Menu:

Info:

Billedet øverst på siden er et udsnit af Jørgen Dinnesens maleri "Sommer", som indgår i en serie på fire malerier på Aarre kro: Foraar, Sommer, Efteraar og Vinter, alle fra 1929.

Jørgen Dinnesen:

Jørgen Dinnesen, selvportræt cirka 1920

Links:

Dinnesens krønike

Dynesen af Nørre Vejrup

Hvad flaskeposten indehold

Fotogalleri: Jørgen og Laura

Johannes M. Dinnesen galleriet

Lars Dynnesens krigsdagbog

Jørgen Dinnesens erindringer

Tilfældets mystik

Andet nyt:

6. juni 2014:
Lars Dynnesens beretning fra treårskrigen 1848-1851 er udkommet i nyt layout.

Lars Dynnesens dagbog

8. december 2011:
I sommeren 2011 præsenterede Bramming Egnsmuseum en udstilling af Jørgen Dinnesen malerier. Her er en serie med fotos fra udstillingen.

Dinnesen i Bramming

Juni 2009:

Beretning om nye fund af hengemte Jørgen Dinnesen malerier - fra Bramminge til Beverly Hills.

Fra Bramminge til Beverly Hills

Marts 2009:
En serie avisartikler fra 1930'erne om Jørgen og Laura  kan nu ses her på siden. Kig under tekster i Dinnesen arkivet.

Nyt i Dinnesen gallerierne

Jørgen Dinnesen arkivet

Oldefar Jørgen Dinnesen (1861-1935) var malermester i Bramming og i datiden kendt som både dekorationsmaler og ophavsmand til mange former for malerier - landskaber, portrætter, egnsmotiver og andet.

I lokalsamfundet var han engageret i både håndværkerforeningen, afholdslogen og socialdemokratiet.

For eftertiden har Jørgen Dinnesen efterladt sig både malerier, forskellige skrifter - og originale patentdokumenter til nogle opfindelser fra starten af 1900-tallet.

Her i Dinnesen arkivet er det tanken at præsentere eksempler på nogle af Jørgen Dinnesens forskelligartede frembringelser, hvoraf mange er bevaret i familien til i dag.

Det meste viser Jørgen som en entusiastisk idealist - og som lidt af en drømmer og fantast. 

Malerier

Et galleri af Jørgen Dinnesen malerier er under udarbejdelse og kan ses her: Jørgen Dinnesen galleriet. (5. marts 2017: 54 billeder).

Maleri af Jørgen Dinnesen, cirka 1925.

Tekster

Blandt mange andre aktiviteter i sit travle liv fandt Jørgen Dinnesen også tid og inspiration til at skrive artikler, skuespil og hvad han selv kaldte "romaner".

Et eksempel er science fiction fortællingen "Hvad flaskeposten indeholdt" eller "Mr. Airs eventyr", skrevet omkring 1930, som her offentliggøres med 75 års forsinkelse for første gang: Hvad flaskeposten indeholdt.

Blandt teksterne er også småartikler om forskellige emner - her en kyndig indføring i emnet Høravl. Teksten er scannet fra den originale artikel, trykt i dagbladet Sydvestjylland i 1933. (Dagbladet Sydvestjylland var en radikal avis, som i udpræget grad var talsmand for det mindre landbrugs (husmændenes) interesser).

I sine sidste år skrev Jørgen i 1934-1935 sine livserindringer. Manuskriptet er genfundet i efteråret 2006 og publiceres nu i sin helhed her på siden. Teksten er scannet fra en renskrift efter originalmanuskript lavet af Niels Jørgen Dinesen, Jørgens barnebarn, i 1960. 

Jørgen og Lauras status som respekterede og afholdte i Bramming og omegn fremgår af en række avisartikler i forbindelse med deres guldbryllup i 1933 og ved Jørgens død i 1935Teksterne er scannet fra originale avisudklip.

Tre håndskrevne breve fra datteren Emma i Bramminge til den ældste datter Dorthea i Aarhus fortæller en lille historie om boet efter Jørgen og Laura.

Opfindelser og patenter

Som det fremgår af Dinnesens krønike findes i gemmerne nogle originale patentbreve fra tidligt i 1900-tallet omhandlende en række opfindelser, som Jørgen Dinnesen sammen med nogle forretningsforbindelser og venner har gjort i starten af 1900-tallet – blandt andet en ”trykknap ved hjælp af hvilken, der kan foretages en sammenføjning af beklædningsstykker”, ”en udtyndingsmaskine til planter, særligt roer” og ”et sikkerhedslukke for vinduer og lignende”.

Sikkerhedslukke for Vinduer og lignende 1914 - side 1, 2, 3

Trykknap 1914 - side 1, 2

Improved Spring Button 1914 - page 1, 2, 3

Planteudtyndingsmaskine 1915 - side 1, 2, 3

Kopi af de originale dokumenter er hentet via Patent- og Varemarkedstyrelsen i Internet-databasen esp@cenet.

Jørgen og Laura i deres fine stue i hjemmet i Bramming, cirka 1933. Stuen er fyldt med billeder, nips og klenodier. Laura var i sine ældre dage en kraftig kvinde og sidder tungt og opret i stolen til venstre for sofabordet, Jørgen sidder tilbagelænet i lænestolen til højre med avisen Afholdstidende i hænderne. Begge er i deres stiveste puds. Fotografiet er opstillet og stramt komponeret. Jørgen har sat i scene med omhyggelig selvbevidst omhu - og til beregnet dokumentation for eftertiden. På væggen bag Jørgen og Laura hænger to af de malerier, jeg tidligere er stødt på i forbindelse med arbejdet med Dinnesens krønike. Til højre et af portrætterne fra 1922 af pastor Hovgaard og til venstre billedet af en scene fra et teaterstykke dateret 1903, som i dag findes hos Ingeborg Pedersen i Gørding. Et tredje maleri hænger midt på væggen lige over bordet med en imponerende dug med malteserkors - og lysedugen ovenpå. Det er et skovmotiv, som er svært genkendeligt på grund af reflekser fra fosforblitzen, da fotografiet blev taget. Træerne, der skimtes til højre i billedet afslører dog ved nærmere eftersyn, at maleriet er identisk med et af de tre Jørgen Dinnesen malerier, jeg i maj 2006 fotograferede hos Peder Pedersen i Besser på Samsø, et skovbillede dateret 1920. Klik på fotografiet for at se en større udgave.

Fotos

Der findes ikke mange fotos af Jørgen og Laura og deres familie i de første årtier af 1900-tallet. Dette fotogalleri indeholder nogle billeder fra Jørgen og Lauras guldbryllup i 1933 og årene umiddelbart forud. Desuden nogle fotos af sønnerne Johannes, Thorvald og Jens.

Dinnesens fotogalleri

Nutidige avisartikler om Jørgen Dinnesen

Jydske Vestkysten 2005

Ugeavisen Bramming 2005

Jydske Vestkysten 2008

Ugeavisen Bramming 2008 - 1

Ugeavisen Bramming 2008 - 2

Links

Jørgen og Laura Dinnesen var begge æresmedlemmer af afholdslogen NIOGT i Bramming ved Esbjerg. Æresmedlemsskabet er ikke gået i arv :-) - men diplomerne opbevares sammen med andre Jørgen Dinnesen effekter i Bramming Egnsmuseum. Museet er i høj grad et besøg værd.

Bramming Egnsmuseum