i 1838 som 'fattig udhuset Pleiebarn' træder hun ved vielsen med Christian et trin op ad den sociale rangstige.

 

Erritsøs gamle middelalderkirke blev revet ned i 1898 og erstattet med en ny kirke. [Historisk Atlas]

    

De mindste søskende Juliane Marie f. 1829, Hans Peter f. 1832 og Anne Cathrine f. 1834.

 

Det er i første omgang uvist, hvad der efter moderen Susanne Henriette Dorthea Westerbergs død i 1836 bliver af de mindste børn, Juliane Marie f. 1829, Hans Peter f. 1832 og Anne Cathrine f. 1834 - men oplysninger i maj 2021 fra Peter Sandbøl råder bod på dette.

 

Ved folketællingen 1840 ses Carl Christian Nielsen med børnene Juliane Marie og Hans Peter i denne husholdning.

 

Vejle, Elbo, Fredericia Købstad, Dronningsgade Østre Deel, No 25, 16, FT-1840, C6943
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Ichaih Norre 53 Gift Dagleier
Juditte Norre 52 Gift Hans Kone
Juditte Norre 14 Ugift Hans Børn
Ichaik Norre 11 Ugift Hans Børn
Jacob Norre 6 Ugift Hans Børn
Carl N. Basse 45 Enkemand Dagleier
Marie Basse 8 Ugift Hans Børn
Hans Basse 7 Ugift Hans Børn

 

Carl Christian bruger nu efternavnet Basse. Forklaring på dette kommer senere. Det yngste af børnene, Anne Cathrine f. 1834, er sat i pleje.

 

Anne Cathrine Nielsen f. 1834 er kun to år, da hendes mor dør i 1836. Ved FT-1840 er hun som 6-årig i pleje hos Jens P. Rostie i Danmarksgade.

 

Vejle, Elbo, Fredericia Købstad, Danmarksgade Nordre Deel, No 341, 262, FT-1840, C6943
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Hendrich Gade 37 Gift Awlsmand
Mette Rindgaard 37 Gift Hans Kone
Peder Gade 9 Ugift Hans Børn
Gjertru M. Gade 5 Ugift Hans Børn
Hans P. Gade 2 Ugift Hans Børn
(...)

Jens B Rostie 61 Gift Dagleier
Ane Pedersen 59 Gift Hans Kone
Anne Cathrine Basse 6 Ugift Hans Pleiebørn
Frederich Bauer 4 Ugift Hans Pleiebørn

 

Anne Cathrine bliver konfirmeret i Trinitatis kirke i det dramatiske år 1849, hvor fæstningsbyen Fredericia bliver belejret af slesvigholstenske tropper, og det lykkes de danske styrker at besejre fjenden ved det legendariske slag ved Fredericia den 6. juli 1849.

 

Kirkebogen nævner, at konfirmationen 'formedelst Fjendens Nærmelse (bliver) afholdt Onsdagen den 11te April'. Anne Cathrine er datter af 'Dagleier Carl Christian Nielsen og hustru Susanne Henriette Dorthea Vesterberg i Fredericia' og nævnes at være 'hos Spækhøker Henssel i Fredericia'. 'Kundskab antagelig, opførsel mg'. [Trinitatis konfirmerede k 1840-1861, opslag 15]

 

Der er ikke yderligere spor efter Anne Cathrine.  

 

Juliane Marie Nielsen bliver konfirmeret i Fredericia Trinitatis den 23. april 1843, og hun nævnes her at være datter af 'Afskediget Underofficer Carl Christian Nielsen og afdøde Hustru Susanne Henriette Dorthea Westerberg i Fredericia'. Hun får karaktererne godt i kundskab og meget godt i opførsel. [Trinitatis konfirmerede k 1840-1861, opslag 7]

 

Juliane Marie forlader Fredericia 14 år gammel i 1844 og kommer i huset som tjenestepige hos Jens Hansen Tolstrup i Vejlby sogn. [Fredericia afgang 1844; Vejlby tilgang 1844]

 

Vejle, Elbo, Vejlby Sogn, Trelle By, No 8, En gård, FT-1845
Jens Hansen Tolstrup 35 Gift Gaardmand Herslef
Karen Jensen 31 Gift Hans kone Vejlby
Jens Jensen 4 - deres barn Vejlby
Marie Nielsen 16 Ugift Tjenestepige Fredericia

 

I 1848 forlader Juliane Marie Vejlby til fordel for Erritsø, hvor hun ved folketællingen 1850 er i huset hos Iver Jensen Holt og dermed samme sted som søsteren Johanne Frederikke.

 

Vejle, Elbo, Erritsø, Erritsøe Bye, En Gaard, 67, FT-1850, C7331
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Iver Jensen Holt 35 Gift Gaardmand, Husfader Her i Sognet
Karen Hansdatter 35 Gift Hans Kone Her i Sognet
Jens Iversen 9 Ugift Deres Børn Her i Sognet
Hans Iversen 6 Ugift Deres Børn Her i Sognet
Morten Madsen 20 Ugift Tjenestefolk Herslev Sogn, Veile Amt
Jens Sørensen 16 Ugift Tjenestefolk Her i Sognet
Marie Nielsen 21 Ugift Tjenestefolk Fredericia
Johanne Nielsen 26 Ugift Tjenestefolk Aalborg

 

Juliane Marie Nielsen nævnes i tilgangslisten for Fredericia Michaelis den 1. maj 1850, hun kommer fra Erritsø, men derefter har vi ingen sikre spor. [Michaelis tilgang 1848-1854, opslag 7]

 

Prinsens Port i Fredericia anno 2009. [Mit eget foto]

 

Broderen Hans Peter f. 1832 bliver konfirmeret i Trinitatis kirke den 11. april 1847. Han er 'hos Forældrene. Dagl: Carl Christian Nielsen og hustru Susanne Henriette Westerberg i Fredericia. Født den 26de April 1832, døbt i Michaelis Kirke den 15. Julii s.å. Kundskab antagelig, Opførsel Mg'. [Trinitatis konfirmerede m 1840-1861, opslag 15]

 

At Hans Peter i 1847 er 'hos Forældrene' er en sandhed med modifikationer. Hans Peters mor Susanne Henriette dør i 1836, og i 1847 er hans far gift med Maren Nielsdatter, se folketællingen 1845 nedenfor.

 

Vejle, Elbo, Fredericia Købstad, Vendersgade, Raadshuus, 513.3, FT-1845, B7984
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Carl C Nelsen 53 Gift Dagleier Fredericia
Maren Nelsdatter 43 Gift Hans kone Fredericia
Hans Peter Nelsen 13 Ugift Deres barn Fredericia
Caroline Møller 13 Ugift Deres barn Fredericia
Carl Agust Nelsen 7 Ugift Deres barn Fredericia

Susanne Nelsen 7 Ugift Deres barn Fredericia

 

Peter Sandbøl har i maj 2021 opsporet, at Hans Peter i marts 1849 bliver tiltalt for bedrageri og betleri og idømt '15 Rottingsslag under Fogdens Opsyn'. [En rotting er i følge Den Store Danske et 'spanskrør, 1 m langt og 4 cm i omkreds, der efter ældre lovgivning kunne anvendes dels som disciplinærstraf i fængsler, dels ved fuldbyrdelse af legemsstraffe på mandlige forbrydere mellem 15 og 18 år.'].

 

Tiltalte har i følge Domprotokollen 'forbrugt 6 Rd 1 Mk 8 Sk som han af ? Wulff har modtager i betaling for 2 huder som han siden havde solgt for Jeppe Terkildsen af Pjedsted og da han ligeledes efter hans egen tilståelse (...) har gjort sig skyldig i betleri, så vil han der er født den 26 April 1832, altså være at anse med straf for 1er gang begået bedrageri og betleri, hvilken (...) bestemmer til 15 rottingsslag under fogdens opsyn'. [Fredericia Byfoged Domprotokol 1844-1855, opslag 132

 

Efter dommen i 1849 har vi ingen sikre spor efter Hans Peter. 

 

Fredericia Michaelis anno 2009. [Mit eget foto]

 

Storebror Niels Christian Nielsen f. 1820.

   

Som vi har set i krøniken 'Andersen af Erritsø', kommer Johanne Frederikkes storebror Niels Christian Nielsen allerede som 11-årig i konflikt med loven. Han har stjålet 12 Rigsdaler hos fisker Jochum Bender og desuden et par iturevne bukser og et halstørklæde, og han er dermed skyldig i tyveri og bliver idømt 'Ris ved Slutteren under Fogedens Opsigt'.

 

Niels Christian bliver konfirmeret i Michaelis kirke den 26. april 1835, mens moderen (som dør i 1836) stadig lever. Han er 'hos sine forældre, Carl Christian Nielsen Granader ved F.I. Regiment og hustru Susanne Henriette Westerberg. Født Kjøbenhavn 14 Febr 1820 efter attest Dåb stadf: i Garnisons Kirke 17de Martisia. Kundskab God'. [Michaelis konfirmerede m 1832-1849, opslag 9]

 

Niels Christian Nielsen er ved folketællingen 1840 i tjeneste hos gårdmand Hans Olesen Daugaard i Øster Starup, og i 1842 bliver han tiltalt for tyverier hos sin husbonde Søren Pedersen på Skanderup Mark.

 

Niels Christian har 'frastjaalet sin Husbond en Øxe af værdi 3 sølv, som han har solgt til en Mand i Kolding for 12 Sk', desuden 4 Alen Blaalærred, en sølvbeslagen Tabakspibe af værdi 5 Rd Sølv samt en Del Smør og Kiød i Søren Petersens spisekammer'. Som straf idømmes han fængsel på vand og brød i 4 gange 5 dage. [Anst-Slavs Herreder Domprotokol 1820-1852, opslag 325]       

 

Ødsted kirke, Vejle amt.

 

Ved næste folketælling i 1845 finder vi Niels Christian som forholdsvis nygift i denne husholdning i Ødsted sogn, Vejle amt.

 

Vejle, Jerlev, Ødsted, Ødsted, Et huus, 24.2, FT-1845, C1934
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Niels Christian Nielsen 24 Gift Indsidder og dagleier Kjøbenhavn
Johanne Jørgensdatter 24 Gift Hans kone Heri sognet
Jørgen Nielsen 1 Ugift Deres søn Starup sogn Veile amt
Hans Hansen 61 Enkemand Fattiglem Heri sognet

 

Niels Christian Nielsen og Johanne Jørgensdatter bliver gift i Ødsted kirke den 11. februar 1844. [Ødsted 1838-1866, opslag 44] Fem år senere bor parret i Egtved og har en lille datter på et år med navnet Susanne Henriette Dorthea Nielsen. Datteren er altså opkaldt efter Niels Christian Nielsens afdøde mor.

 

Vejle, Jerlev, Egtved, Vorch Mark, et Hus, 310-F2, FT-1850, D28131848

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Niels Christiansen 29 Gift Huusfader, Inderste, Dagleier Kjøbenhavn
Johanne Jørgensdatter 27 Gift hans Kone Ødsted Sogn, Veile Amt
Jørgen Nielsen 2 Ugift deres Barn Ødsted Sogn, Veile Amt
Susanne Henriette Dorthea Nielsen 1 Ugift deres Barn *her i Sognet

 

Desværre har Niels Christian stadig svært ved at afholde sig fra tyverier, og da han i 1852 begår indbrud hos Jens Hansen Riis og Hans Peter Almind, begge på Tiufkier Mark, idømmes han 3 år i Viborg Tugthus. Straffen begrundes med, at den tiltalte tidligere er straffet to gange for henholdsvis tyveri i Fredericia i 1831 og tyveri i Anst-Slavs herreder i 1842. [Elbo-Brusk-Holmans Herredsfoged Domprotokol 1844-1855, opslag 133]

 

Niels Christian Nielsen bliver ved 'Dom af 22. September 1852 inddömt til Straffearbejde i Forbedringshuset paa Tre Aar'. [Viborg Tugthus Fangeprotokol 1849-1853, opslag 346]    

 

Da Niels Christian løslades i 1855 bosætter familien sig i Fredericia, hvor de næste børn; Caroline Kirstine Nielsen og Carl Christian Nielsen bliver døbt i 1856 og 1858. Livet er ingen dans på roser for denne familie, og i 1859 går det galt igen.

 

Niels Christian Nielsens hustru Johanne Jørgensdatter bliver dømt for hæleri og ulovlig omgang med hittegods samt for at have ladet sine børn betle og får som straf 2 gange 4 dages fængsel på vand og brød. [Fredericia Byfoged Strafferegister 1797-1879, opslag 38]

 

Niels Christian selv findes skyldig i tyveri og at have ladet sine børn betle, og han idømmes denne gang 4 års fængsel. [Fredericia Byfoged Strafferegister 1797-1879, opslag 54]

 

Ved folketællingen 1860 finder vi Johanne og børnene i denne husstand:

Vejle, Elbo, Fredericia Købstad, Hus nr. 560d, Norgesgade, 495 - F4, FT-1860, D6354
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Johanne, f. Jørgensen 36 Gift Nyder understøttelse af Vejlby Sogn i Vejle Amt Dons, Almind Sogn, Vejle Amt
Jørgen Nielsen 11 Ugift Hendes Søn Vejlby Sogn, Vejle Amt

Dorthea Jette Nielsen 10 Ugift Hendes Datter Vejlby Sogn, Vejle Amt
Else Marie Nielsen 8 Ugift Hendes Datter Vejlby Sogn, Vejle Amt
Caroline Christine Nielsen 4 Ugift Hendes Datter Fredericia
Carl Christian Nielsen 2 Ugift Hendes Søn Fredericia

  

Johannes ægtemand og børnenes far Niels Christian Nielsen er i Viborg Tugthus og bliver efter 4 år løsladt i 1863. Efterfølgende får parret tvillingeparret Andreas og Dorthea i 1864 (begge dør som spæde) og sønnen Andreas i 1865. [Michaelis fødte m 1851-1868, opslag 91]

 

Kongensstræde set fra Sjællandsgade mod nord anno 1904. [fredericiashistorie.dk]

 

I folketællingen 1870 finder Peter Sandbøl familien i denne husstand i Kongensstræde. [FT-1870, Kongensstræde 148]

 

Vejle, Elbo, Fredericia By, Kongestræde No 148, FT-1870,
Niels Christian Nielsen 52 G Husfader Arbeidsmand København
Johanne Jørgensen 50 G Husmoder Vester Ødsted
Carl Christian Nielsen 10 U Søn Fredericia
Caroline Nielsen 12 U Datter Fredericia
Andreas Nielsen 4 U Søn Fredericia
   

Johanne Jørgensen har født 9 børn. Jørgen f. 1844, Susanne Henriette Dorthea f. 1850, Else Marie f. 1852 og tvillingerne Andreas og Dorthea f. 1864 er alle døde, og fire lever stadig. Ud over de tre nævnt i folketællingen bliver sønnen Jørgen Nielsen f. 1848 i 1868 gift med Birthe Cathrine Petersen f. 1838. [Michaelis viede 1858-1873, opslag 65]

 

Tilbage til Andersen af Erritsø.  

 

Henvisninger og kilder:
Folketællinger i dansk demografisk database.

Kirkebøger på arkivalieronline.dk.

DIS-forum på slægt og data.
Erritsø og Fredericia lokalhistorie på Erik F. Rønnebechs lokalhistorie-hjemmeside.

Albert Breindahl: "Slægt og muld" (1965).

Karsten Skjold Petersen: "Geworbne krigskarle. Hvervede soldater i Danmark 1774-1803" (2002).

Tilsendte oplysninger og andet materiale fra slægtsforsker Peter Sandbøl, 2021.

Fotoserie fra gensyn med Fredericia oktober 2009.

Mormor Dortheas slægtstavle.

 

I tilknytning til denne krønike er lavet to tillæg om musketer-familierne i Fredericia:

-Westerberg af Fredericia

-Nielsen af Frederitz

 

 

 

Flag Counter